Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka

Aktualności blok

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowieckaz dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2020 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w Ramach „Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Miasto Ostrów Mazowiecka złożyło wniosek w ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany”.
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy.
Straż Miejska dostarczyła je do szkół i przedszkoli, by łatwiej mogły trafić do rodzin z terenu miasta.
O postępie prac poinformował wykonawca - firma ZKM-ASIS Sp. z o. o.
Umowy z wykonawcą zostały podpisane 11 marca.
Realizacja zadań inwestycyjnych przyjętych do planu na 2021 rok.

Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego. Jedni są kierowcami, inni rowerzystami. Wszyscy natomiast jesteśmy pieszymi. Zapewne nie raz zdarzyło się nam zaobserwować sytuację, że przejście chodnikiem było utrudnione przez pozostawiony na nim samochód. Wówczas trzeba było podjąć ryzyko ominięcia auta jezdnią.

Dajmy pieszym komfort i możliwość bezpiecznego przejścia chodnikiem czy odcinkiem ciągu pieszo-rowerowego.

Trwa budowa ulicy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.
Wykaz nieruchomości wywieszony zostaje do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 16 marca 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r.
Sprawa budowy stacji paliw w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja, vis a vis kościoła pw. WNMP, od początku budzi kontrowersje.
To jedna z ulic, której budowę zaplanowano na ten rok
Bieżnia jest dostępna w sezonie od marca do października
To dobra wiadomość dla mieszkańców i kierowców.
Rodzinie oraz Przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Wymieniono okna, zainstalowano windę, na ścianach położono płyty, a na podłogach nowe posadzki.
Trwa demontaż chodników oraz krawężników.
W Ratuszu odbyło się spotkanie ze sportowcami z Ostrowi Mazowieckiej nagrodzonymi w plebiscycie Sportowiec Roku 2020.
Zanim doszło do podpisania umowy z wykonawcą Miasto dokładnie przeanalizowało złożone oferty na świadczenie jednej z najważniejszych usług dla mieszkańców.
Zajęcia z elementami arteterapii dedykowane były uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
W etapie wojewódzkim konkursu wzięło udział 80 uczniów.
Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Pań!
Liczymy na to, że pogoda będzie naszym sprzymierzeńcem przy realizacji tej inwestycji.
1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO!
Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.344,50 zł i planu wydatków o kwotę 60.339,29 zł.
Bilans jest na ukończeniu, ale już widać, że rok 2020 zamknął się blisko 3 mln zyskiem.
Wykazy nieruchomości wywieszone zostają do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 2 marca 2021 r. do 23 marca 2021 r.
Strategia zakłada poszerzenie infrastruktury sportowej m.in. o budowę treningowego boiska piłkarskiego z sezonowym zadaszeniem oraz sztuczną nawierzchnią.
Aby skorzystać z pomocy Miasta należy zadzwonić pod numer telefonu 575 601 701
Co zrobić gdy jesteś świadkiem wypadku, w którym ucierpiał pies, widzisz błąkającego się psa, chcesz zaczipować psa, wykonać kastrację lub sterylizację
Zapisy do programu trwają do 8 marca.
Fundacja prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością".
Organizatorem konkursu było warszawskie Studio Rysunku OZ.
Dzisiejsze święto jest hołdem dla tych wszystkich polskich żołnierzy, którzy po wojnie nie złożyli broni.
Informację dot. inwestycji przedstawił na sesji Rady Miasta zastępca burmistrza Daniel Choinka.
Dziś została podpisana umowa na nieodpłatne użyczenie zespołu macew i ich fragmentów.
Podczas sesji Rady Miasta burmistrz Jerzy Bauer przekazał radnym informację o spotkaniu z Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem.
Już wkrótce zamieścimy harmonogram do końca pierwszego półrocza.
Miasto Ostrów Mazowiecka zapewnia możliwość bezpłatnego czipowania psów oraz sterylizacji i kastracji.
Bezpłatnie można wykonać zabiegi sterylizacji lub kastracji psów gdy psy będą posiadały wszczepiony chip lub zostanie im wszczepiony w trakcie wykonywania zabiegów.
Właściciel kilku zwierząt domo
23 lutego 2021 r. wykonawca wchodzi na teren budowy.
Mistrzostwa Ostrowskiego Klubu Karate Kyokushinkai odbyły się po raz dziewiętnasty.
Program powiatowo-miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrowi Mazowieckiej
Nagrodą były profesjonalne dwugodzinne warsztaty programowania online.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.
Umówienie transportu: tel. 575 601 701, telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
Terapeuci systematycznie przygotowują i dostarczają prace dla uczestników do wykonania w domu, w lutym m.in. były to maski karnawałowe.
Nowa siedziba KPP w Ostrowi Mazowieckiej powstanie przy ul.Broniewskiego.
Od 22 do 28 lutego 2021 r. na terenie miasta Ostrów Mazowiecka będą prowadzone dyżury w rożnych instytucjach
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ogłosiło zamówienie na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.
Sesja odbędzie w środę 24 lutego 2021 r. o godz. 14:00, w trybie zdalnym.
Wykazy nieruchomości wywieszone zostają do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 16 lutego 2021 r. do 9 marca 2021 r.
Współpraca Ostrowi Mazowieckiej z Legią Warszawa to kolejny element strategii rozwoju sportu.
Związek oparty na wzajemnej miłości, zrozumieniu i trosce jest fundamentem rodziny.
W wyniku przeprowadzonego przez Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka naboru pozyskano wystarczającą liczbę kandydatów.
W Ostrowi Mazowieckiej obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej.
Kontakt z Urzędem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: poczta@ostrowmaz.pl.
Znacznie ułatwią uczniom i pracownikom przestrzeganie reżimu sanitarnego, koniecznego do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania szkoły.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2021 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w Ramach „Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Treść ogłoszenia w załączniku.

Mieszkańcy miasta Ostrów Mazowiecka składają wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3.
Odbiorcą odpadów komunalnych z terenu miasta będzie Zakład Gospodarki Komunalnej.
W toku postępowania wpłynęła tylko jedna oferta.
Burmistrz miasta Jerzy Bauer, jako Zgromadzenie Wspólników dla ZGK, rekomendował na stanowisko Prezesa Bartłomieja Tomasza Pieńkowskiego.
Burmistrz miasta Jerzy Bauer zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zwołanie posiedzenia w możliwie najkrótszym czasie.
Wykaz nieruchomości wywieszony zostaje do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 2 lutego 2021 r. do 23 lutego 2021 r.
Przedłużono termin obowiązywania umowy z dotychczasowym Wykonawcą Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
Terminy rekrutacji określone są w Zarządzeniu Burmistrza Miasta z dnia 26.01.2021 r.

Pan Jerzy Bauer – Gminny Komisarz Spisowy w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Nie musisz wychodzić z domu, aby załatwić sprawę w ZUS. Możesz spotkać się z pracownikiem ZUS przez internet – podczas e-wizyty.
PGE Nowa Energia dokonała odbioru technicznego stacji 20 stycznia br.
Konkurs został ogłoszony przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
Dziś mija 158 lat od wybuchu największego polskiego powstania narodowego wywołanego przeciwko Rosji.
Było największym polskim powstaniem narodowym wywołanym przeciwko Rosji.

W związku z pytaniami mediów dotyczącymi budowy ulicy B. Prusa informujemy, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego od 2004 r. pas drogowy na tym odcinku miał miejscowe przewężenie (Rys.1).

Ostateczny termin nadsyłania prac - 19 marca 2021 r.
Informacje pod nr telefonu: 575 601 701.
Narzędzie to służy głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.
Informacje na temat transportu i szczepień przeciw COVID-19 udzielane są pod nr tel. 575 601 701.
Wnioski można składać od 11 stycznia do 8 lutego 2021 r.
Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
Psy szczepimy przede wszystkim dla własnego bezpieczeństwa.
W związku z trwającym postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedłużono termin obowiązywania umowy z dotychczasowym Wykonawcą.
Od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r. ulega zawieszeniu pobór opłaty targowej.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyników otwartego konkursu, ogłoszonego w drodze Zarządzenia Nr 134/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.
Pomyślności, dobrego zdrowia i szczęścia
Wnioski o dofinansowanie można składać tylko do 30 grudnia
W grudniowym numerze biuletynu miasta Ostrów Mazowiecka między innymi: ulica Kościuszki kompleksowo przebudowana, nowa przestrzeń rekreacyjna przy ul. Kubusia Puchatka.
Noszenie elementów odblaskowych jest ważne w czasie poruszania się pieszo lub rowerem, szczególnie o zmierzchu.
Współpraca samorządów przy budowie ul. Żale i Wileńskiej oraz budowie parkingu
Tegorocznym hasłem jest „Światło Służby”.
Według zapisów PZLA na naszym stadionie będą mogły rozgrywać się zawody rangi okręgowej, lokalnej i szkolnej.
Do porządku obrad XXII sesji Rady Miasta trafił punkt dotyczący budownictwa mieszkalnego.
Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 16 grudnia został podjęty temat Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Burmistrz Miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2021 roku przez organizacje pozarządowe
Życzymy, byśmy nadchodzące Święta spędzili w zdrowiu, w gronie najbliższej rodziny.
Przyjęty przez Radę budżet zakłada, że dochody wyniosą 117,05 mln zł, zaś wydatki 128,63 mln zł.
Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało 7 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Kontakt z Urzędem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: poczta@ostrowmaz.pl
Konkurs jest organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
To był dla nich świetny turniej. Wszyscy stanęli na podium.
Medalami Prezydenta RP „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” zostało odznaczonych 59 par.
Projekt „Łączymy na święta” odpowiada na potrzeby seniorów, którzy z powodu choroby lub izolacji mają ograniczony kontakt z rodziną i bliskimi.

Pomimo niełatwej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy udało się przeprowadzić do końca zajęcia w ramach Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki - programu Polskiego Związku Koszykówki oraz Ministerstwa Sportu.

Grupa była liczna. Na treningi uczęszczało regularnie 49 młodych zawodników! W czasie, gdy dzieci spędzają dużo czasu przed komputerem - już nie tylko dla rozrywki, udało nam się wyjść na przeciw ich zapotrzebowaniu na ruch.

Druga transza z tzw. Tarczy dla samorządów została rozdysponowana. Samorządy Ziemi Ostrowskiej pozyskały łącznie 22,8 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Tematem przewodnim VIII Przeglądu Przedszkolnej Piosenki Religijnej były słowa „Wy jesteście przyszłością ludzkości”.
Był to wspaniały, pełen wzruszeń dzień.
Zawody, które odbyły się w Bydgoszczy 28 listopada zgromadziły 200 zawodników z 15 klubów.
Zawodnicy z sekcji mma i brazylijskiego jiu jitsu połączyli siły i zdobyli w sumie 5 medali.
Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad nimi są nie tylko zadaniem ustawowym miasta/gminy, ale wymogiem etycznym każdej dobrze zorganizowanej wspólnoty samorządowej.
Wykaz nieruchomości zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 8 grudnia 2020 r. do 29 grudnia 2020 r.
Firma projektująca tzw. małą obwodnicę Ostrowi Mazowieckiej zaproponowała dwa warianty przebiegu tej inwestycji i zwróciła się z wnioskiem o ich zaopiniowanie.
Właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego o niższych dochodach może otrzymać dotację do 75% kosztów kwalifikowanych.
Obrady odbędą się w trybie zdalnym, 16 grudnia o godz. 14:00.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta.
Ciągła presja zamknięcia czy odwołania imprezy sportowej nie pomaga zawodnikom w przygotowaniach do walk.
Odbiór odpadów zmieszanych od firm z terenu miasta Ostrów Mazowiecka, rejon II, odbędzie się 23 grudnia 2020 r.

Drodzy Rodzice,

w związku z rekomendacją SANEPIDU, dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniach od 30 listopada 2020 do 4 grudnia 2020 zostają zawieszone TYLKO zajęcia w budynku przedszkola przy ulicy Zwycięstwa 2.

Szczegółowe informacje w Zarządzeniu Burmistrza.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał trzy decyzje pozwolenia na użytkowanie ulicy.
Samorząd Miasta Ostrów Mazowiecka podjął szereg działań, mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa.
„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” składają się z 25 tabletów wraz z usługą mobilnego dostępu do internetu
Istnieje możliwość bezpłatnego zaszczepienia się przeciw grypie.
24 grudnia 2020 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
Biblioteka zgłosiła do konkursu projekt „Pamiętamy 1920-2020”
Badanie będzie wykonywane we wtorek 1 grudnia w godzinach 9:00-14:00.
Zawodnicy Ostrowskiego Klubu Karate Kyokushinkai przywieźli 6 madali.
Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego.
Opłaty za gospodarowanie odpadami ze wspomnianych nieruchomości należy wnosić do 15 września z góry za dany rok
Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta (sala konferencyjna).
Wprowadzenie Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi poprzedziły konsultacje
Informację o stanie realizacji oświatowych przygotował Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej, Centrum Usług Wspólnych oraz miejskie szkoły i przedszkola.
Na początku obrad odbyła się obszerna dyskusja z udziałem przedsiębiorcy oferującego sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. 3 Maja 28.
Wykaz nieruchomości wywiezony zostaje do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 24 listopada 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.
Zapraszamy serdecznie młodzież do udziału w pracach Rady, czekamy na pomysły i nowe inicjatywy.

Kilka słów o zawodnikach brazylijskiego jiu jitsu UKS Academia Gorila Ostrow Mazowiecka.

Słowo „pandemia” odmieniana przez wszystkie przypadki. Niepewność pojawia się we wszystkich naszych działaniach. Tym bardziej cieszy każda możliwość startu i sprawdzenia swojej formy. Wielkie wyrazy uznania dla zawodników, którzy mimo wszystko stają do rywalizacji w tam ciężkim czasie.

Jeszcze większe słowa uznania dla organizatorów, którzy sprostali wymogom i stworzyli możliwość rywalizacji zawodnikom. 

Przypadki zaginięcia osób starszych i schorowanych to w ostatnim czasie dość częste zgłoszenia.
Chryzantemami udekorowane zostały mogiły żołnierskie, miejsca pamięci narodowej oraz pomnik Księżnej Anny Mazowieckiej.
Ostatni weekend był bardzo udany dla zawodników Ostrowskiego Klubu Karate Kyokushinkai.
18 listopada odbędzie się premiera gry na smartfony i tablety "Moja Ostrów". Rozgrywka o nagrody potrwa do 20 listopada.
Najkorzystniejszą ofertę w przetargu przedstawiło konsorcjum firm: lider: INVEST AG Sp. z o.o. sp. kom., partner: INVEST AG Sp. z o.o.
Sesja odbędzie się w sposób zdalny on-line za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
W punkcie Drive-Thru wykonywane są odpłatne wymazy w kierunku Sars-CoV-2.
Rodzinie oraz Przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że  odszedł od nas Ś. P. Zygmunt Skarpetowski, Przewodniczący Rady Miasta Ostrów Mazowiecka II kadencji.

Rodzinie oraz Przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
Rada Miasta Ostrów Mazowiecka

9 listopada w Ostrowi Mazowieckiej na akcję zgłosiło się 21 osób, a 16 dawców oddało krew.
Dziś od 17:00 do 20:00 w ramach obchodów Święta Niepodległości zostanie podświetlony Ratusz Miejski w barwach narodowych.
Już po raz kolejny uczniowie i nauczyciele ostrowskich szkół i przedszkoli zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.
Mimo jesiennej pory przybywa terenów zielonych w naszym mieście.
Ze względu na wartość historyczną słup zostanie odnowiony i przeniesiony, ale już w zupełnie inne miejsce.
Informujemy, że w dniu dzisiejszym wystąpiła awaria na sieci wodociągowej w ul. Ks. Sobotki.

W Zielonce obyły się Mistrzostwa Polski Młodzieżowców oraz Mistrzostwa Polski Juniorów Polskiego Związku Karate. Mimo utrudnień spowodowanych obostrzeniami sanitarnymi w zawodach wzięło 180 zawodników z całej Polski. Poziom był bardzo wysoki więc tym bardziej cieszą medale zdobyte przez naszych zawodników.

Zgodnie z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego instytucje kultury czasowo zostają zamknięte dla publiczności od 7 do 29 listopada.
Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne, uroczystości odbędą się w formie dostosowanej do obowiązujących zaleceń sanitarnych.
Od 9 listopada klasy 1-3 szkół podstawowych przejdą na naukę zdalną. Placówki kultury, m.in. kina i muzea, będą niedostępne dla publiczności.
W nowej pracowni opanują technikę cięcia, obłamywania i szlifowania szkła.
Zainteresowanych, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Ostrowi Mazowieckiej zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta w podanym terminie elektronicznie poczta@ostrowmaz.pl lub telefonicznie 29 679 54 50

Od listopada wracamy do pracy w warunkach, które znamy z marca.

Przed wejściem do ratusza będzie stała urna, do której prosimy wrzucać pisma i dokumenty. Korzystajmy również z kontaktu mailowego i telefonicznego.  

W razie potrzeby otrzymania potwierdzenia wpływu złożonych dokumentów, prosimy umieścić na nim adresu e-mail na który ma być przesłane potwierdzenie w wersji elektronicznej.

Sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego będą załatwiane na bieżąco. Prosimy o korzystanie z dzwonka przy drzwiach. 

Od 29 października maksymalna liczba uczestników uroczystości wynosi 5 osób, w tym para młoda i świadkowie.
3 listopada w godz. 8:00-16:00 ponownie nastąpi przerwa w dostawie wody.
Powszechny Spis Rolny jest jedynym pełnym badaniem polskiego rolnictwa – obejmuje każdego użytkownika gospodarstwa rolnego.
To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje.
Aktualne rozkłady jazdy obowiązują od 28 października 2020 r.
Utrudnienia potrwają od 9:00 do 15:00 w środę 28 października.
Załatwianie spraw w Urzędzie Sanu Cywilnego, z wyjątkiem sporządzania aktów zgonu, odbywa się po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr 29 679 54 22.
Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego ŚDS zostaje zmknięty od 24 pażdziernika.
Konkursy organizowane są w ramach projektu Tydzień dla Polski.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta (sala konferencyjna).
Dotychczas z pomocy Fundacji skorzystało 15 uczniów szkoły.
Tymczasowe oznakowanie będzie obowiązywało w dniach od 30.10.2020 r. do 2.11.2020 r.
Michalina Chrobot reprezentowała Ostrowski Klub Karate Kyokushinkai na zawodach w Ząbkowicach Śląskich.
Odwiedził m. in. Starą Elektrownię, która jest obecnie siedzibą administracyjną Muzeum Dom Rodziny Pileckich.
Godło „Turystyczny produkt roku 2020” dla miasta Ostrów Mazowiecka za Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.
Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.
Burmistrz Miasta zwracając się do pracowników szkół i przedszkoli podkreślał wagę zawodu nauczyciela.
Dziękuję Państwu za każdy wysiłek na rzecz rozwoju Ostrowskiej Oświaty.
Uroczystość odbyła się 11 października w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP.
Wykaz nieruchomości wywieszony zostaje do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 13 października 2020 r. do 3 listopada 2020 r.
Od soboty 10 października w całym kraju obowiązuje strefa żółta.
Termin dostarczenia prac do Biblioteki lub wysyłania mija 3 listopada 2020 r.
Program ma na celu zachęcić Polaków do regularnej aktywności fizycznej, która jest najlepszą inwestycją w dłuższe i zdrowsze życie.
Pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego dokonując rutynowych kontroli w mieście zaobserwowali kilka aktów wandalizmu mienia publicznego.
Zakrywanie nosa i ust obowiązywać będzie również na ulicy.
Zawodniczki od lat odnoszą sukcesy pod barwami ostrowskiego klubu.
W programie wydarzenia: wieczorne wypożyczanie książek, kino dla dzieci oraz warsztaty "EkoJesień w Bibliotece".
MOSiR i stadion miejski przy ulicy Warchalskiego zyskały nowy wygląd i lepszą fukcjonalność.
Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka 6 października w godzinach 8.00-10.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe.
Zawieszono wywiady bezpośrednie, które miały być realizowane od 1 października br.
Komenda Powiatowa PSP otrzymała wsparcie od Miasta Ostrów Mazowiecka w kwocie 7000 złotych na zakup tak potrzebnego sprzętu.
Kolejne działania zmierzające do rozpoznania zagrożenia zanieczyszczenia wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z zamkniętego Zakładu Regeneracji Podkładów Kolejowych PKP w Ostrowi Mazowieckiej.
Obecni na sesji prezesi przedstawili prezentacje na temat działalności Spółek.
Placówki świadczą swoje usługi na rzecz pacjentów z Ostrowi Mazowieckiej, ale też z terenu całego powiatu ostrowskiego.
Funkcję dyrektora od 1 października 2020 r. pełnić będzie Wioletta Ogonowska.
Ekspozycja składa się z 10 plansz ilustrujących istotne wydarzenia z 1920 roku, jakie miały miejsce na Ziemi Ostrowskiej.
Rekordowa frekwencja i dodatkowe atrakcje to elementy wyróżniające tegoroczną edycję. Zawodnicy z Ostrołęki, Białystoku, Łomży, Pabianic i oczywiście mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej rywalizowali w dwóch konkurencjach.
Jak zwykle niezapomnianych wrażeń w obcowaniu z muzyką klasyczną dostarczyli muzycy Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

24 września nastąpiło otwarcie ofert na budowę i rozbudowę ciągu ulic Lubiejewska – Bolesława Prusa.

Minister kultury przyjął propozycję burmistrza dotyczącą przejęcia przez Ministra pełnej odpowiedzialności za prowadzenie Muzeum Dom Rodziny Pileckich.
Żeby maszt z flagą trafił do Ostrowi Mazowieckiej potrzeba nam 500 głosów poparcia
Załóż szpilki, zrób sobie zdjęcie i opublikuj je na swoim profilu na INSTAGRAMIE lub na FACEBOOKU z hasztagiem #DzienSzpilek
Na najbliższej sesji Rady Miasta, zaplanowanej na 30 września, radni zajmą się uchwałą na temat regulaminu parkingów miejskich.
Sesja Rady Miasta odbędzie się 30 września o godz. 14:00.
Nowym sekretarzem Miasta Ostrów Mazowiecka została Sylwia Katarzyna Kos. Gratulujemy i życzymy sukcesów na nowym stanowisku.
Prezes Krajowej Izby Kominiarzy wydał komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021.
Uwaga! Remont wiaduktu na ul. Lubiejewskiej. Wkrótce czasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Lubiejewskiej, Grota Roweckiego i 3 Maja
Wychowankowie aktywnie wypoczywali, rozwijając swoje zainteresowania i korzystając z wielu atrakcji przygotowanych przez wychowawców.
Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego.
Zawody odbyły się 20 września 2020 roku w Broku nad Bugiem.
Dwa miesiące przed terminem wynikającym z umowy wykonawca złożył wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na odcinek S61 Podborze - Śniadowo.
Już w najbliższą sobotę 26 września zapraszamy na piątą edycję zawodów sportowych Power Challenge.
Od 21 września 2020 r. planowana jest czasowa zmiana organizacji ruchu w związku z remontem wiaduktu nad drogą S8 w ciągu DW627 na ul. Lubiejewskiej.
Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało ponad 24 mln złotych na realizację czterech projektów w ramach RPO WM na lata 2014-2020.
Wykaz nieruchomości wywieszony zostaje do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 21 września 2020 r. do 12 października 2020 r.
Podczas konferencji „Efekty UE w wielu odsłonach. Mazowsze 2020” burmistrz mówił o pozyskanych i wykorzystanych środkach unijnych w Ostrowi Mazowieckiej.
Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało wsparcie w kwocie 7 266 901 zł.
Turniej odbył się w Ostrowi Mazowieckiej w dniach 29-30 sierpnia.
Uwaga! Jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
Zapraszamy na Zlot Foodtrucków w Ostrowi Mazowieckiej 26-27 września 2020 r.
Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu.
Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

W ramach projektu Ciepła Strona Miasta, trzy budynki użyteczności publicznej zyskały nowy wygląd. Centrum Integracji Społecznej jest trzecim budynkiem poddanym termomodernizacji w naszym mieście. Przeprowadzone prace znacząco wpłyną na poprawę środowiska. Pozostałe budynki, które brały udział w tym projekcie to Szkoła Podstawowa nr 4 i MOSiR przy ulicy Warchalskiego.

Jesteśmy coraz bliżej zakończenia prac w tym miejscu.
Prosimy o dostosowanie się do przepisów ruchu drogowego, które obowiązują tak samo kierowców jak i rowerzystów.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Koncert "Muzyka Mistrzów" odbędzie się 27 września o godz. 19:00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej.
Burmistrz Jerzy Bauer podziękował za sprawne przygotowanie i rozpoczęcie roku szkolnego w w warunkach pandemii. Życzył wytrwałości, zrozumienia i ludzkiej życzliwości w nowym roku szkolnym.
Zawody odbędą się 20 września 2020 r., na rzece Bug, w okolicy miasta Brok.

Ostrowska Biblioteka kolejny raz włączyła się w Narodowe Czytanie.

Wiele osób przyjęło zaproszenie do czytania fragmentów "Balladyny" Juliusza Słowackiego. Wśród nich burmistrz Jerzy Bauer z małżonką.

Zapraszamy za rok. Będziemy czytać "Moralność Pani Dulskiej".

Przepraszamy za utrudnienia.
To konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Projekt włączy mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i powiatu ostrowskiego we wspólne świętowanie odzyskania niepodległości.

Po raz kolejny uczczono pamięć o polskich bohaterach poległych w bitwie pod Pecynką.

W obchodach wzięli udział: Daniel Choinka zastępca Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka i Dorota Socik Dyrektor Muzeum Dom Rodziny Pileckich.

Rozkłady jazdy obowiązują od 9 września.
Chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.
Dziś burmistrz Jerzy Bauer i Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski podpisali umowy dofinansowania dwóch inwestycji drogowych w naszym mieście.
Podczas projektowania remontu drogi wojewódzkiej nr 627 udało się dojść do porozumienia i zminimalizować planowaną wycinkę drzew przy ulicy 3 Maja.
W poniedziałek 7 września 2020 r. prosimy o nieparkowanie pojazdów po prawej stronie ulicy Ks. Jana Sobotki.
Udział w konferencji wziął burmistrz Jerzy Bauer i zastępca burmistrza Daniel Choinka.
Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020.
1 września wszystkie placówki oświatowe na terenie Ostrowi Mazowieckiej rozpoczęły stacjonarnie rok szkolny 2020/2021.
Kończy się remont ul. Kościuszki.
Nagrody i wyróżnienia tradycyjnie były wręczane podczas obchodów Dni Miasta. W tym roku uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 1 września w Starej Elektrowni.

Dziś mija 81 lat od wybuchu II Wojny Światowej.

Upamiętnieniem rocznicy było złożenie kwiatów pod Krzyżem Solidarności na osiedlu Widnichowska
Nowy dyrektor SP nr 4 będzie pełnił swoją funkcję od 1 września.

Jeśli otrzymaliśmy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, nie wyrzucajmy go. Od 1 września powinniśmy niezwłocznie przystąpić do spisu, korzystając z obowiązkowej metody samospisu internetowego.

Przeznaczono do sprzedaży nieruchomość w trybie przetargowym: działka niezabudowana przy ulicy Leśnej.
Z dniem 1 września 2020 r. zmianie ulegnie rozkład linii autobusowych.
W ciągu czterech dni badacze przejechali na rowerach ponad 200 km i zapoznali się z różnymi krajobrazami wchodzącymi w skład dawnej Puszczy.
Uczestnicy ŚDS odwiedzili galerię Jatki oraz udali się na wycieczkę do Gospodarstwa Agroturystycznego w Płoszycach.
Projekt "Pod biało-czerwoną" zakłada sfinansowanie przez Rząd zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.
Wyślij pracę do 31 sierpnia 2020 r. Wygraj tablet.
Webinarium odbędzie się w środę, 26 sierpnia 2020 roku o godzinie 17.00.
Uruchomienie akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.
W sobotni wieczór podświetliliśmy Ratusz Miejski na czerwono, włączając się do akcji Laboratorium Wolności Religijnej.
Wykaz nieruchomości wywiesza się do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 24 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r.
Podczas uroczystości przywróciliśmy pamięć nie tylko o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim, uczestniku wojny polsko-bolszewickiej, ale także o naszych bohaterach lokalnych.
Rada Miasta Ostrów Mazowiecka przyjęła stanowisko w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
Trwają prace nad wykonaniem studium wykonalności, w celu modernizacji linii kolejowej nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka.

17 sierpnia w budynku Starej Elektrowni została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 627 na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka (tzw. mała obwodnica). Przetarg wygrała firma Mosty Gdańsk Sp. z o.o., która oprócz opracowania dokumentacji projektowej, będzie odpowiedzialna za uzyskanie: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody wodnoprawnej i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W związku z działaniami podjętymi przez burmistrza miasta Jerzego Bauer z dniem 10 sierpnia Urząd Miasta wypowiedział umowę ze schroniskiem w Radysach.
W naszym mieście powstaje dużo nowych ścieżek rowerowych. Musimy nauczyć się jak bezpiecznie się po nich poruszać.
Ukoronowaniem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa, która tym razem odbędzie się 6 września w Ciechanowie.

Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

W sierpniu uruchomiony zostanie nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich mieszkańców zainteresowanych informacjami o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formularza spisowego.

Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r.
20 sierpnia 2020 roku o godzinie 12.00 na Cmentarzu Parafialnym zostanie odsłonięta "Tablica z nazwiskami poległych w sierpniu 1920 r. w okolicach Ostrowi Mazowieckiej".

11 sierpnia w Środowiskowym Domu Samopomocy, odbyły się wakacyjne warsztaty garncarskie. Jest to kolejna edycja warsztatów, organizowanych w ŚDS. Przedstawiamy prace wykonane przez uczestników tych warsztatów.

Podczas spotkania w ratuszu burmistrz Jerzy Bauer opowiedział gościowi o historii miasta. Ksiądz Marek natomiast podzielił się wrażeniami z wizyty w naszym mieście.
Informujemy, że w czwartek 20 sierpnia 2020 r. o godzinie godz. 10:30 w Starej Elektrowni, przy ul. 11 Listopada 7 odbędzie się XIX sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.
Ponad 50 uczniów mogło rozwijać swoje sportowe zainteresowania, pracować nad sobą i swoimi umiejętnościami.
Powstaje kolejne, piękne miejsce rekreacyjne w naszym mieście, jest nim ulica Kubusia Puchatka.

8 sierpnia setne urodziny obchodziła mieszkanka Ostrowi Mazowieckiej Anna Skrajna. Mimo upływu lat, pani Anna cieszy się dobrym zdrowiem i pogodą ducha. Dostojną Jubilatkę w dniu urodzin odwiedziła delegacja miejskiego i wojewódzkiego samorządu. Burmistrz Miasta Jerzy Bauer, Skarbnik Miasta Anna Wilczyńska i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Grażyna Reluga oraz Zastępca Kierownik Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Agnieszka Krupińska.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie poruszając się po drogach.
Samochód ( SŁUCHOBUS ) z gabinetem do badań zaparkuje z tyłu Ratusza na postoju dla taksówek.

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem. Bo nawet w naszym mieście mieszkają rolnicy objęci obowiązkiem udziału w Powszechnym Spisie Rolnym.

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, nasz partner przy organizacji Ostrowskiego Forum Rozwoju, wsparł wiedzą merytoryczną instytucje miejskie.

Pierwsze od dłuższego czasu spotkanie w Starej Elektrowni dotyczyło Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej Bartosz Kublik przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Wykaz wywieszony zostaje do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 4 sierpnia 2020 r. do 25 sierpnia 2020 r.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wyłonił wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 627 na terenie miasta Ostrów Mazowiecka i gminy Ostrów Mazowiecka.
Uczciliśmy pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego

Złożyliśmy wniosek o powierzenie grantu w wysokości 105 000 zł na zakup laptopów dla uczniów z przeznaczeniem do nauki zdalnej.
„Zdalna szkoła +” to już drugi konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Z okazji jubileuszu placówka przygotowała film na temat swojej codziennej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Burmistrz Jerzy Bauer zaprosił zastępcę dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Tomasza Dąbrowskiego aby omówić inwestycję.

Kampania promocyjna „Zostań Żołnierzem RP” trwa do końca wakacji w mobilnych punktach rekrutacyjnych na terenie całego kraju z osobami zainteresowanymi służbą w Wojsku Polskim, nauką w liceach i wyższych uczelniach wojskowych rozmawiać będą przedstawiciele Wojskowych Komend Uzupełnień, żołnierze jednostek liniowych i podchorążowie uczelni wojskowych.

Muzeum ma na swoim koncie wiele udanych projektów, takich jak Przystanek Historia, lekcje muzealne, wystawy, warsztaty, koncerty, konferencje.
W 2019 roku frekwencja na pływalni wyniosła ponad 91 tys., na lodowisku w sezonie 2019/2020 - prawie 19 tys.
Na ostatniej sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka radni przyjęli sprawozdanie z działalności Biblioteki za ubiegły rok.
Zapraszamy do upamiętnienia
1 sierpnia 2020 roku w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego o godz. 17:00 na terenie Ostrowi Mazowieckiej uruchomione zostaną syreny alarmowe
W końcu rowerzyści mogą korzystać ze ścieżek w każdej części naszego miasta.
6 sierpnia 2020 w godzinach od 10.00 do 16.00 plac przy Ratuszu Miejskim, ul. 3 Maja 66
Remont ulicy Kościuszki przebiega zgodnie z planem. Przewidziane zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia 2020 r.
Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat działalności Miejskiego Domu Kultury.
Podczas ceremonii wręczania nagród dla wędkarzy burmistrz zaproponował współpracę przy rewitalizacji stawu miejskiego.
Informacja zawiera dane przedstawione przez instytucje, służby i inspekcje działające w mieście.
Przypominamy, że zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia tego roku.
Akcja została stworzona w celu pomocy w zbiórce funduszy na operację dla pani Ewy, mieszkanki Ostrowi Mazowieckiej.
Wykazy nieruchomości zostają wywieszone do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 21 lipca 2020 r. do 11 sierpnia 2020 r.
Zajęcia w praconi będzie prowadziła terapeutka Agata Pieńkos, która ukończyła w Łucznicy kurs „Witraż I stopień”.
Drzewa będą nasadzone w miejscach, które szczególnie tego potrzebują, będzie to m.in.: ul. Batorego, ul. Kubusia Puchatka, ul. Sportowa i wiele innych.
Najważniejszymi punktami porządku obrad XVIII sesji Rady Miasta było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka za 2019 rok.
Od poniedziałku, 20 lipca, na odcinku od ul. Lubiejewskiej w kierunku centrum miasta wymieniane będą krawężniki.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
Spotkanie z mieszkańcami, w obecności inspektora nadzoru oraz zastępcy burmistrza Daniela Choinki i dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Sylwii Katarzyny Kos dotyczyło zgłaszanych problemów związanych z zalaniami i podtopieniami na tej ulicy.
Komendant Krzysztof Gołębiewski opowiedział o podstawowych zagadnieniach drogowych, które z pewnością będą stosowane przez najmłodszych na co dzień.

Podsumowanie XVIII Sesji Rady Miasta. Burmistrz Miasta Jerzy Bauer z absolutorium.

Duże inwestycje kolejowe w Polsce dają szansę na przywrócenie towarowego i pasażerskiego transportu kolejowego. Tego właśnie dotyczyła wizyta burmistrza miasta Jerzego Bauera i zastępcy burmistrza Daniela Choinki u Krzysztofa Pietrasa dyrektora regionu Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Od 15 lipca wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa beneficjentów w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami na ul. Brokowskiej nastąpi zwężenie jezdni. Ruch będzie odbywał się wahadłowo. Za utrudnienia przepraszamy.

Straż Miejska przeprowadziła prelekcję o bezpieczeństwie i profilaktyce w naszym mieście.
17.07 PGE wyłączy prąd w rejonie ul. Kościuszki, 20.07 wykonawca przystąpi do położenia ostatniej warstwy asfaltu na całej ul. Kościuszki.
Obwodowa komisja wyborcza Nr 1 zmieniła siedzibę na Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) przy ul. Warszawskiej 4.
Dofinansowania pochodzi ze środków PFRON w ramach programu Aktywny Samorząd realizowanego w Powiecie Ostrowskim.
Łączna kwota w wysokości 60226,50zł jest wsparciem realizacji usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w roku 2020.

Samorząd wychodząc naprzeciw oczekiwaniom co do opieki przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021, dostosowuje godziny pracy miejskich przedszkoli do zapotrzebowania zgłaszanego przez rodziców. Dyrektorzy placówek w rozmowach indywidualnych z rodzicami ustalają zakres opieki koniecznej. Dzięki temu pełną opieką przedszkolną objęci są ci, którzy nie mają możliwości zorganizowania opieki domowej ponad 5 godzinnego pobytu w przedszkolu.

Zapraszamy do lektury najnowszego biuletynu miasta.
15 lipca 2020 r. o godz. 13:00 w Starej Elektrowni ul. 11 Listopada 7 odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Od dzisiaj, tj. od 1 lipca br. zmieniamy formułę wydawania komunikatów Starosty Ostrowskiego związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Ostrowskiego. Raporty będą wydawane jedynie w sytuacji stwierdzenia laboratoryjnie nowych przypadków z wynikiem dodatnim. Na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej codziennie będą pojawiały się informacje o aktualnej sytuacji epidemicznej.

Zdjęcia odbędą się w miejscowości Długosiodło

Na zaproszenie burmistrza Jerzego Bauera w dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie z przedstawicielkami

Jutro 30.06.2020 r., w godz. 09:00 - 14:00 będą przy Urzędzie Pracy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 55
Ten mały akcent kolorystyczny dopisujemy jako nowy teren zieleni w naszym mieście.
Termin zakończenia realizacji inwestycji 31.12.2022r

Już w tę niedzielę 28 czerwca wybory prezydenckie, prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa jakie obowiązują w lokalach wyborczych. 

„Mała obwodnica” Ostrowi Mazowieckiej weszła w fazę formalnych procedur. Kwestia jej budowy oraz przebiegu stanowi od lat przedmiot wspólnych działań Ostrowi Mazowieckiej, powiatu ostrowskiego, gminy Ostrów Mazowiecka i gminy Małkinia Górna.

Miasto Ostrów Mazowiecka, podobnie jak wszystkie samorządy w Polsce, otrzymało dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie zaprasza do naszych mobilnych punktów rekrutacyjnych.
Obwodowa komisja wyborcza Nr 1 zmieniła siedzibę na Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) przy ul. Warszawskiej 4.

W dniu dzisiejszym, w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie miało miejsce spotkanie przedstawicieli samorządu Ostrowi Mazowieckiej z dyr. Tomaszem Dąbrowskim. Dotyczyło szczegółów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przebiegu drogi wojewódzkiej 627 na terenie miasta (ul. Małkińska, Dubois'a, 3 Maja, Grota-Roweckiego, Lubiejewska, Stacyjna). Ustalenia pozwolą na uzyskanie pozytywnej opinii o planie ze strony MZDW.

Od 4 maja w naszym mieście, funkcjonuje Ostrowska Spółdzielnia Socjalna.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaprasza do oddawania krwi mieszkańców woj. mazowieckiego szczególnie w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień), kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie na krew. W czasie wakacji spada liczba honorowych dawców krwi, natomiast liczba pacjentów potrzebujących jej jest większa, niż w innych miesiącach.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaprasza do oddawania krwi mieszkańców woj. mazowieckiego szczególnie w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień), kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie na krew. W czasie wakacji spada liczba honorowych dawców krwi, natomiast liczba pacjentów potrzebujących jej jest większa, niż w innych miesiącach.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaprasza do oddawania krwi mieszkańców woj. mazowieckiego szczególnie w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień), kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie na krew. W czasie wakacji spada liczba honorowych dawców krwi, natomiast liczba pacjentów potrzebujących jej jest większa, niż w innych miesiącach.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaprasza do oddawania krwi mieszkańców woj. mazowieckiego szczególnie w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień), kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie na krew. W czasie wakacji spada liczba honorowych dawców krwi, natomiast liczba pacjentów potrzebujących jej jest większa, niż w innych miesiącach.

Wakacje to czas relaksu, beztroski, zabawy i nowych wrażeń. Pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie.
W dniach 15-16 czerwca miała miejsce XI edycja Smart City Forum.
Burmistrz Jerzy Bauer i burmistrz Brembate di Sopra Emiliana Giussani postanowili spotkać się online
Uczniowie klas ósmych zakończyli dziś swój egzaminacyjny maraton.

Po wczorajszej ulewie w Ostrowi Mazowieckiej, zostały znalezione tablice rejestracyjne. Można je odebrać u Strażników Miejskich w Ostrowi Mazowieckiej kontakt tel. 29 6795451 lub prosimy o zgłoszenie się do urzędu miasta.

W wyniku oberwania chmury zalaniu uległy ulice w mieście między innymi 3 Maja i Kościuszki. Państwowa Straż Pożarna i odpowiednie służby miejskie natychmiast podjęły starania, by jak najszybciej usunąć skutki obfitych opadów deszczu. Praktycznie wszystkie ulice są już przejezdne.
Powodem trudności z bieżącym odprowadzaniem wody były liście i gałęzie nagromadzone w kratkach odpływowych.
Dziękujemy służbom za szybką interwencję.

Obrady XVII sesji Rady Miasta zdominowała dyskusja na temat organizacji roku szkolnego 2020/2021 w miejskich przedszkolach.
W najbliższy weekend w naszym mieście odbędzie się uczta uliczna.
W otwarciu udział wziął były minister środowiska, obecny poseł na Sejm Henryk Kowalczyk.
Nabór trwa w okresie od 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r.
17 czerwca nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 8.00 – 15.00 dla budynków mieszkalnych będących w zarządzie spółdzielni.
Pierwsze widoczne efekty termomodernizacji budynku MOSiR przy ulicy Warchalskiego.
Program obejmuje łącznie 52 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2, którzy tworzą trzy grupy treningowe.
Tadeusz Polakowski i Jakub Skarpetowski to uczniowie klasy VI, którzy trenują już trzeci sezon.
Spotkanie było okazją do rozmów z mieszkańcami o sprawach ważnych dla naszego miasta.

W dniu dzisiejszym przy ulicy Tadeusza Kościuszki, rozpoczęły się prace związane z nasadzeniem drzew. Jest to kolejny etap nasadzeń w naszym mieście. Przy ulicy przybędzie 27 nowych drzew z gatunku dębu, jarzębiny i miłorzębu. Wkrótce kolejne nasadzenia.

Burmistrz składając gratulacje podkreślił, jak ważne i odpowiedzialne obowiązki spoczywają na barkach dyrektorów jednostek oświatowych, szczególnie w czasie kształcenia na odległość.
Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”.

Podczas sesji został omówiony przebieg dalszych prac związanych z pożarem i uprzątnięciem pogorzeliska po spaleniu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 21 (tzw. „Małej Jedynki’). Toczą się 2 postępowania w tej sprawie - jedno w prokuraturze, a drugie u ubezpieczyciela.

Po ponad 3 miesięcznej walce z koronawirusem, 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej wznawia nabór nowych ochotników w swoje szeregi.
Z uwagi na to, że projekt uchwały przygotowany przez wnioskodawców jest nieprecyzyjny, będzie analizowany na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta.
Odjazd autobusu z przystanku Mieczkowskiego w godz. 8:35, 10:35, 12:40, 14:30, 15:40.
Akcja będzie cykliczna w każdy 2 i 4 poniedziałek miesiąca.
Wykaz nieruchomości zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 9 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
W czasie wstrzymania działalności ŚDS doposażył placówkę w łóżko wodne, które stanęło w Sali Doświadczania Świata.

Początek czerwca to, tradycyjnie od wielu lat, wyjątkowy czas dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej, noszącej zaszczytne imię 18. Pułku Artylerii Lekkiej. W tym roku z powodu panującej epidemii, obchody z okazji tego święta miały symboliczny charakter. Pod pomnikiem znajdującym się koło Ratusza Miejskiego, zostały złożone kwiaty przez delegację nauczycieli ze Szkoły nr 4 na czele z dyrektorem Piotrem Siwkiem, oraz Burmistrza Miasta Jerzego Bauera i Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Krajewskiego.

Kilka słów od burmistrza Jerzego Bauera podsumowujących XVII sesję Rady Miasta.
Przetarg odbędzie się 10 lipca 2020 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ul 3 Maja 66.
Nasze intensywne prace zmierzają do zapewnienia ciągłości i jakości usług publicznych oraz możliwości zrealizowania zaplanowanych inwestycji.
Zwycięski projekt z budżetu obywatelskiego 2020 został wstrzymany.
Informujemy, że 4 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 15:00 w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Trębickiego 10
Od dziś można korzystać z otwartej strefy aktywności.
Od wczoraj MOSiR otworzył kolejne obiekty: Ogródek Jordanowski oraz Topolowy Zakątek – plac zabaw przy ul. Szkolnej.
Szkolenia będą dotyczyły m.in. współpracy organizacji pozarządowych i samorządu.
Oszczędności dotykają każdej dziedziny życia, również wydatków samorządu.
Zgadniecie od ilu lat w Szkole Podstawowej nr 4 obecne są bociany białe?
Wykazy nieruchomości wywieszone zostają do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 2 czerwca 2020 r. do 23 czerwca 2020 r.

Łagodna zima i wiosna sprawiły, że nawet światowe nieszczęście w postaci pandemii koronawirusa nie zaszkodziło za bardzo postępowi prac przy remoncie stadionu.

Z działań bardziej widocznych wymienić można prawie gotową wstępną podbudowę tartanu oraz chodnik dookoła przyszłej bieżni. Wciąż trwają prace brukarskie. Z działań mniej widocznych - praktycznie zakończono już roboty ziemne wraz z systemem nawodnienia płyty głównej stadionu oraz instalacje deszczowe.

Wdrożenie systemu zapewni m.in. poprawność odczytów i oszczędność czasu.
Dziękujemy Wszystkim osobom zaangażowanym w życie kulturalne Ostrowi Mazowieckiej za twórczą pracę !

Reagując na sytuację w jakiej znaleźliśmy się w związku z pandemią, dyrekcja MOSiR w połowie marca podjęła decyzję o spożytkowaniu czasu wymuszonego przestoju w funkcjonowaniu krytej pływalni na zaplanowane tradycyjnie na okres wakacyjny prace remontowe i konserwacyjne.

Sprzątanie i dezynfekcja wszystkich urządzeń basenowych, kręgielni, pomieszczeń zaplecza sportowego wraz z szatniami i węzłami sanitarnymi trwała blisko dwa miesiące.

Od 4 maja Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, uruchomił możliwość korzystania z kortów miejskich oraz boiska wielofunkcyjnego Omega.
Środki pochodzą z programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” z Funduszu Solidarnościowego.
Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.
To święto nas wszystkich tworzących społeczność Ostrowi Mazowieckiej.
Wyremontowany obiekt będzie odpowiadał obowiązującym standardom korzystania z usług biblioteki.
Informujemy, że Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej od 25 maja 2020 r. wznowił działalność.
Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem
Trwa trzeci etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.

Zbliżamy się do końca remontu ulicy Kościuszki. Wkrótce zostanie położona ostatnia warstwa asfaltu i uruchomiona sygnalizacja świetlna. Łączna wartość inwestycji to 3 995 799,09 zł w tym 70% z dofinansowania rządowego Funduszy Dróg Samorządowych.

Remont ulicy Kościuszki objął:

Zrobimy wszystko, aby ochronić miejski program inwestycji - mówi burmistrz
Edukacja prawna w formie wykładów/szkoleń będzie on-line na platformie Facebooka Fundacji
Nagroda w konkursie #OSEWyzwanie realizowanym pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.
Zaplanowane działania ekologiczne w Ostrowi Mazowieckiej wchodzę w kolejną fazę realizacji.

Prace przy budowie ścieżki rowerowej przy ulicy Trębickiego trwają. Trasa ścieżki prowadzi przez niewielką rzeczkę Struga, nad nią znajduje się mostek, który łączy dwa brzegi. Przy boisku wielofunkcyjnym "Omega" są ustawione zostały żółte barierki ochronne. Prace na tej ulicy prowadzi firma PRIB "AR-MEL"

przy Placu Księżnej Anny Mazowieckiej
Płk Jan Gliński przekazał obowiązki dowódcy 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie.

„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.” - św.

Po dwóch miesiącach przerwy w zajęciach ruchowych uczniowie oddziałów sportowych wrócili do regularnych treningów.
W ramach dotacji zakupiony będzie profesjonalny sprzęt niezbędny do realizacji zadań. Pozyskane środki to w sumie 103 000,00 zł.
W ostrowskim Zespole Szkół nr 2 powstani dualna klasa branżowa, której uczniowie będą mogli się kształcić w jednym z wybranych zawodów: operator obrabiarek skrawających, mechatronik lub ślusarz.
Kto może skorzystać z nowego programu "Czyste powietrze"?
Ograniczmy koszenie trawników.

Kolejną ulicą, na której powstaje ścieżka rowerowa

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.
Sygnalizacja powstaje w ramach przebudowy ulicy Kościuszki
Jutro rozpoczyna się nabór wniosków dla organizacji pozarządowych.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego zostaje czasowo zawieszona działalność, Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej od 11 maja do 24 maja 2020 r. 

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020r.

W załaczniku (pdf) znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.

Akcja zostanie przeprowadzona w dniach 18 maja - 7 czerwca 2020 r.
Dzwoniąc pod nr 800-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.
Dzięki tej inwestycji sprawniej przemieścimy się z ul. Sikorskiego na ul. Stacyjną.

W ramach projektu „Ciepła strona miasta” wykonywane są prace termomodernizacyjne w miejskich obiektach użyteczności publicznej. W Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty prace są na ostatnim etapie realizacji. Budynek zyskał nowym, ciekawszym wyglądem. W połowie kwietnia firma ASIS zaczęła termomodernizację budynku MOSiR przy ulicy Warchalskiego. Termomodernizacja obejmie również budynek Centrum Integracji Społecznej przy ul. Chopina 2B.

Wnioski o pomoc można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Placówki zostały przygotowane na przyjęcie dzieci zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i GIS.
Pierwsze spotkanie on-line już w najbliższy czwartek 7 maja.

Uczniowie Dwójki po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Galileo organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. 3 marca 2020 roku siedemnastu najlepszych matematyków z klas IV – VII zmagało się przez 60 minut z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności. Wszyscy uczestnicy rywalizacji wykazali się wiedzą i umiejętnościami. Poprzez udział w konkursie rozwinęli swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Dziś zgodnie z obietnicą zostało otwarte targowisko miejskie przy ul. Broniewskiego.
W ramach obchodów tej ważnej rocznicy dzisiaj w godz. 20:00-23:00 podświetliliśmy Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej na biało i czerwono.
229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Branża estradowa dla służby zdrowia
Bądź dumny, wywieś flagę

Informujemy, że na czas obchodów ŚWIĘTA NARODOWEGO 3 MAJA część parkingu przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP będzie zamknięta

Prosimy o nieparkowanie pojazdów w wygrodzonym miejscu

Dziękujemy

229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Publikujemy informacje przekazane przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3.

Wyjaśnienie znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w materiale: Czy w związku z zamknięciem żłobków przez epidemię koronawirusa mogę się domagać od prywatnego żłobka zwrotu pieniędzy lub wyrównania za ten czas?

Zakupionych zostało 28 laptopów i 8 tabletów z przeznaczeniem na wsparcie uczniów, mających trudności w komunikacji elektronicznej w czasie zdalnych zajęć.

Inwestycje w naszym mieście mimo panującej pandemii nie ustają. Prace remontowe na ulicy Kościuszki, są na bardzo dobrym etapie.

Zobaczcie sami.

Wybierając polskie produkty żywnościowe wspieramy polskich rolników i przedsiębiorców.

Po wielu analizach i konsultacjach z dniem 4 maja wraca handel na miejskim targowisku przy ulicy Broniewskiego w Ostrowi Mazowieckiej. Mając na uwadze wszystkie względy bezpieczeństwa w tym obowiązek zakrywana ust i nosa w przestrzeni publicznej prosimy o respektowanie zaleceń ze strony służb i osób obsługujących miejskie targowisko. Będzie kontrolowana liczba osób przebywająca na targowisku oraz przy poszczególnych punktach sprzedaży.  

Jak informuje Kancelaria Premiera wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

Trwają prace na Omedze, która ponownie zmienia się z lodowiska na boisko wielofunkcyjne.

Zgodnie z rozporządzeniem od 4 maja na boiskach otwartych będzie mogło przebywać do 6 osób.

Źródło: MOSiR Ostrów Mazowiecka

Z powodu dużego zagrożenia pożarowego wprowadzony został zakaz wstępu do lasu w dniach od 26 kwietnia do 1 maja 2020 r.
Początek realizacji projektu związanego z ładowarkami elektrycznymi w Ostrowi Mazowieckiej.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonanego budżetu Miasta za 2019 rok.

Premier Mateusz Morawiecki: Znosimy kolejne ograniczenia. Otwieramy boiska, wraca PKO Ekstraklasa.

Burmistrz zapewnia, że miejskie inwestycje realizowane są zgodnie z planem.
Podano też nowe terminy egzaminów maturalnych.
Uroczystości w Ostrowi Mazowieckiej odbędą się w formie dostosowanej do obowiązujących zaleceń sanitarnych
Wykaz nieruchomości wywieszony zostaje do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 21 kwietnia 2020 r. do 12 maja 2020 r.
Pomoc trafi do ponad tysiąca mieszkańców naszego miasta, jak również sąsiednich gmin
Miasto otrzymało rządowe dofinansowanie na długo wyczekiwaną inwestycję drogową.
Burmistrz Jerzy Bauer podjął decyzję o odwołaniu tegorocznych Dni Ostrowi Mazowieckiej zaplanowanych od 1 do 7 czerwca.
Utworzenie oddziału sportowego jest jednym z elementów, mających na celu poukładanie systemu sportowego w Ostrowi Mazowieckiej
Trasa ścieżki prowadzi przez niewielką rzeczkę Struga, nad nią będzie znajdował się mostek, który połączy dwa brzegi.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 19 kwietnia 2020 r.

Prosimy o nieparkowanie pojazdów po lewej stronie ulicy od poniedziałku 20 kwietnia.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 18 kwietnia 2020 r.

Jak poinformowała dyrektor MOPS Agnieszka Gwardiak: pomoc trafi do ponad tysiąca mieszkańców naszego miasta, jak również sąsiednich gmin.
Wykaz nieruchomości wywieszony zostaje się do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 21 kwietnia 2020 r. do 12 maja 2020 r.
Może to być maseczka, szalik lub chustka.
Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa.
Zobaczcie jak pięknie prezentuje się wokół miejskich budynków

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 16 kwietnia 2020 r.

Od czwartku 16.04.2020 r. firma ASIS planuje rozpoczęcie remontu elewacji budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od strony ul. Warchalskiego.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 15 kwietnia 2020 r.

Jeśli coś budzi nasze wątpliwości, dzwońmy na bezpłatny numer alarmowy 112.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 14 kwietnia 2020 r.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 13 kwietnia 2020 r.

Przerwa technologiczna, która co roku odbywała się w wakacje, realizowana jest w tym momencie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Z pomocą przychodzą miejskie instytucje.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 11 kwietnia 2020 r.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 10 kwietnia 2020 r.

Listę podmiotów będziemy na bieżąco aktualizować w miarę nadsyłania zgłoszeń.
Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa.
To jeden z trzech budynków użyteczności publicznej w Ostrowi Mazowieckiej, który zostanie ocieplony.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 9 kwietnia 2020 r.

Zapraszamy do współpracy firmy z Ostrowi Mazowieckiej. Pomagajmy sobie wzajemnie.
Materiały trafiły do: STRAŻY POŻARNEJ, POLICJI, PARAFII WNMP, SANEPIDU, MOPSU
Zobacz jak obecnie wyglądają prace w budynku biblioteki.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 8 kwietnia 2020 r.

Święto ma na celu upamiętnienie chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r.
Na czas zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam Państwu życzenia obfitych łask i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Zainteresowanych pracą w Spółdzielni zapraszamy do złożenia podania o pracę

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 7 kwietnia 2020 r.

Dziś o godzinie 13 stańmy w oknach, na balkonach i gromkimi brawami przez minutę podziękujmy im za walkę z pandemią.
Zakaz obowiązuje do 11 kwietnia 2020 r.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 6 kwietnia 2020 r.

W dniach 30 marca – 1 kwietnia uczniom najstarszych klas szkół podstawowych umożliwiono udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie wszystkich miejskich szkół podjęli to wyzwanie.  Codziennie rozwiązywali zadania udostępniane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Uczniowie przystąpili do egzaminu na zasadzie dobrowolności.

Ulica Łączna wkrótce zostanie oddana do użytku. Na całej długości drogi została położona kostka brukowa. Dzięki tej inwestycji sprawniej przemieścimy się z ul. Sikorskiego na ul. Stacyjną.

Więcej informacji:

Blisko 16 mln zł na inwestycje w projekcie budżetu na 2016 rok

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 5 kwietnia 2020 r.

Zamieszczamy kompilację podstawowych zasad bezpieczeństwa w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Prosimy o uważne zapoznanie się z wyszczególnionymi na załączonej grafice informacjami.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 4 kwietnia 2020 r

We wszystkich miejskich szkołach i przedszkolach ustalono zasady zdalnego nauczania, które pozwoliły na kontynuację realizacji programu nauczania.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 3 kwietnia 2020 r

Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia 2020 r. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
Sporządzanie aktów urodzeń i aktów zgonu oraz sprawy związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi załatwiane będą w godz. 8:00-13:00.
Niech ta rocznica będzie okazją do chwili zadumy i refleksji.
Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.
Nasze miasto w ramach solidarności z osobami z autyzmem dziś od 19:30 do 23:00 podświetli na niebiesko Ratusz Miejski.
Przeczytacie między innymi o skali inwestycji w mieście, o działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w czasie epidemii czy spalonej szkole.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 1 kwietnia 2020 r.

 

Mamy 2 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem.
Więcej informacji na stronie Kancelarii Premiera

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 31 marca 2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza.
Trwa nabór do oddziału sportowego - klasa 4 profil koszykówka i lekka atletyka.
Harmonogram naboru znajdziecie Państwo na stronie szkoły

nformacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 30 marca 2020 r.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 29 marca 2020 r.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 28 marca 2020 r.

Informacje dla osób starszych przebywających w Domach Pomocy Społecznej lub w innych ośrodkach stałego lub czasowego pobytu.

Pomoc psychologiczna

W związku z apelem władz i lekarzy o pozostanie w domach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej oraz Poradnia Rodzinna przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej umożliwia pomoc psychologiczną, również w kwestii wsparcia związanego ze stanem epidemicznym, poprzez konsultacje telefoniczne.

Nasi specjaliści są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerami telefonów:

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 27 marca 2020 r.

Aplikacja jest darmowa, bezpieczna i dostępna w sklepach Google Play i App Store.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 26 marca 2020 r.

Modernizacja stadionu miejskiego ciągle trwa.

Zobacz jak wyglądają prace nad nową nawierzchnią stadionu.

Zobacz także:

Rozpoczął się remont stadionu miejskiego

Firma poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne.

Jest zainteresowana dzierżawą gruntów gminnych oraz prywatnych.

Informacja pochodzi z firmy Sun Hunter Sp. z o.o., ul. Mogilska 11/11, 31-542 Kraków, tel. + 48 790 705 735, sunhunter.pl, email: biuro@sunhunter.pl i została udostępniona na jej prośbę.

Na ulicy Armii Krajowej, został ulany nowy pas ruchu. Wkrótce podróż tą ulicą, będzie bezpieczniejszy.

Prace na ulicy Kościuszki idą pełną parą. Na drodze jest już ulana pierwsza warstwa asfaltu. Już niedługo bezpieczniej będziemy mogli się poruszać nie tylko samochodem, ale także rowerem i pieszo.

Zobacz także:

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 25 marca 2020 r.

Burmistrz prosi o stosowanie się do zaleceń służb.

Prace na ulicy Kościuszki idą pełną parą. Na drodze jest już położona pierwsza warstwa asfaltu. Już niedługo bezpieczniej będziemy mogli się poruszać nie tylko samochodem, ale także rowerem i pieszo.


Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 24 marca 2020 r.

Od 24 marca do odwołania porady prawne będą udzielane telefonicznie we wtorki od godziny 16.00 do godziny 18.00 pod numerem telefonu 692 935 512
Sprawdź jak się mają prace na tej ulicy.
Zobacz jak zmienia się wygląd ulicy.
Zobaczcie efekty prac na tej ulicy.
Prace nad ścieżkami rowerowymi w naszym mieście nie ustają.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 23 marca 2020 r.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 22 marca 2020 r.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 21 marca 2020 r.

Zajęcia w szkołach zawieszono do Wielkanocy, zasiłki opiekuńcze dla rodziców przedłużono o 14 dni.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 20 marca 2020 r.

Radni obradowali m.in. nad zmianami w uchwale budżetowej, regulaminem dostarczania wody oraz programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
Poinformuj operatora numeru alarmowego 112 lub oficera dyżurnego o możliwości zarażenia ratowników #koronawirusem

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 19 marca 2020 r.

W związku z przebywaniem uczniów w domach i potrzebą pracy zdalnej zespół nadzorujący system „zeszyt.online” zaproponował rozszerzenie projektu.
Od 19 marca do odwołania następują zmiany w kursach autobusów komunikacji miejskiej
Informujemy, że w wyniku zagrożenia epidemicznego, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej występuje zmniejszenie ilości pracowników obsługujących system odbioru odpadów komunalnych.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 18 marca 2020 r.

Nieodpłatne punkty pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego tymczasowo zawieszają udzielanie porad osobiście.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 17 marca 2020 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało ważne informacje dla przedsiębiorców, którzy w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa i związanym z tym zagrożeniem, stanęli przed nowymi wyzwaniami.
Mamy już informacje od lokali gastronomicznych z Ostrowi Mazowieckiej.
W Powiecie Ostrowskim nie ma przypadków wystąpienia wirusa 2019-mCoV
Starosta Ostrowski informuje, że od 16 marca do odwołania, wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej podlega ograniczeniu poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów.
Jeśli prowadzisz taki lokal i chcesz się przyłączyć do współpracy zgłoś to na promocja@ostrowmaz.pl.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 15 marca 2020 r.

Zachęcamy do kierowania spraw drogą elektroniczną lub pocztową.
W związku z zagrożeniem koronawirusem w urzędach skarbowych mogą być wprowadzone ograniczenia dostępu.
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla zakładów pracy.

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 14 marca 2020 r.

Ograniczenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej, funkcjonowaniu galerii handlowych oraz zamykaniu granic.
Informujemy, że od 17 marca do odwołania kasa w Urzędzie Miasta będzie nieczynna.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się ulicą Kościuszki.
We wszystkich parafiach w Ostrowi Mazowieckiej odwołane zostały spotkania grup i wspólnot parafialnych oraz drogi krzyżowe ulicami miasta.
Apelujemy do młodzieży, aby ograniczyła przebywanie w miejscach publicznych.
Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.
• Sanepid 693 063 573 • MOPS Ostrów Mazowiecka 531 763 763
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim.
W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami na temat zamykania obiektów handlowych informujemy: wszystkie sklepy będą działać normalnie.

Szanowni Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, podjęta została decyzja o zawieszeniu do odwołania wszelkiej działalności sprzyjającej zgromadzeniom.
Prosimy o zrozumienie istniejącej sytuacji, pozostanie w domach oraz stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Burmistrz Miasta
Ostrów Mazowiecka

Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Stan na dzień 12 marca 2020 r.

1 marca w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się VIII edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym".

W związku z komunikatem Wojewody Mazowieckiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych informujemy, że na stronach miejskich jednostek organizacyjnych publikowane są na bieżąco informacje o odwoływaniu wydarzeń oraz zajęć.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach:

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie przedszkoli i szkół podstawowych zostaje czasowo ograniczone.
Informacja o sytuacji w Powiecie Ostrowskim dot. koronawirusa.

Samorządowcy z powiatu ostrowskiego spotkali się z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Tematem rozmów była głównie sytuacja gospodarcza i finansowa powiatu ostrowskiego. Dyskutowano także na temat możliwości wsparcia ze strony samorządu województwa takich działań jak budowa „małej obwodnicy” Ostrowi Mazowieckiej, modernizacja linii kolejowych w naszym powiecie i budowa bloku operacyjnego w ostrowskim szpitalu.

By wspólnie świętować Dzień Kobiet, 7 marca 2020 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, odbył się 10. Festiwal Zdrowia i Urody „Miasto Kobiet”. To cykliczna impreza, skierowana przede wszystkim do Pań. Tegorocznymi organizatorami byli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,Przystań’’, a wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta.

Uwaga! Rozprawa administracyjna ws. budowy stacji paliw zaplanowana na 13 marca zostaje odwołana.
Informacje o sytuacji w Powiecie Ostrowskim będą na bieżąco aktualizowane i podawane do wiadomości mieszkańców codziennie do godz. 12:00.
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Miejski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2020 "Młodzież zapobiega pożarom" odbył się w Szkole Podstawowej nr 2.

Tematem przewodnim marcowych audycji muzycznych była wiosna. Koncert rozpoczął się od jednego z najpopularniejszych utworów muzyki klasycznej Wiosna – Cztery Pory roku, wybitnego kompozytora Antonio Vivaldiego. Podczas audycji uczniowie ostrowskich szkół i przedszkoli mieli możliwość zapoznać się z budową oraz brzmieniem wyjątkowego instrumentu o nazwie fagot. Jest to instrument dęty drewniany należący do grupy aerofonów dwustroikowych.

Ul. Kościuszki przejdzie dużą metamorfozę, poza nową nawierzchnią, powstaną też miejsca parkingowe, chodniki, ścieżka rowerowa, a także sygnalizacja świetlna.
Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności
Po zabezpieczeniu próbek popiołu z jednego z palenisk w gospodarstwie na terenie Ostrowi Mazowieckiej otrzymaliśmy wyniki ekspertyzy.

Uwaga! Rozprawa administracyjna odwołana.

Już niedługo odbędzie się otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna w sprawie budowy stacji paliw przy ul. 3 Maja.

Krótka informacja na czym polega rozprawa administracyjna:

Sesja odbędzie się w środę 11 marca 2020 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.
Podczas spotkania przedstawiono praktyczne sposoby jak przyczynić się do poprawy stanu środowiska.
Złóż CV do Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka
W tym roku bazą młodych sportowców była Szkoła Podstawowa w Wąsewie.
Ś.P. Zygmunt Klepacki to zasłużony dla Ostrowi Mazowieckiej trener podnoszenia ciężarów, przez pół wieku wychowawca medalistów mistrzostw Polski, Europy i świata.

Informujemy, że od poniedziałku (2 marca br.), planowane jest rozpoczęcie przebudowy ulicy.
Ulica Wileńska, jest jedną z tych ulic, na której prowadzona będzie budowa ciągów pieszo-rowerowych .
Prosimy o wyrozumiałość.

Dbajmy o historię i pamięć naszych Żołnierzy!

W Ostrowi Mazowieckiej oddano hołd żołnierzom wyklętym. Ustanowiony w 2001 roku Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada 1 marca. Powiatowo – miejskie uroczystości w naszym mieście odbyły się 28 lutego.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch.
Ostrowscy zawodnicy zmierzyli się z badmintonistami z Płocka i Ostrołęki.
VII Zjazd Absolwentów odbędzie się 6 czerwca 2020 r.
Z bogatej ofert przygotowanej przez miejskie jednostki skorzystali uczniowie spędzający ferie w mieście.
Projekt pomaga mieszkańcom otwartych osiedli w przemianie swoich podwórek w miejsce spotkań i odpoczynku.
Burmistrz Miasta Jerzy Bauer zaproponował, a Rada Miasta przyjęła, uchwałę przywracającą dotychczasową metodą naliczania opłat za odpady tj. „od osoby”.

Podczas posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej rozmawiano na temat zmian w planie finansowym szpitala. Powodem zamian było opracowanie projektu budowy nowego bloku operacyjnego oraz lądowiska dla helikopterów w szpitalu.

W posiedzeniu Rady, które odbyło się 20 lutego, udział wziął zastępca burmistrza Daniel Choinka, który jest przedstawicielem miasta w Radzie.

Fot. Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Pracownicze Plany Kapitałowe były tematem konferencji, która odbyło się 21 lutego w Jatkach.
Wnioski związane są z aktywizacją osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim.
Rodzinie oraz Przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Ogniska pożaru były na tyle silne, że ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko.
Akcja gaśnicza potrwa jeszcze 3-4 godziny! Pali się „mała jedynka”.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r. poz. 65/ podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następującą nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym: przy pl. Waryńskiego 20A/3.

Powiatowe-miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędą się 28 lutego.
Sprawa naliczania opłat za odpady komunalne będzie poruszona po raz kolejny na najbliższej sesji Rady Miasta
Obecną trasę linii nr 4 wydłużamy do ul. Gródźki. Będzie to linia testowa.
W poniedziałek 24 lutego 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się XV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.

Dzięki wiosennej pogodzie, inwestycje w naszym mieście trwają nieprzerwanie. Przebudowa ulicy Kościuszki wchodzi w kolejny etap. Od poniedziałku (24 lutego) ulica zostanie zamknięta na odcinku 100 metrów od strony ulicy Armii Krajowej.

W piątkowe przedpołudnie w Starej Elektrowni odbyła się odprawa roczna ostrowskich policjantów z udziałem zaproszonych przedstawicieli lokalnego samorządu, kierowników instytucji na codzień współpracujących z ostrowską komendą, kadrą kierowniczą oraz policjantkami i policjantami. Odprawa rozpoczęła się od złożenia przez Z-cę Naczelnika Wydziału Prewencji meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Następnie głos zabrał Pan podinsp.

Burmistrz Jerzy Bauer złożył wniosek do przewodniczącego Rady Miasta Roberta Krajewskiego o pilne zwołanie posiedzenia Rady Miasta.
Od 21 do 28 lutego 2020 r. na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w kilku instytucjach będą prowadzone dyżury.
Wykazy nieruchomości zostają wywieszone do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 18 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r.
W Ostrowi Mazowieckiej odbyła się dyskusja na temat roli samorządu w kształtowaniu i wspieraniu lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Informujemy, że 12 lutego 2020 r. w środę o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się XIV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.
Burmistrz Jerzy Bauer podpisał porozumienie o współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
Tematem XIII sesji Rady Miasta były zmiany w budżecie oraz współpraca Miasta z Powiatem na wspólne finansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja stadionu miejskiego”.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka informuje, że podczas sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, która odbyła się 5 lutego b.r. odrzucony został projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat oraz stawek za gospodarowanie odpadami. Powoduje to, że od 8 lutego b.r. Miasto nie posiada ważnej umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej na odbiór i segregację odpadów.  W konsekwencji od tego dnia odpady nie będą odbierane.

Uroczysta gala plebiscytu Sportowiec Roku 2019 odbyła się 6 lutego w Ostrołęce.
Spotkanie odbędzie się 1 marca 2020 r. o godz. 10:00 (w pierwszym terminie), o godz. 10:30 (w drugim terminie) w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Partyzantów 7.
Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość, za utrudnienia przepraszamy.
Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało nominacje do tytułu: Najwyższa Jakość QI 2020 i Turystyczny Produkt Roku 2020.
Kalendarz wydarzeń zaplanowanych na 2020 rok w Ostrowi Mazowieckiej jest bogaty i różnorodny.
Decyzja młodzieży „Czwórki” dowodzi ich wielkiej wrażliwości i empatii, zwłaszcza w odniesieniu do problemów ekologicznych oraz zmian klimatycznych współczesnego świata
Relacje ze Spotkania Noworocznego można przeczytać w lokalnych i regionalnych mediach.
W chwili obecnej możliwy jest kontakt z punktem informacji pod numerem 29 679 54 50, a także drogą mailową poczta@ostrowmaz.pl
Wykaz nieruchomości zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 4 lutego 2020 r. do 25 lutego 2020 r.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II wzięli udział w XIII Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Festiwal odbył się 30 stycznia 2020 roku w Andrzejewie na którym, wszyscy uczniowie reprezentujący szkołę, stanęli na podium.

W kategoriach:

- „Soliści klas I-III” III miejsce zdobyła uczennica Zofia Wyrzykowska, która zaśpiewała kolędę „O Gwiazdo Betlejemska”;

Określono terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 2.
Rada składa się z 11 członków. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński wręczył powołania członkom Rady.
Na zaproszenie burmistrza Jerzego Bauera, przybyli znamienici goście. Na początku wysłuchali koncertu, a potem poznali najważniejsze osiągnięcia ubiegłego roku i poznali plany na 2020 rok.
Zapraszamy do korzystania z oferty przygotowanej przez miejskie jednostki i szkoły.
Przypominamy kilka ważnych wskazówek przed rozpoczynającymi się 10 lutego feriami zimowymi.
Na łamach Bezpłatnego Tygodnika Regionalnego "Kurier-W" ukazał się wywiad z burmistrzem Jerzym Bauerem.
Spotkanie odbędzie się 6 lutego 2020 r., godz. 17:00 w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38.
W lutym zapraszamy do udziału w spotkaniu autorskim, wieczorze z historią, koncercie Młodych Muzyków, wernisażu wystawy oraz obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej rocznik 2005-2006 Mistrzyniami Powiatu w koszykówce dziewcząt
Początek sesji godz. 15:00

27 stycznia w Starej Elektrowni odbyło się szkolenie i warsztat pt. "Baza Danych Odpadowych - gospodarka odpadami w 2020", organizowane przez burmistrza Jerzego Bauera i posła Henryka Kowalczyka. Zgromadzeni wzięli udział w seminarium i usłyszeli odpowiedzi na pytania w zakresie bazy danych odpadowych. Uczestników przywitał burmistrz Jerzy Bauer, chwilę później poseł Henryk Kowalczyk otwierając seminarium, wprowadził uczestników do tematu, udzielając również odpowiedzi na pytania uczestników.

Podczas styczniowej audycji uczniowie ostrowskich szkół i przedszkoli mieli możliwość poznać brzmienie klarnetu, należącego do rodziny instrumentów dętych drewnianych.
Akcja Zimowego Ptakoliczenia odbyła się 25 stycznia.
W 157. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego delegacje władz Miasta Ostrów Mazowiecka oraz Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej złożyły kwiaty w miejscach pamięci.
Szkolenie odbędzie się 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) w Starej Elektrowni, ul. 11 Listopada 7, godz. 11:00

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716 i poz. 1924), podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego, następujące działki komunalne:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce organizuje spotkania informacyjne pt. „Fundusze europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej”.
Doroczne spotkanie świąteczno-noworoczne z Biskupem Diecezji Łomżyńskiej Tadeuszem Bronakowskim odbyło się w Starej Elektrowni.
Uczniowie kolejnych roczników klas sportowych Szkoły Podstawowej Nr 2 złożyli ślubowanie w obecności zacnych gości.
W plebiscycie Osobowość Roku 2019, który w regionie ostrołęckim prowadzi "Tygodnik Ostrołęcki", zaszczytne tytuły zostaną przyznane głosami Czytelników.
Podczas uroczystego podsumowania plebiscytu Sportowiec Roku, organizowanego przez Tygodnik Ostrołęcki narodzono sportowców z Ostrowi Mazowieckiej.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży proponuje szkolenie prowadzone przez doświadczonych specjalistów, w oparciu o program uwzględniający najnowsze regulacje prawne.
RDOŚ stwierdził, że po spełnieniu wskazanych przez niego uwarunkowań realizacji inwestycji nie będzie ona w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.
Od 13 stycznia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska uruchomia kolejny nabór wniosków
Zadaniem uczestników będzie wykonanie makiety nadającego się do recyklingu urządzenia wraz z instrukcją obsługi i opisem, co można będzie jeszcze raz wykorzystać.
Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Przystań" podsumowało projekt pt. "Lubimy Święta",
Tradycyjnie w ostatni dzień roku mieszkańcy zgromadzili się przed miejskim ratuszem w Ostrowi Mazowieckiej, by powitać Nowy Rok.
W styczniu zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych w Ostrowi Mazowieckiej
15 grudnia odbyło się już po raz 29. Spotkanie ze Świętym Mikołajem połączone z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym.

Zapraszamy na wspólne powitanie Nowego Roku!
Zabawę z Dj Czarnym rozpoczniemy o godz. 23:00. Chwilę przed godz. 24:00 życzenia złoży burmistrz miasta, a równo o północy rozpocznie się pokaz sztucznych ogni.
Zabawa potrwa do godz. 1:00

Zapraszają: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka i Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Przedstawiamy film z drugiego dnia Ostrowskiego Forum Rozwoju, zrealizowany przez Panda Films.
Przytulanki będą pomagały dzieciom zwalczyć stres podczas prowadzenia czynności ratowniczych.
Wychowankowie, przedstawiając jasełka bożonarodzeniowe oprawione kolędami, wprowadzili zebranych gości w świąteczny nastrój.
Ulica Topolowa położna jest w pobliżu ulic Jesionowej, Brzozowej i Piaskowej.
Burmistrza Jerzy Bauer wyjaśnił, że w Ostowi Mazowieckiej w pierwszej kolejności utwardzane są główne szlaki komunikacyjne, przez które przebiega największe natężenie ruchu drogowego.
Podstawę diet stanowi półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Startująca w kategorii -65 kg miała do pokonania w drodze po złoto trzy przeciwniczki.
Program jest zgodny z kierunkami oraz celami operacyjnymi określonymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Tradycyjnie na kilka dni przed Bożym Narodzeniem w Ratuszu Miejskim odbyło się spotkanie, na którym dzielono się opłatkiem i składano życzenia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 9 było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Dzieci wyrecytowały świąteczny wiersz oraz przekazały życzenia dla władz naszego miasta.
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Ostrów Mazowiecka zorganizował XXXIII Okręgową Wystawę Gołębi Pocztowych.
Na uczestników wydarzenia czekać będzie bogaty program atrakcji m.in.: wspólne przygotowanie ciasta, pokaz widowiska z ogniem

Przedstawiamy film z pierwszego dnia Ostrowskiego Forum Rozwoju, zrealizowany przez Panda Films.

Kolejne dwie firmy, działające w znaczący sposób na ostrowskim rynku pracy, podpisały z samorządem lokalnym porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego.
W Wigilię Urząd Miasta będzie czynny w godzinach 8:00-12:00
Zaproszony na listopadową sesję Rady Gminy Nur burmistrz Jerzy Bauer wręczył Lechowi Pawlukowi statuetkę „Drzwi do Wolności”.
Łączna wartość pomocy materialnej przekazanej rodzinom w potrzebie przekroczyła 94 000 zł.
Spotkanie Mikołajkowe przebiegało w ciepłej i świątecznej atmosferze.
W wersji tradycyjnej biuletyn jest dostępny w wielu punktach na terenie miasta.
W celu przybliżenia uczniom zagadnień związanych z ekologią zaproponowano uczniom udział w różnego rodzaju konkursach.
Uroczystość rozpoczęła się w Pałacu Prezydenckim od spotkania z Pierwszą Damą Agatą Kornhasuer-Dudą,
Nagrodę główną otrzymała Nikola ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej.
Na początku każdego spotkania rozbrzmiewała kolęda „Wśród nocnej ciszy”.
TPD jest najstarszym w Polsce pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
W zakresie planowanego remontu wykonane zostanie nawodnienie części trawiastej płyty stadionu.
Na jarmarku będzie można kupić produkty świąteczne.
Tradycyjnie podczas spotkania dzieci otrzymają paczki świąteczne.
W spotkaniu wzięli udział prezes firmy Rolstal Marcin Pawłowski oraz dyrektor firmy Schneider Tomasz Sikora.
Zadanie polega na organizacji warsztatów kulinarnych na temat przygotowania potraw świątecznych.
Szkoła Podstawowa nr 3 wsparła podopiecznych Fundacji „Kresy w potrzebie - Polacy Polakom”.
Za zebrane pieniądze fundacja przyzna stypendia uczniom w przyszłym roku szkolnym.
Wykaz nieruchomości wywieszony zostaje do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 10 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Wykaz nieruchomości wywieszony zostaje do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 10 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Mieszkańcy zgromadzili się 6 grudnia przed budynkiem miejskiego ratusza, by zapalić świąteczne dekoracje.
Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” swoją działalność rozpoczęło w 2009 roku.
Wyróżniona i doceniona została praca Pawła Pecury i Dominiki Potomskiej.
Górnik opowiedział przedszkolakom o swojej pracy w kopalni.
Informujemy, że w środę 18 grudnia 2019 r. o godz. 14:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się XII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.
Warsztaty odbędą się 9 grudnia w godzinach od 17:00 do 18:30 .
Turniej Randori Cup odbył się, w sobotę 30 listopada, w Radomsku.
Kalendarz wydarzeń na grudzień jest bardzo bogaty!
Zapraszamy 6 grudnia o godz. 16:00 na plac przy Ratuszu Miejskim. Rozbłysną dekoracje świąteczne.
Po raz kolejny odbyły się w naszym mieście międzynarodowe zawody taneczne organizowane przez Miejski Dom Kultury.
Za nami pierwsze robocze merytoryczne spotkanie, na którym dyskutowano nad obszarami i zagadnieniami kolejnej edycji Smart City Forum.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w zakładce: Miasto i Mieszkańcy - Organizacje pozarządowe - Ogłoszenia
Zajęcia w ramach programu SMOK odbywają się bezpłatnie, zarówno na obiektach szkolnych jak i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.
Miasto Ostrów Mazowiecka zostało nagrodzone za jakość usług dla mieszkańców, otrzymując Złote Godło i Perłę QI
Uroczyste otwarcie wystawy zaplanowano w sobotę 7 grudnia na godzinę 14:00.
Ostrowscy uczniowie wezmą udział w projekcie Politechniki Warszawskiej „Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy”.
Odcinek S 61 Via Baltica od węzła Podborze koło Ostrowi Mazowieckiej to węzła Śniadowo wybuduje firma POLAQUA.
Listopadowe audycje muzyczne rozpoczęły się wspólnym śpiewem „Mazurka Dąbrowskiego”.
Zawody okazały się bardzo mocnym europejskim turniejem. Uczestniczyło w nich 680 zawodników z 21 państw.
Wykaz nieruchomości wywieszony zostaje do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 26 listopada 2019 r. do 17 grudnia 2019 r.
Gośćmi Burmistrza Miasta byli przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Ostrołęka w Czerwinie.
W ostrowskich Jatkach odbył się VII Przegląd Przedszkolnej Piosenki Religijnej pod hasłem „Chwalmy pieśnią Pana wzniośle i radośnie”.
Obchody 30-lecia Konwencji są okazją, aby przypomnieć o naszym zobowiązaniu do przestrzegania praw dzieci
Prace remontowe przeprowadzi firma ZKM-ASIS Sp. z o. o.
Informacje na temat funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej złożyli: Powiatowa Przychodnia Zdrowia, NZOZ „Zdrowie” oraz NZOZ "Serducho”.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wpisał 5 kilometrowy odcinek drogi jako zadanie do realizacji.
Wykaz nieruchomości wywieszony zostaje do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 19 listopada 2019 r. do 10 grudnia 2019 r.
W konkursach zorganizowanych w ramach tegorocznej edycji projektu udział wzięło 392 uczestników.
Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Ostrowi Mazowieckiej rozpoczęły się Mszą święta za Ojczyznę w kościele pw. Wniebowzięcia NMP.
To kolejny ważny i niecodzienny akcent niepodległościowy, zaproponowany w ramach obchodów jubileuszowych 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Ostrowskie przedszkola i szkoły podstawowe włączyły się w to niecodzienne wydarzenie.
Uroczystości w Komorowie były jednym z wydarzeń towarzyszących miejskim obchodom Narodowego Święta Niepodległości.
Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszyły się obserwacje nieba.
11 elektrycznych hulajnóg już od 11 listopada oddamy do dyspozycji mieszkańców i nie tylko.
We wrześniu i październiku zawodnicy OKKK wzięli udział w kilku ważnych zawodach.
Pl. Wolności będzie zamknięty 11 listopada 2019 (poniedziałek) w godzinach 8:00 – 13:00
8 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 wszyscy uczniowie oraz nauczyciele uroczyście odśpiewają cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.
Na zadania oświatowe Miasto otrzymało w 2018 roku dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 16.984.212,48 zł.
Na realizację zadań objętych Programem Miasto planuje przeznaczyć 175 tys. zł.
Dokument określa i systematyzuje działania środowiskowe niezbędne do poprawy jakości życia mieszkańców i środowiska.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej już po raz trzeci organizuje cykl imprez pod hasłem Tydzień dla Polski.
Kandydatów zgłosiły uprawnione podmioty oraz grupy obywateli.
W ramach projektu Nauka dla Ciebie, edukatorzy z Centrum Nauki Kopernik odwiedzają szkoły w całej Polsce, by budzić w uczniach zainteresowanie kosmosem.
Informację o funkcjonowaniu pomocy społecznej, podczas ostatniej Sesji Rady Miasta przedstawiła kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Gwardiak.
W Starej Elektrowni odbyło się I Ostrowskie Forum Bibliotekarzy pod hasłem "Biblioteka XXI wieku".
Na sesji Rady Miasta toczyła się dyskusja na temat wprowadzenia nowych stawek podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych.

W programie wydarzeń na listopad znalazło się kilka wydarzeń cyklicznych, ale też nowe.

W programie obchodów zaplanowano msze świętą oraz uroczystości na Placu Wolności
Odbędzie się w dniach 6-8 grudnia br. na hali sportowej MOSiR przy ul. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej.
Uczestnicy fantastycznie spędzili czas, połączyli edukację z zabawą.
Realizacja dotyczy wykonania zjazdów do poszczególnych posesji oraz chodników od ulicy Sikorskiego do Stacyjnej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589 i poz. 1716/ podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następującą nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym:

Zawodnicy walczyli o puchar Starosty Mławskiego.

Uczniowie ostrowskich szkół podstawowych oraz sześciolatki z miejskich przedszkoli po raz kolejny uczestniczyli w audycjach muzycznych. Tym razem dzieci miały możliwość zapoznać się z fletem poprzecznym należącym do rodziny instrumentów dętych drewnianych.

Powyższe oznakowanie będzie obowiązywało w dniach od 30.10.2019 r. do 4.11.2019 r.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursach propagujących czytelnictwo.
Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę 27 października.
Spotkanie w tej sprawie odbyło się w Ratuszu Miejskim 16 października.
Informujemy, że w środę 30 października 2019 r. o godz. 14:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się XI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.
Towarzyszy on uczniom podczas najważniejszych uroczystości dodając im rangi, doniosłości i powagi.
Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę, dlatego za postępem technologii musi nadążać także powszechna edukacja.
Koncert zrealizowany został w ramach kampanii Wojewody Mazowieckiego „Mazowieckie – historia Niepodległości”.
Zwycięskim projektem IV edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka jest „Boisko otwarte do koszykówki”.
Ostrowskie JATKI uzyskały wyróżnienie w kategorii „Lider Zmian. Nagroda Internautów” w obszarze „Świat wokół nas”.
Miasto nagrodzone zostało za systematyczne wzbogacanie oferty dla mieszkańców i turystów, dzięki inwestycjom ostatnich kilku lat.
Miasto uzyskało wyróznienie w kategori Nagroda Internautów
Gospodarz spotkania Burmistrz Miasta Jerzy Bauer podziękował nauczycielom za ich pracę i podkreślił, jak ważną misję pełnią w społeczeństwie, codziennie z oddaniem wykonując swoje obowiązki
Podczas Młodzieżowego Ostrowskiego Forum Rozwoju zaprosiliśmy do panelu dyskusyjnego przedsiębiorców i pracowników firm
Dyskusja na temat S8 i Via Baltica podjęto podczas V Ostrowskiego Forum Rozwoju
Duże znaczenie ma prawidłowa i odpowiedzialna segregacja odpadów
Rozwój współczesnego świata to połączenie wiedzy i infrastruktury.
Każdy uczeń usłyszał „pasuję Cię na ucznia” i został dotknięty „magicznym ołówkiem”.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicach:

-  Kawaleryjskiej

-  Ferdynanda Ruszczyca

Jeszcze tylko do 14 października można oddać głos na jeden wybrany projekt i zdecydować, na co zostanie przeznaczone 200 000,00 zł z miejskiego budżetu w 2020 roku.
Kursanci przećwiczyli praktyczne aspekty przemieszczania się kolumny rowerowej w ruchu drogowym.
W Jatkach odbyła się konferencji „Kultura pod napięciem”
Miasto pozyskało dofinansowanie na zakup komputerów, oprogramowania oraz monitora interaktywnego.
Ostrzeżenie obowiązuje od 10 października (godz. 00:01) do 14 października (godz. 23:59).
Akcja ma na celu zaprezentowanie polskiej oferty turystycznej i zachęcenia Polaków do korzystania z atrakcji i usług turystycznych na terenie kraju, również w okresie poza głównym sezonem wakacyjnym
Jest potrzeba spotkania się w sposób bardzo merytoryczny i wsłuchania w najróżniejsze głosy doświadczenia
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje o wykazie jednostek, w których można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną z zakresu poradnictwa specjalistycznego.

W 2016 roku miasto Ostrów Mazowiecka kupiło od prywatnych właścicieli dom przy ul. Warszawskiej 4. To rodzinny dom Marii Pileckiej żony Rotmistrza Witolda Pileckiego. W tym samym roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Następnie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński i Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer podpisali list intencyjny w sprawie współdziałania na rzecz rozwoju Muzeum.

Mistrzyni sportu przyjechała do Ostrowi Mazowieckiej na zaproszenie burmistrza Jerzego Bauera oraz dyrektora MOSiR Bartłomieja Pieńkowskiego.
Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w minioną niedzielę odwiedzili panią Natalię, która prowadzi zajęcia z alpakoterapii.
Już 21 października ostrowska biblioteka zaprosi swoich Czytelników do nowej siedziby przy ul. 11 Listopada 7

Wśród wydarzeń zaplanowanych na październik znalazły się między innymi: inauguracja roku akademickiego UTW, urodziny patronki Biblioteki, Ostrowskie Forum Rozwoju, Noc Bibliotek, Noc Horrorów, koncert Wiesława Tupaczewskiego, turnieje tenisa ziemnego i wiele innych wydarzeń.

Zapraszamy do udziału!

Jeszcze przez tydzień można wesprzeć swoim głosem dobre pomysły i zadecydować, na co zostanie przeznaczone 200 000,00 zł z miejskiego budżetu w 2020 roku.
Dzisiaj Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesor Piotr Gliński odebrał klucze do budynku od wykonawcy.
Szczęście, wiedza czy umiejętności? Jakie czynniki decydują o tym, by wybrać dobry zawód?
Już po raz piąty w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się Ostrowskie Forum Rozwoju. W tym roku pod hasłem: W kierunku nowych możliwości.

Członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Przystań” obejrzeli spektakl "Awantura o Basię" w teatrze RAMPA.

Wyjazd ten odbył się w ramach zadania publicznego zleconego przez Miasto Ostrów Mazowiecka pt. Kulturalna „Przystań”.

Spektaklem zakończyliśmy projekt, który składał się z Festiwalu Piosenki Odczarowanej i wyjazdu do teatru. Kwota zadania wyniosła 6 000 zł. .

Autor: Anna Katarzyna Kolasińska

W wyniku przeprowadzonego przetargu przygotowaniem i wydawaniem posiłków zajmować się będzie Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Burmistrz  Miasta Ostrów  Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309 i poz. 1589) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego następującą nieruchomość:

Uczestnikami tej cyklicznie odbywającej się imprezy są uczniowie ostrowskich szkół podstawowych oraz LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.
Mieszkańcy zadecydują na co zostanie przeznaczone 200 000,00 zł z miejskiego budżetu w 2020 roku.
Burmistrz Jerzy Bauer przedstawił realizowane z powodzeniem w naszym mieści projekty dotyczące termomodernizacji, ścieżek pieszo-rowerowych i elektro mobilności.
Rada Miasta przyjęła informację stanie miejskich inwestycji przyjętych do planu na 2019 rok.
W pielgrzymce uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia ,,Przystań'', podopieczni ŚDS, wolontariusze, członkowie rodzin.

Ruszył kolejny cykl zajęć komputerowych dla seniorów, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta. W dobie powszechnie obecnej elektroniki umiejętność korzystania z komputerów i poruszania się w Internecie jest bardzo przydatna. Seniorzy, krok po kroku, uczą się m.in.pisania i formatowania tekstu oraz korzystania z wyszukiwarek. Zajęcia odbywają się w Lokalnym Centrum Kompetencji przy ul. Partyzantów 7A.

Minister Henryk Kowalczyk zabrał głos w sprawie nasycalni.
Odznaczenie w imieniu Prezydenta RP wręczył Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.
Głównym tematem spotkania były programy rządowe – Czyste Powietrze i Mój Prąd.
Dzisiaj ścieżka rowerowa przy ul. Różańskiej zyskała nawierzchnię asfaltową.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbył się Festyn Rodzinny, zorganizowany przez Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej. W spotkaniu na placu przy „Starej Elektrowni” wzięli udział nauczyciele, rodzice i dzieci. Uczestnicy mogli skorzystać z wielu atrakcji. Przed publicznością zaprezentowały się: Dziecięcy Zespół Ludowy istniejący przy MDK w Ostrowi Mazowieckiej oraz Zespół ludowy „BezWianka”. Wystąpił kurpiowski gawędziarz, regionalista Witold Kuczyński, który opowiadał o Kurpiach Zielonych i Białych.

Uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 zajęła pierwsze miejsce na Międzynarodowym festiwalu piosenki we Włoszech.
Dzisiaj w ratuszu miejskim burmistrz Jery Bauer podpisał umowę na przebudowę ulicy Kościuszki.
Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało 70% dofinansowania na remont ul. Kościuszki oraz budowę ul. Łącznej
Trzy ostrowskie szkoły podstawowe znalazły się wśród 700 laureatów konkursu pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji #OSEWyzwanie.
Muzycy Filharmonii Kameralnej w Łomży po raz kolejny wystąpili przed ostrowską publicznością.
Dzisiaj w całym kraju prowadzona jest akacja Sprzątania Świata. Ostrów Mazowiecka również włączyła się do działania na rzecz poprawy otoczenia.
Dzieci odwiedziły Burmistrza Miasta Jerzego Bauera z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.

Burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer tym razem w roli panelisty na X Smart City Forum w Warszawie. Smart City Forum jest największą w Polsce inicjatywą poświęconą inteligentnym miastom w takiej skali i z takim zapleczem merytorycznym. Celem Forum jest stworzenie możliwości polskim miastom na wymianę zdobytej wiedzy i kooperację, która będzie motywacją do dalszego rozwoju i podążania na ścieżki europejskie.

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?
Poruszone zostaną ważne sprawy dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej.

Miejska Biblioteka Publiczna została zgłoszona w akcji czytelniczej Kinder. Do wygrania jest nawet 5 000 zł na zakup książek. Głosy można oddawać codziennie. Akcja trwa do 4 listopada 2019 r. Zachęcamy do głosowania.

Głosować można na stronie: https://bit.ly/2kRb3Qz

„Gram o zdrowie. Wygrywam!” pod tym hasłem 17 września, na orliku przy Szkole Podstawowej Nr 3 odbył się turniej sportowo-profilaktyczny.
ul. Słowackiego będzie zamknięta 22 września w godzinach 8:00 – 22:00
Zapisy zespołów w kategoriach wiekowych U-8, U-10 oraz U-12 potrwają do 30 września.

Była rywalizacja i świetna zabawa. Po raz kolejny MOSiR Ostrów Mazowiecka zorganizował Ostrowskie Igrzyska Firm. W szranki stanęło 11 drużyn w niecodziennych konkurencjach.

Z dumą informujemy, że puchar zwycięski wywalczyła drużyna Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, w skład której weszli pracownicy Urzędu i miejskich jednostek.

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę

Informujemy, że we wtorek 24 września 2019 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się X sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309).

Na wstępie sesji odbędzie się uroczyste wręczenie odznaczenia Brązowy Krzyż Zasługi p. Krzysztofowi Listwonowi. Odznaczenie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczy Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. 

Dzięki tej inwestycji miasto zyska nowe, atrakcyjne przestrzenie rekreacyjno – wypoczynkowe.
Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości.

Zapraszamy na drugą akcję sprzątania terenów w Ostrowi Mazowieckiej.

Bierzemy współodpowiedzialność, za wizerunek miasta w kwestii czystości:

Głównym bohaterem wrześniowej audycji był saksofon.
Zakończyła się analiza formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka na 2020 rok.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzego Bauera odbyło się spotkanie z dyrektorem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach Andrzejem Kmiecikiem. Obecni byli również starosta ostrowski Zbigniew Chrupek i wójt gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek. W tym gronie poruszono temat perspektywy remontu linii kolejowej Małkinia – Ostrołęka, umożliwiającego zwiększenie ruchu towarowego pociągów na tej trasie. Ma to szczególne znaczenie ze względu na budowę elektrowni w Ostrołęce.

Pani Anna ma 36 lat i troje dzieci. W lutym tego roku zdiagnozowano u niej raka piersi, trójujemnego z przerzutami do wątroby, kości i płuc.

Chcesz wziąć udział w Forum? Zarejestruj się
O konsultacje w sprawie koncepcji budowy szkoły i przedszkola poproszono dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta, dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych oraz radnych miejskich.
Wykonawcą będzie firma PLONIX Wojciech Tokarski, Paweł Koniec s.c. z Płońska.
Burmistrz miasta Jerzy Bauer przedstawił termin realizacji kolejnych etapów

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3 zaprasza na obchody Europejskich Dni Dziedzictwa.

W ramach obchodów 14 września 2019 r. odbędzie się Festyn Rodzinny.

Miejsce: Ostrów Mazowiecka, plac przed Stara Elektrownią, ul. 11 Listopada 7, godz. 12.00 – 15.00.

Program:

Jak czytamy w komunikacie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 16 września rozpoczyna się akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że bierze udział w konkursie „Lider Zmian 2019”, zorganizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. 

Celem konkursu jest docenienie Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 realizujących szczególnie wyróżniające się projekty.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej 7 września 2019 r. po raz kolejny uczestniczyła w Narodowym Czytaniu, które w ostrowskiej książnicy zostało uświetnione wydarzeniami związanymi z 27 Europejskimi Dniami Dziedzictwa.

W dniu 6 września 2019 r., za przyczyną p. Ryszarda Ejchelkrauta, który został zaproszony przez rektora - komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę i dzięki burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka p. Jerzemu Bauerowi, Miejska Biblioteka Publiczna, a w szczególności Ostrów Mazowiecka miała swoją reprezentację podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski Absolwentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Do konkursu wpłynęło 10 prac. Sąd Konkursowy wyróżnił trzy prace.

Od 17 do 20 września 2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej zaplanowana jest WYSTAWA GRZYBÓW.

Można ją obejrzeć w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Sikorskiego 3.

Na wystawę zapraszają: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

Barwny i bardzo głośny korowód blisko 40 maszyn rolniczych i traktorów na chwilę zagościł w Ostrowi Mazowieckiej. Można było podziwiać zabytkowe maszyny rolnicze, z których każda ma swoją historię. Zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i posłuchać pracy blisko stuletnich silników. Wrażenia świetlne i dźwiękowe niezapomniane. Dziękujemy firmie Sawik Panom: Danielowi Krajzie i Arkadiuszowi Samselowi. Choć nie było po drodze, odwiedzili Ostrów Mazowiecką i podzielił się z mieszkańcami swoją pasją.

Porozumienie w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego zostało podpisane 5 września 2019 r. w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Stronami porozumienia są: firma  ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o., Miasto Ostrów Mazowiecka, Gmina Ostrów Mazowiecka i Powiat Ostrowski.

W KIERUNKU NOWYCH MOŻLIWOŚCI to temat V edycji Ostrowskiego Forum Rozwoju. Wydarzenie zaplanowane jest w dniach 2-3 października 2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej.

V edycja Forum to kontynuacja działań samorządu miasta Ostrów Mazowiecka, który wraz z przedsiębiorcami i mieszkańcami tworzy płaszczyznę do wymiany myśli, dobrych praktyk i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w przestrzeni samorządowej i biznesowej.

Projekt Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” w Ostrowi Mazowieckiej i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych został pozytywnie zweryfikowany i zakwalifikowany do udziału w konkursie „Lider Zmian 2019” w kategorii „Lider Zmian. Nagroda Internautów”. Organizatorem konkursu jest  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Uczestnicy szkolenia mogli rozwinąć umiejętności promocji działań społecznych z wykorzystaniem portalu społecznościowego Facebook.
Podczas tegorocznych wakacji, najmłodsi mieli możliwość skorzystania z bogatej oferty przygotowanej przez miejskie szkoły oraz miejskie jednostki.
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ oraz Starosta Ostrowski zapraszają do odwiedzenia stanowiska NFZ w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej.
Główne uroczystości w Pecynce rozpoczęły się Mszą Świętą polową w intencji poległych partyzantów.
Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego odebrały Małgorzata Kuczyńska i Agnieszka Karpińska.
Po środki mogą sięgnąć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Zakończył się już remont kina Ostrovia. 6 września startujemy z seansami.
Szczegółowe informacje na temat wydarzeń na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Organizatorów oraz na plakatach.
Program „Działaj Lokalnie” to ogólnopolski program, w ramach którego wsparcie na realizację różnorodnych projektów obywatelskich otrzymują społeczności z terenów wiejskich i małych miast.
Zarząd poinformował Burmistrza o roli, jaką pełnią ogródki działkowe w miejskim ekosystemie i jak ważne są dla osób, które z nich korzystają.
Celem wydarzenia jest promocja bardzo dynamicznie rozwijającej się dziedziny, jaką jest sfera aut zabytkowych.
Jako support zagra zespół KASYNO

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801 i poz. 1309), podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego, następujące działki komunalne:

Uroczystości upamiętniające 75. rocznicę bitwy oddziałów Armii Krajowej pod Pecynką w ramach operacji „Burza” w Puszczy Białej odbędą się 31 sierpnia 2019 r.
Inicjatorka i współorganizatorka uroczystości rocznicowych bitwy pod Pecynką i spotkań integracyjnych środowiska AK „Opocznik”.
Tradycyjnie miasto przygotowało wieniec dożynkowy, który eksponowała delegacja składająca się z miejskich radnych.
Straż Miejska oraz pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Ostowi Mazowieckiej sprawdzać będą porządek na posesjach i wokół nich.
Oprócz wokalnych umiejętności uczestników, jury oceniło również ich stroje wakacyjne.
Zostały do wykonania ostatnie poprawki i wkrótce kino rozpocznie swoją działalność.
Jeszcze kilka dni potrwają prace remontowe i konserwacyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
Zapraszamy na stoisko Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka podczas XII Dożynek Powiatowych

Na kolejnych ulicach trwają prace przy budowie ścieżek rowerowych.

Już nie tylko przy ul. Różańskiej, ale także przy ul. Białej, Sikorskiego oraz Kubusia Puchatka realizowana jest inwestycja.

Więcej informacji na temat inwestycji można znaleźć na stronie www.archiwum2.ostrowmaz.pl w zakładce Budowa ciągów pieszo-rowerowych

Akcja odbyła się w przeddzień rocznicy Bitwy Warszawskiej.
W każdej z dziesięciu prac konkursowych zaproponowane są rozwiązania nowatorskie, bardzo pomysłowe a przede wszystkim funkcjonalne.
Kierownictwo Urzędu Miasta spotkało się z osobami zarządzającymi Zakładem Gospodarki Komunalnej.
Łącznie w turnieju wzięło udział 75 zawodniczek i zawodników z 16 stowarzyszeń abstynenckich z terenu województwa mazowieckiego i łódzkiego.
Weź udział w bezpłatnym spotkaniu organizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Otrzymasz praktyczną wiedzę na temat pożyczek unijnych.
Uczestnicy szkolenia rozwiną umiejętności promocji działań społecznych z wykorzystaniem portalu społecznościowego Facebook oraz poznają narzędzia internetowe do przygotowania materiałów do publikacji.
14 sierpnia w przeddzień rocznicy Bitwy Warszawskiej w ponad 30 miejscach w całym kraju zapłoną znicze na grobach zapomnianych bohaterów tamtego czasu
Jest zainteresowana dzierżawą działek gminnych oraz prywatnych.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. informuje, że uruchomiony został system faktur elektronicznych oraz internetowe Biuro Obsługi Klienta (iBOK).
Podczas dyskusji ustalono, że do końca września samorządy lokalne zaproponują możliwe warianty przebiegu małej obwodnicy.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Ostrowi Mazowieckiej w obrębie ulicy Brokowskiej.

Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej oraz władze miasta pożegnali pątników zmierzających do Częstochowy
Powstanie Warszawskie wybuchło 75 lat temu. 1 sierpnia oddaliśmy hołd i uczciliśmy pamięć o bohaterskich żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania.

XVII Dni Ostrowi Mazowieckiej odbyły się w dniach 7-9 czerwca 2019 roku. To jedno z największych plenerowych wydarzeń w regionie. W tym roku na scenie pojawił się zespół Enej, Defis, Gang B oraz Kabaret K2. Prezentowaliśmy dokonania lokalnych grup sportowych i artystycznych, a najlepszym uczniom, zespołom i sportowcom wręczyliśmy nagrody za ich osiągnięcia.

Delegacja uczniów LO wzięła udział w spotkaniu szefów: MSZ Polski Jacka Czaputowicza i Niemiec Heiko Maasa
Rozmowy na temat budowy tzw. „malej obwodnicy” weszły w nową fazę.
W tym roku Święto Policji miało wyjątkowy wymiar, ponieważ zbiegło się z 100. rocznicą powstania Policji Państwowej.
Rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych wyrządzonymi przez suszę mogą zgłosić ten fakt do Urzędu Miasta
Syreny, które uruchomimy na 1 minutę emitować będą dźwięk ciągły.

W najnowszym wydaniu biuletynu miasta Ostrów Mazowiecka przeczytamy między innymi o rozpoczętej realizacji ciągów pieszo-rowerowych, jubileuszu Miejskiego Domu Kultury, Dniach Ostrowi, trwających pracach inwestycyjnych, dofinansowaniach otrzymanych przez Miasto, a także o inicjatywach miejskich jednostek, szkół, przedszkoli oraz organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do lektury.

W wersji papierowej Biuletyn dostępny jest w:

Spółdzielnie socjalną mogą utworzyć między innymi jednostki samorządu terytorialnego
MOPS zrealizuje projekt pod nazwą „MOPS CHANGE”
Dobiegły końca prace przy realizacji dwuletniej budowy ul. Saperskiej.
Odbiór techniczny ulicy miał miejsce 26 lipca

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach komputerowych dla seniorów. W czasie warsztatów uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu korzystania z obsługi komputera na poziomie podstawowym i średnim.

Podczas zajęć uczestnicy poznają tajniki systemów operacyjnych od podstaw, zakładają pocztę e-mail, korzystają z przeglądarek, szukają w internecie przydatnych informacji.

Zapraszamy do udziału w upamiętnieniu 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492 i poz. 801) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego następującą nieruchomość:

Informujemy, że w środę 24 lipca 2019 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się IX sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Na funkcję ławnika Sądu Najwyższego pierwszej kadencji wybrani zostali: Agnieszka Ewa Kaczmarek i Mariusz Wilczyński.
Po raz czwarty mieszkańcy miasta mają możliwość zadecydować na co zostanie przeznaczone 200 000 zł z miejskiego budżetu.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492 i poz.

Napisz krótki tekst, zrób zdjęcie lub nagraj materiał filmowy i weź udział w konkursie z nagrodami
W Okręgu Wyborczym nr 135 w Ostrowi Mazowieckiej członkiem Rady został Janusz Józef Sokołowski
Zapraszamy na powiatowe obchody Święta Policji z okazji 100.rocznicy powstania Policji Państwowej.
Trwają prace przygotowawcze, polegające m.in. na wycince drzew.
Burmistrz Miasta podpisał umowę z WFOŚIGW w Warszawie w sprawie współpracy przy realizacji programu Czyste Powietrze.
24 lipca, godz. 9:00 sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej

Na zakończenie XVII Dni Ostrowi Mazowieckiej zaprosiliśmy mieszkańców na koncert muzyki klasycznej w wykonaniu kwartetu Alla Breve, któremu towarzyszył  znakomity Jacek Szymański, który oczarował publiczność.

Koncert odbył się w kościele pw. Wniebowzięcia NMP.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok
Wystawę można oglądać wzdłuż ulicy 11 Listopada do 2 września 2019 r.
Samorząd miasta Ostrów Mazowiecka reprezentuje zastępca burmistrza Daniel Choinka.

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny przystąpił do Inicjatywy Pozytywistycznej Polski Producent Żywności.

Konkurs jest bezpłatny dla uczestników na etapie regionalnym. Laureaci mazowieccy zostaną uhonorowani dyplomami Marszałka Województwa Mazowieckiego. Finaliści wojewódzcy mogą brać udział w etapie ogólnopolskim Inicjatywy.

W tym roku na scenie pojawił się zespół Enej, Defis, Gang B oraz Kabaret K2.
Zapraszamy na Wakacyjne kino w Jatkach
Jedną ze zmian jest zniesienie kryterium dochodowego.
Nie brakuje wakacyjnych wydarzeń w Ostrowi Mazowieckiej. Aktualny harmonogram dostępny także na profilu Urzędu Miasta na Facebooku
Prace zostaną wykonane w: CIS przy ul. Chopina 2B, MOSiR przy ul. Warchalskiego 3 oraz w SP nr 4 przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1.
To pierwszy tak kompleksowy projekt w Ostrowi Mazowieckiej. Inwestycja podzielona została na 5 części. Wartość zadań to 26 394 015,23 zł
W Ostrowi Mazowieckiej zostały odsłonięte pamiątkowe tablice honorujące polskie bohaterki.
Zapraszamy o godz. 12:30 przed budynek MOPS Ostrów Mazowiecka przy ul. Warchalskiego 3.

Ukazały się wyniki naboru w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020.

Wniosek Miejskiej Biblioteki Publicznej został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 mln złotych na realizację projektu pn. „Zaczarowany budynek w Ostrowi Mazowieckiej”.

W turnieju, stanowiącym podsumowanie ostrowskiego sezony brydżowego wzięło udział 29 par.
Chcemy sięgnąć tym razem po środki z Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 - 2021.
Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej wzięli udział w tegorocznej edycji seminarium „Biblioteka Nowa”.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492 i poz. 801) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono:

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej przygotowała dla dzieci atrakcyjną ofertę zajęć wakacyjnych.
Ostrowski Piknik z książką odbył się już po raz dziewiąty.
Kuchnię Miejską poprowadzi Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Podczas sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, odbywającej się 19 czerwca burmistrz Jerzy Bauer przedstawił Raport o stanie miasta za 2018 rok. Raport jest podsumowaniem działalności samorządu w zakresie realizacji polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego.
Po prezentacji Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 10 wstrzymało się od głosu.

Głównym punktem porządku obrad VIII sesji Rady Miasta było udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.
Upamiętnienie Jadwigi Długoborskiej i Lucyny Radziejowskiej zamordowanych za pomoc okazaną Żydom w czasie okupacji niemieckiej
Dla dzieci i młodzieży pozostających w okresie wakacyjnym w Ostrowi Mazowieckiej bogatą ofertę zajęć przygotowały szkoły oraz miejskie jednostki
Członkowie wybrani zostali na pięcioletnią kadencję i pełnią swoje funkcje społecznie.
Wypełniasz wniosek i masz pytania? Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne.
Wakacje to czas relaksu, beztroski, zabawy i nowych wrażeń. Pamiętajmy jednak o bezpieczeńswie.
„SMOK” to program finansowany przez Polski Związek Koszykówki przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W MDKulturalnie odbyło się spotkanie ŚDS z rodzinami, uczestnikami i zaproszonymi gośćmi.
Turniej odbył się z udziałem rocznika 2011, wzięło w nim udział 12 zespołów podzielonych na dwie grupy.
Dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 1 już po raz trzeci wzięły udział w Ekologicznym Konkursie Plastycznym.
Spotkanie rozpoczęło się częścią artystyczną w wykonaniu dziewczynek z różnych grup wiekowych oraz ich tatusiów.
Karateka Peter Chong 9 Dan przeprowadził specjalny trening dla zawodników z Ostrowskiego Klubu Karate Kyokushinkai.
Łączna kwota dofinansowania na budowę dróg dla subregionu ostrołęckiego to 31,5 mln zł.
W Turnieju rywalizowało ze sobą 275 zawodników z 19 klubów karate.
Do rozdysponowania jest 200 000 zł na projekty mieszkańców.

Zgodnie z wyborem mieszkańców na scenie Dni Ostrowi wystąpił zespół Enej. Zespół ma na swym koncie osiem singli bijących rekordy popularności w sieci i królujących na listach przebojów wszystkich największych rozgłośni radiowych w Polsce. Są to „Radio Hello”, „Skrzydlate ręce”, „Tak smakuje życie”, „Lili”, „Symetryczno-Liryczna” czy „Kamień z napisem LOVE”. Wszystkie te przeboje rozbrzmiały w Ostrowi Mazowieckiej, a publiczność, która wspaniale bawiła się przed sceną, pokazała, że doskonale zna teksty.

Gwiazda wieczoru zespół Enej przyciągnął największą liczbę mieszkańców Ostrowi i całego regionu. Ale to nie jedyny koncert, który odbył się podczas Dni Ostrowi Mazowieckiej. Na scenie wystąpił także zespół DEFIS z gatunku disco polo, znany z takich hitów jak „Niespotykany Kolor”, „Tak Bardzo Tego Chcę”, „Jeden Gest”, „Wciąż o Tobie Mam Sny” czy „Lek Na Życie”, który bawił publiczność do późnych godzin w piątkowy wieczór.

XVIII Festiwal Przedszkolaków odbył się 9 czerwca w ramach obchodów Dni Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie to, jak co roku, zgromadziło liczną widownię w Ogródku Jordanowskim. Najmłodszych mieszkańców naszego miasta, ich rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zebranych powitał Burmistrz Miasta Jerzy Bauer, zapraszając przy tym do wspólnej zabawy. Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności w tańcach i piosenkach. Bogate stroje, akcesoria sceniczne i fantastyczne występy przedszkolaków wywoływały zachwyt wśród zebranych gości.

Blok oficjalny XVII Dni Ostrowi Mazowieckiej otworzył występ Zespołu Pieśni i Tańca „BezWianka”, któremu Burmistrz Jerzy Bauer przyznał nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Ponadto Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka przyznał nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i sportu.

Tradycją Dni Ostrowi jest Mazowiecki Jarmark Księżnej Anny. Od ponad 10 lat co roku podczas święta miasta organizujemy Jarmark, na który zjeżdżają wystawcy z całego regionu. Mieszkańcy mogą wybierać w bogatej ofercie wyrobów regionalnych, ale też bibelotów czy staroci. Tegoroczną atrakcją Jarmarku z pewnością były stare zabytkowe samochody, które dostarczył Garaż Clarkson i JPK COMPANY.

fot. Barbara Siwek

W tym roku jubileusz 50 lat działalności obchodzi Miejski Dom Kultury. Z tej okazji w programie Dni Ostrowi zobaczyliśmy przekrój bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej, którą na co dzień przygotowuje MDK dla mieszkańców Ostrowi. A było na co popatrzeć. W piątkowe popołudnie prezentowali się wokaliści, tancerze, seniorzy i muzycy orkiestry.  

Tradycyjnie w piątkowy wieczór przygotowaliśmy dla mieszkańców sporą dawkę humory, który w tym roku serwował Kabaret K2. Jak sami o sobie mówią, skecze piszą oczywiście po to, żeby widza rozbawić, ale nie tylko. Starają się, żeby były „o czymś”. Obserwują świat i szukają tematów. Nie pokazują ich jednak w skali 1:1. Zawsze przetwarzają rzeczywistość. Podkręcają absurdalność sytuacji.

Dziękujemy Wszystkim Państwu, którzy włączyli się w organizację XVII Dniach Ostrowi Mazowieckiej za udział i udzielone wsparcie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” pozyskał środki w wysokości 39 268,80 zł. Pochodzą one z, utworzonego w tym roku przez MRPIPS, Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przeznaczone są na wsparcie w postaci opieki dla osób niesamodzielnych w celu odciążenia ich opiekunów.

Przez ponad 15 lat służył w policji. Ostatnio pełnił funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej.
W akcję #RAZEMsprzątamyOSTRÓW włączyły sie podmioty gospodarcze, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka oraz młodzież szkolna.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, nauczyciele, młodzież szkolna oraz przedstawiciele rodzin 18. PAL-u.

Włącz się, czekamy na Ciebie!

8 czerwca 2019 / 14:00-20:00
podczas obchodów Dni Miasta Ostrów Mazowiecka

Szukaj tego znaku!

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka informuje, że na podstawie art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52,55,60 i 125) zostaną przeprowadzone wybory ławników na kadencję 2020 – 2023.

Podczas Festynu Wędkarskiego odbyły się zawody spławikowe, zawody rzutowe oraz konkurs plastyczny.
Badania na obszarze Miasta Ostrów Mazowiecka miały na celu rozpoznania zanieczyszczenia wód podziemnych olejem kreozotowym.
Daniel Choinka zastępca burmistrza Ostrowi Mazowieckiej brał udział w obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego

Informujemy, że w środę 19 czerwca 2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Porządek obrad :

Nie zabrakło wspomnień osób związanych z Solidarnością, spostrzeżeń czy oceny wydarzeń samego czerwca `89.
Wspólnie przygotujmy zmiany, które poprawią użyteczność głównej ulicy miasta.
W ramach obchodów odbyła się projekcja filmu „Skazany na niepamięć”, w której uczestniczyła młodzież z miejskich szkół podstawowych
Druga kwalifikacja do Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 odbędzie się w naszym mieście w dniach 8-9 czerwca.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 2204; zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492 i poz. 801), podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do zbycia w drodze bezprzetargowej następującą działkę komunalną:

położoną przy ul. Ketlinga

Pochodzą one z utworzonego w tym roku przez MRPIPS, Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dzieje się w Ostrowi Mazowieckiej | czerwiec 2019

30 maja-31 sierpnia

Wystawa Pół wieku MDK-u | Jatki ul. Pocztowa 12 | Organizator: MDK | Wstęp wolny

1 czerwca

Dziękujemy Partnerowi, Sponsorom i Mediom za udział w XVII Dniach Ostrowi Mazowieckiej i udzielone wsparcie!
Bierzemy współodpowiedzialność, za wizerunek miasta w kwestii czystości
Wycieczka została zrealizowana w ramach zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu Ostrowskiego”
Podczas obchodów zaplanowano wykład dla mieszkańców, który wygłosi przedstawiciel IPN
W skład nowo powołanej Rady Sportu weszli przedstawiciele zgłoszeni przez organizacje i instytucje realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej.
W Turnieju, który odbył się w Ostrowi Mazowieckiej wzięło udział 16 drużyn.
W ramach ćwiczeń zostaną uruchomione syreny alarmowe.
Jedno przejęcie – jedno przekazanie, wspólny cel: uatrakcyjnienie poszczególnych obszarów miasta.

Na odbywającej się 23 maja sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie zmian do umowy o prowadzeniu Muzeum Dom Rodziny Pileckich wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zatwierdziła zmiany w statucie Muzeum.

Miasto uzyskało 75 tys. złotych dofinansowania na dwa zadania - plac zabaw z siłownią plenerową przy ulicy Lubiejewskiej oraz strefę relaksu przy ul. Szkolnej.
Tegoroczna edycja miała na celu przybliżyć i rozszerzyć wiedzę o literaturze Marii Dąbrowskiej oraz uczcić 130 rocznicę jej urodzin.
Uczniowie miejskich szkół i przedszkoli mieli możliwość zapoznać się najsłynniejszymi utworami instrumentalnymi kompozytora.
KONCERTY: ENEJ - GWIAZDA WIECZORU, GANG B, DEFIS. INNE ATRAKCJE: Kabaret K2, Mazowiecki Jarmark Księżnej Anny, wesołe miasteczko, imprezy towarzyszące, ogródek piwno-gastronomiczny, stoiska handlowe i promocyjne
Podczas spotkania w Ratuszu Miejskim dyskutowano o tym jak w praktyce wyglądać będzie realizacja inwestycji w naszym mieście.
Rocznicę swoich setnych urodzin obchodziła 10 maja mieszkanka naszego miasta Pani Stanisława Makowska.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 i 2348, z 2019 roku poz. 270, 492 i 801/ podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następującą nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym:

W Ostrowi Mazowieckiej gościł dzisiaj Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesor Piotr Gliński wraz ze swoimi współpracownikami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Minister spotkał się z burmistrzem Jerzym Bauerem, kierownictwem Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz dyrektor Muzeum Dom Rodziny Pileckich Dorotą Socik w Ratuszu Miejskim.

Młodzi przedsiębiorcy i twórcy innowacyjnych rozwiązań z Mazowsza mogą wziąć udział w konkursie „Startuj z Mazowsza”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Konkurs kierowany jest do fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym.
Nastąpiła zmiana na stanowisku prezes zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej.
Ruszył kolejny projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka pn. Asystent Osoby Starszej i Niepełnosprawnej.
IV Konferencja Regionalistyczna połączona była z prezentacją czwartego numeru Rocznika Ostrowskiego.
Miasto Ostów Mazowiecka podpisało w tej sprawie list intencyjny z PGE Nowa Energia.

Informujemy, że w czwartek 23 maja 2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66 odbędzie się VII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Porządek obrad :

W zawodach rywalizowało 50 miłośników królewskiej gry, którzy reprezentowali m.in. Ostrów Mazowiecką, Łomżę, Ostrołękę, Białystok i Warszawę.
III Święto rtm. Witolda Pileckiego oraz VII Ogólnopolski Zjazd Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego
Rozpoczął się Green Week (Zielony Tydzień), największe w Europie wydarzenie poświęcone ochronie środowiska.
35 osób wyposażył MOPS w opaski telemedyczne służące do komunikacji wraz z możliwością korzystania z systemu 24 godzinnego Centrum Monitorowania
Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej świętowali Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Laureatów II Ostrowskiego Dyktanda poznaliśmy podczas spotkania w Starej Elektrowni
W dwóch turniejach ostrowscy karatecy wywalczyli 16 medali i pucharów!

Po raz kolejny w Ostrowi Mazowieckiej mieliśmy przyjemność gościć Andrzeja Pileckiego. Tym razem w towarzystwie filmowców, którzy planują opowiedzieć nowe fakty z życia rodziny Ostrowskich i Pileckich.  Materiał ma powstać w naszym mieście.

W ostrowskich Jatkach odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji Konkursu Fotograficznego pn. "Ptaki w polskim krajobrazie jesienno-zimowym", organizowanego przez Ostrowskie Stowarzyszenie "LUDZIE Z PASJĄ".
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie zaprasza na Półfinał Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”.
W Szkole Podstawowej Nr 1 odbył się miejski etap XLII Ogólnopolskiego Turnieju BRD.
Teatr Scena Kotłownia przedstawia ofertę kulturalną na maj 2019.
W uroczystościach udział wziął minister cyfryzacji Marek Zagórski oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin.
W ramach Tygodnia Bibliotek zaplanowano szereg wydarzeń.
15 maja w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się IV Konferencja Regionalistyczna PASJA. KULTURA. DZIEDZICTWO
Maj to miesiąc bogaty w wydarzenia. Przed nami: Moda na Folklor, III Święto Rtm. W. Pileckiego, 50 urodziny MDK.
Podczas wystawy zaprezentowanych zostanie 20 prac pochodzących z czterech ostatnich edycji konkursu fotograficznego.

Informujemy, że na czas obchodów Święta Narodowego 3 Maja parking przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP będzie zamknięty w godzinach 8:00-13:00

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej brali udział w akcji sadzenia drzew, którą zorganizowało Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka.

Wyjazd był również okazją, by zapoznać się z ciekawą historią osady. Spędzony razem czas zakończył się wspólnym pieczeniem kiełbasek oraz częścią artystyczną przygotowaną przez uczestników ŚDS.

Akcja sadzenia drzew odbyła się 26 kwietnia w osadzie Bojany koło Broku.

Środowiskowy Dom Samopomocy składa podziękowania całemu Nadleśnictwu Ostrów Mazowiecka.

Muzycy Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskigo w Łomży zabrali dzieci w podróż po muzycznej mapie Europy, odwiedzając m.in. Francję, Grecję, Bułgarię.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań” realizuje zadanie publiczne „Polska jest nasza”
W „Cyfrowej majówce” chodzi o to, aby możliwie najwięcej osób dowiedziało się (a może i nawet nauczyło) co nam dają cyfrowe technologie i dlaczego warto z nich korzystać.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 i 2348, z 2019 roku poz. 270 i 492/ podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następującą nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym:

Dni Ostrowi Mazowieckiej 2019, 7-9 czerwca, teren przy stawie miejskim, ul. Trębickiego. Wszystkie stoiska handlowe BEZPŁATNE
Program obchodów 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej
Zmarł Sławomir Różański, znany i ceniony zawodnik wielu klubów piłkarskich.

Dzięki apelom mieszkańców oraz wzmożonym działaniom kierownictwa Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka naprawiony został ogromny ubytek w jezdni na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Duboisa. Stwarzało to zagrożenie dla kierowców i utrudniała bezpieczny przejazd przez skrzyżowanie.

Ciąg ulic Małkińska-Duboisa-3 Maja-Lubiejewska to droga wojewódzka nr 627 zarządzana przez województwo mazowieckie. Naprawy dokonał Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Życzenia świąteczne do mieszkańców miasta Ostrów Mazowiecka kieruje Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc.

„Biblioteka pod Chmurką” to już czwarty, zrealizowany projekt, który powstał z inicjatywy mieszkańców miasta.

Burmistrz  Miasta  Ostrów  Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 i 2348, z 2019 roku poz. 270 i 492/ podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następującą nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym:

W tym roku po raz pierwszy Jarmark odbył się na placu przy budynku Starej Elektrowni.
Rada miasta zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa oraz uzyskała informacje na temat funkcjonowania kultury i sportu.
Celem spotkania było wykreowanie pomysłów na „ożywianie naszego miasta”.
Z mieszkańcami Ostrowi Mazowieckiej spotkał się Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski
Kandydatów należy zgłosić korzystając ze wzoru stanowiącego załącznik ogłoszenia.
W tym czasie będzie można m.in. zwiedzić halę produkcyjną, magazynową i przyzakładowe przedszkole „Żółty Słonik”.
O problemach osób niepełnosprawnych, sytuacji seniorów oraz bezradności na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
W ramach projektu, do dyspozycji mieszkańców miasta zostanie oddanych pięć szaf bibliotecznych.
11 kwietnia, godz. 12:00, Ostrów Mazowiecka, ul. Mieczkowskiego, przy dworcu autobusowym.
W Krakowie trwa właśnie V Europejski Kongres Samorządów „Samorząd – razem dla przyszłości”.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348, z 2019 r. poz. 270 i 492/ podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następującą nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym:

lokal mieszklany przy ulicy Prusa 68/7

Bieg Konstytucji ma na celu uczczenie Dnia Konstytucji 3 Maja oraz promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.
Wicemarszałek spotkała się z mieszkańcami i samorządowcami. Rozmawiała o problemach miasta i regionu, pomysłach na Polskę i jej miejscu w Europie.
Spotkanie z prof. Tadeuszem Hucińskim oraz Tomaszem Wilczewskim odbędzie się 5 kwietnia w Starej Elektrowni.
Informujemy, że w środę 10 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się VI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.
W Ostrowi Mazowieckiej w przestrzeni publicznej pojawił się kolor niebieski.
Wicemarszałek odwiedziła teren budowy Muzeum Dom Rodziny Pileckich, spotkała się z pracownikami samorządu miasta i powiatu.
2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu.
W Otwartych Mistrzostwach Makroregionu Wschodniego Oyama PFK wywalczyli również 3 srebrne oraz 3 brązowe medale.
Od dzisiaj znów pojedziecie skuterem elektrycznym po Ostrowi Mazowieckiej i okolicznych gminach.
Po raz 3 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się Ostrowska Gala Sportów Walki WORwar.
W konkursie mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet do 70% dofinansowania.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348, z 2019 r. poz. 270 i 492/ podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następującą nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym:

lokal mieszkalny przy ulicy Lubiejewskiej 2D

Zmiana przystanku PlusBus w Ostrowi Mazowieckiej.

Nowy przystanek to dworzec autobusowy, stanowisko nr 5.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dwóch młodych mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej, którzy zginęli w wypadku samochodowym 26 marca.

Łączymy się w bólu z rodzinami tragicznie zmarłych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 30 marca 2019.

Wystawa czasowa przygotowana przez Instytut Pileckiego została zaprezentowana przed budynkiem Starej Elektrowni.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu usługowego, położonego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 48.


Spotkanie będzie okazją do rozmów o sprawach ważnych dla Ostrowi Mazowieckiej i okolic oraz o tym, jak wygląda poszanowanie praw człowieka w praktyce.
Konsultacje są na etapie Zadania I, które polega na uzgadnianiu i opiniowaniu.
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer zaprasza na spotkanie Wicemarszałek Senatu Marią Koc.
II Ostrowskie Dyktando, Prezentacje Gitarowe, spotkanie z prof. Adamem Dobrońskim, Światowe Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, Jarmark Wielkanocny to tylko niektóre wydarzenia zaplanowane na kwiecień.
Uroczysty Dzień Patrona Szkoły obchodzony był na pamiątkę wydarzeń, które miały miejsce 225 lat temu.
30 marca święto sportów walki w naszym mieście. Pojedynki na zasadach bokserskich, brazylijskie jiu-jitsu, mma, kick boxingu - K1.
Noc Sów to ogólnopolska akcja edukacyjna koordynowana przez stowarzyszenie Ptaki Polskie, która ma na celu popularyzację wiedzy na temat gatunków sów żyjących w Polsce.
Jedną z takich osób była Jadwiga Długoborska właścicielka pensjonatu przy ul. 3 Maja 16
Przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z delegacjami uczniów uczestniczyli w konferencji naukowej DIALOG POKOLEŃ.
Będą m. in. palmy, sery, wędliny, pieczywo, ozdoby, przyprawy oraz inne.
Jak czytamy w komunikacie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 25 marca rozpoczyna się akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Selekcja odpadów niesie za sobą wiele korzyści.
Za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla Polski odpowiada Polski Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Czerniaki mają wiele cech charakterystycznych, które pomagają w ich rozpoznaniu.
W tym roku młodzież spotka się na Światowych Dniach Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej w Ostrowi Mazowieckiej
W Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczystość – Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza nabór wniosków na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
Uczniowie ostrowskich szkół podstawowych oraz sześciolatki z miejskich przedszkoli ponownie spotkali się z muzykami Łomżyńskiej Filharmonii.
Zawody były bardzo licznie i silnie obsadzone ze względu na fakt, że obecnie nasz makroregion, a w szczególności okręg mazowiecki są najmocniejsze w Polsce.

4 kwietnia odbędzie się II Ostrowskie Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii. Udział mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz osoby dorosłe. Zapraszamy do STAREJ ELEKTROWNI ul. 11 Listopada 7. Organizatorem Dyktanda jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.

Szczegóły w Regulaminie.

Oświadczenie w sprawie planowanej budowy stacji paliw przy ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej
Po raz drugi Miasto Ostrów Mazowiecka przystąpiło do projektu „Na co idą moje pieniądze”.
MOWES zaprasza organizacje pozarządowe do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w rozwoju organizacji: otwarcie działalności odpłatnej statutowej lub działalności gospodarczej.
Z okazji jubileuszu zorganizowano uroczystą wieczornicę, podczas której podsumowano 25 lat działalności drużyny.
Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją” zaprasza do udziału w VII edycji Konkursu Fotograficznego pn. „Ptaki w polskim krajobrazie jesienno-zimowym”.

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Sportu. W posiedzeniu wziął udział m.in. Burmistrz Miasta Jerzy Bauer oraz Przewodniczący Rady Miasta Robert Krajewski.

Przed publicznością wystąpili artyści scen krakowskich
Podczas Walnego Zgromadzenia Koła uchwalono także plan działania Zarządu na rok 2019.
Zapraszamy 30 marca, hala MOSIR ul. H. Trębickiego 10. Organizatorem Gali jest MOSiR i Academia Gorila Ostrów Mazowiecka.
Już od 1 kwietnia znów będzie można wypożyczyć skuter elektryczny.

Już po raz 9. odbył się w Ostrowi Mazowieckiej Festiwal Zdrowia i Urody „Miasto dla Kobiet”.

W tym roku Panie mogły skorzystać z bezpłatnych usług i porad kosmetyczek, fryzjerek, dietetyków, a także wziąć udział w bezpłatnym badaniu włosów i skóry głowy.

W programie festiwalu znalazły się warsztaty dla młodzieży, seanse filmowe, wystawa fotograficzna oraz koncerty muzyczne.
Transmisja z sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka dostępne są na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym


Burmistrz Miasta Jerzy Bauer
Przewodniczący Rady Miasta Robert Krajewski

Starosta Ostrowski i Burmistrz Miasta zapraszają na koncert z okazji Dnia Kobiet
W turnieju, oprócz licznej reprezentacji młodzieży szkolnej, gościnnie udział wzięła drużyna Wojsk Obrony Terytorialnej.
Informujemy, że w czwartek 7 marca 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się V sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.
W Ostrowi Mazowieckiej nieodpłatną pomoc prawną można uzyskać w budynku Bursy Szkolnej przy ul. Rubinkowskiego 15.

W najnowszym wydaniu biuletynu miasta Ostrów Mazowiecka przeczytamy między innymi o wyremontowanym budynku starej elektrowni, 2 mln dofinansowania na budowę ulic, 2 mln dofinansowania na remont stadionu, zadaniach zaplanowanych do realizacji w 2019 roku, a także o wspieraniu rodzin wielodzietnych i działalności miejskiego domu kultury.

W wersji papierowej Biuletyn dostępny jest w:

Centrum Rehabilitacji Ruchowej OST-MED zaprasza do udziału w projekcie „Nowoczesne metody diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w zakresie narządów ruchu szansą na wejście do społeczeństwa”.
W zawodach wzięło udział 296 zawodników z 26 klubów zrzeszonych w Okręgowym Związku Karate Województwa Mazowieckiego (OZKWM).
KPP w Ostrowi Mazowieckiej na 2 miejscu w garnizonie

Wydarzenia zaplanowane w Ostrowi Mazowieckiej w marcu 2019 r.

1 marca

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych | Szczegółowe informacje na plakatach | Organizatorzy: Powiat Ostrowski, Miasto Ostrów Mazowiecka

Koncert „Pamięci Żołnierzy Wyklętych” | Wystąpią: Magdalena Tunkiewicz - Zakrzewska, Andrzej Wiśniewski, Wojciech Gąsowski, Krzysztof Jaszczak | Hala powiatowa przy LO ul. Kościuszki 36 | godz. 13:00 | Organizator: Miasto Ostrów Mazowiecka | Wstęp wolny

W naszym mieście uroczystości z tej okazji miały charakter powiatowo-miejski, a ich organizatorem był Starosta Ostrowski i Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.
Głównym tematem spotkania, które odbyło się 27 lutego w starej elektrowni był program rządowy „Czyste Powietrze”.
Audycje są finansowane z budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka. Projekt realizowany jest w ramach miejskiego Programu Edukacji Muzycznej.
Na pomoc potrzebującym zebrano prawie 17 tysięcy złotych.
Drużyna Miasta Ostrów Mazowiecka wzięła udział w VII Samorządowym Turnieju Piłki Siatkowej

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348, z 2019 r. poz. 270), podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następującą nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym:

lokal mieszkalny przy ulicy Lubiejewskiej 2B/18

Uwaga, wszystkie dowody osobiste, które zostaną wydane na podstawie wniosków złożonych od 4 marca 2019 r. będą miały warstwę elektroniczną.
Spotkanie zorganizował Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Ostrowi Mazowieckiej.
Każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej może ją uzyskać nieodpłatnie.
Ostrowski Klub Senior+ funkcjonuje w strukturze organizacyjnej MOPS w budynek przy ul. 3 Maja 57

Zarządzeniem nr 9/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16.01.2019 r. określono terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 2.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola/szkoły należy składać w terminach:

01.03.2019 – 15.03.2019 – przedszkola;

01.04.201912.04.2019 – klasy pierwsze szkół podstawowych oraz oddział sportowy.

Starosta Ostrowski oraz Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka zapraszają na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Rozdano nagrody dla najlepszych sportowców, trenerów i działaczy z naszego regionu. Konkurs organizowany był na łamach portali Moja Ostrołęka, OstrowMaz24.pl, Makow24.pl i Przasnysz.eu, patronat objęła Telewizja Kablowa Esprit i portal Goal.pl.

W pełną uroku muzyczną podróż szlakiem ponadczasowych przebojów operetki, musicalu i piosenki zabrali ostrowską publiczność wspaniali artyści.
Podczas obrad IV sesji Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
Inicjatorem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości, zaś podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.
Tematem spotkania będzie m.in. dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze oraz gospodarka odpadami.
Firma jest zainteresowana dzierżawą gruntów gminnych oraz prywatnych.
Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na obszarze miasta Ostrów Mazowiecka
W organizację ferii w mieście włączyły się szkoły, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Alpakoterapia polecana jest szczególnie dla osób z nerwicą, zaburzeniami lękowymi, depresją, autyzmem, ADHD, zespołem Downa.
Na pl. Księżnej Anny Mazowieckiej przy ratuszu zainstalowana została nowa tablica z planem miasta.
Na stronie internetowej https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia publikowane są aktualne komunikaty na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej.

Informujemy, że w środę 13 lutego 2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się IV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, i 1432 i 2500).

Porządek obrad :

Wojewoda Mazowiecki w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność podjętej 19 grudnia 2018 r. przed Radę Miasta Ostrów Mazowiecka uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w zakresie w jakim dotyczyła ona zakazu na terenie miasta Ostrów Mazowiecka sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach 22:00 – 6:00, z wyłączeniem stacji paliw.

Podczas warsztatów dzieci zapoznały się z historią fotografii, budową aparatów fotograficznych oraz ich rodzajami.
Informujemy, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka nie ma zlokalizowanych ubojni zwierząt.
Partnerem lokalnym zbiórki został Bank Żywności w Siedlcach oraz Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „RODZINA”.
Mały Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zaprosił do zabawy wszystkich uczniów z klas I-III.
Nieprawdziwe są wszystkie informacje sugerujące, że władze samorządowe w naszym mieście utrudniały, czy wręcz uniemożliwiły zorganizowanie sztabu WOŚP.
Kalendarz najważniejszych wydarzeń zaplanowanych w Ostrowi Mazowieckiej na luty
Zarząd Koła NR 64 w Ostrowi Mazowieckiej Polskiego Związku Wędkarskiego organizuje walne zgromadzenie sprawozdawcze.
Do użytku oddano 981 metrów bieżących nowej nawierzchni.
Ostrowski Klub Pacjentów Onkologicznych zaprasza na spotkania osoby zmagające się z chorobą nowotworową.
Zarządzeniem nr 9/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka określono terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych.
Trasa spaceru ornitologicznego wiodła przez osiedla bloków, domów jednorodzinnych, aż na polne obrzeża miasta.
Ofertę na tegoroczne ferie zimowe przygotowały miejskie jednostki i szkoły.
Koncert bogaty w nastroje, obejmujący różne style i gatunki muzyczne w najlepszym wykonaniu.
Nasi sportowcy zostali docenieni w plebiscycie Sportowiec Roku 2018 organizowanym przez Tygodnik Ostrołęcki.
Delegacje władz Miasta Ostrów Mazowiecka oraz Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej oddały hołd Powstańcom Styczniowym.
Tradycyjnie, spotkanie świąteczno-noworoczne rozpoczęło się wspólną mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Tegoroczne spotkanie noworoczne odbyło się w wyremontowanym budynku starej elektrowni. To doroczne spotkanie organizowane przez samorząd miasta od dwudziestu siedmiu lat.

Dzisiaj od godziny 17.00 do jutra do godziny 19.00 obowiązuje w całym kraju żałoba narodowa po śmierci Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza.
W czasie żałoby narodowej flagi państwowe zostaną opuszczone do połowy masztu.


fot. Karol Stańczak

Fundacja „Chlorofil” zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego.
Wprowadzenie Programu "Ostrowska Karta Rodzinka" ma na celu wsparcie dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci.

Na prośbę Urzędu Statystycznego w Warszawie przedstawiamy kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku.

Jesteśmy pogrążeniu w smutku po tragedii, która wydarzyła się w niedzielę w Gdańsku.
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej zajęła III miejsce wśród 700 bibliotek w całym kraju w konkursie Mirabelka – kiełkująca historia 100licy.
Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek oraz Dyrektor SPZZOZ Elżbieta Malec zapraszają mieszkańców powiatu ostrowskiego do udziału w debacie.

Burmistrz  Miasta  Ostrów  Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2018 roku poz. 2204/ podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następującą nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym:

lokal mieszkalny przy ulicy Lubiejewskiej 2A

W ratuszu miejskim można obejrzeć wystawę zdjęć wykonanych przez członków Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Przystań” oraz uczestników ŚDS w Ostrowi Mazowieckiej.
Ostrowska drużyna harcerska została wybrana jako jedna z siedmiu drużyn, które pełniły funkcje Ambasadorów Światła.
Na ostatniej sesji, która odbyła się 19 grudnia, Rada Miasta podjęła kilka kwestii związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie miasta.

Tradycyjnie w noc sylwestrową mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej spotkali się przed ratuszem by powitać Nowy Rok.

Spotkanie przy dźwiękach muzyki zakończył pokaz sztucznych ogni, a życzenia mieszkańcom złożył burmistrz Jerzy Bauer.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyników otwartego konkursu, na realizację przez kluby sportowe, zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
W styczniu zapraszamy na wernisaż, jubileusz, prelekcje, koncert, konkurs, potańcówkę i teatrzyk.
W numerze m.in.: wybory nowych władz, relacja z obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości, stan realizacji inwestycji
Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Miasto Ostrów Mazowiecka zdobyło 1 987 900 zł dofinansowania na remont stadionu miejskiego.
Przyjęty przez radę budżet zakłada, że dochody wyniosą 118 mln zł, zaś wydatki 136,7 mln zł.
W wielu placówkach odbywają się spotkania, wystawiane są jasełka, niektórzy podróżują też po Polsce, by zanosić światełko pokoju.
Pracownia poligraficzna „Zatrzymać Czas” jest drugim zrealizowanym i oddanym do dyspozycji mieszkańców projektem Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka na 2018 rok.

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy wystosował komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019.

Przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Po spotkaniu, które odbyło się w Starowstwie Powiatowym nowi właściciele zaprosili uczestników do obejrzenia dworca.
Z dofinansowania wykonana zostanie nawierzchnia na ul. Modrej oraz na odcinku ul. Bielskiej i Cyprysowej

Informujemy, że w środę 19 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się III sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, i 1432).

Porządek obrad :

Prace budowlane, prowadzone w celu poprawy jakości obsługi pacjentów i świadczenia usług medycznych, mogą potrwać do końca lutego 2019 roku.
Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak napisać dobry projekt.
Burmistrz Jerzy Bauer i starosta ostrowski Zbigniew Chrupek spotkali się z nowym właścicielem dworca autobusowego w Ostrowi Mazowieckiej
Fundusz Stypendialny to szansa dla młodych zdolnych sportowców na rozwój kariery.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej od trzech lat współpracuje z Fundacją Świętego Mikołaja, która jest inicjatorem konkursu „Solidarna Szkoła”.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu usługowego, położonego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 48.

W autorskim cyklu muzyczno-słownych konferencji uczestniczyła młodzież z VII i VIII klas szkół podstawowych oraz z III klas gimnazjów z terenu naszego miasta.
Dochód z niej zostanie przeznaczony na stypendia dla uczniów zdolnych i aktywnie działających na rzecz środowiska lokalnego, pochodzących z uboższych rodzin.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Szczegółowe informacje w Zarządzeniu Burmistrza.

Wniosek o przyznanie dotacji do pobrania w formacie Word.

Głównym punktem porządku obrad II sesji Rady Miasta było podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

W związku z możliwością ponownego pojawienia się wirusa zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii wystosowali apel do hodowców drobiu z przypomnieniem o przestrzeganiu podstawowych zasad bioasekuracji. Szczegółowe informacje w załączniku.

W turnieju wzięło udział 453 zawodników z 19 krajów ze światowych organizacji Kyokushin.
Szkolenie dla organizacji pozarządowych "Jak napisać dobry projekt i skąd finansować działania?"
W grudniu zaplanowano w Ostrowi Mazowieckiej szereg wydarzeń nawiązujących do Świąt Bożego Narodzenia.
6 grudnia w Ostrowi Mazowieckiej zaplanowano wiele wydarzeń.
Zapraszamy do obejrzenia filmu z II dnia IV Ostrowskiego Forum Rozwoju z udziałem młodzieży
Program skierowany jest do chłopców z klas IV, V oraz VI a jego celem jest zarażenie koszykówką.
W trzech ostrowskich szkołach podstawowych zostaną zorganizowane zajęcia na podstawie konspektów opracowanych i dostarczonych przez Akademię Czerniaka
Przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym

Informujemy, że w czwartek 29 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się II sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, i 1432).

Prezentujemy film promocyjny z I dnia IV Ostrowskiego Forum Rozwoju, które odbyło się w dniach 25-26 września 2018 r.

3 grudnia 2018 r. o godzinie 19:00 zapraszamy na spektakl komediowy Teatru Podaj Dalej pt. "Wigilia po polsku". Aktorzy wystąpią na scenie Kina Ostrovia już po raz trzeci - za każdym razem spektakle cieszą się ogromną popularnością.

Obsada: Żona - Magdalena Mroszkiewicz | Mąż – Bartosz Dermont | Brat – Jarosław Gruda | Anioł/Gringo – Aleksandra Długosz

Samorząd Uczniowski przygotował działania pod hasłem „Wiwat Niepodległa"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przypomina o złożeniu wniosku na świadczenie Dobry Start.

30 listopada mija ostateczny termin złożenia wniosku przez osoby uprawnione.

Informacji w tej sprawie udzielają pracownicy MOPS, tel. 29 7453241 lub 29 7452445 , e-mail sekretariat@mopsostrowmaz.pl

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer powołał Daniela Choinkę na stanowisko Zastępcy Burmistrza.
Zapraszamy na lodowisko od 24 listopada.

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta miała charakter uroczysty. Przybyli na nią przedstawiciele samorządów szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, szefowie instytucji państwowych, firm, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek.  Obrady sesji, która odbyła się 20 listopada rozpoczął najstarszy z radnych Edward Podbielski.

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Ratusza.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym samorząd ma obowiązek utrwalania i transmitowania obrad sesji rady miasta. Przepisy obowiązują od początku VIII kadencji.

Wszyscy zawodnicy startowali w najmłodszych kategoriach w rocznikach 2009, 2010 i 2011.
Koszykarze oddziału sportowego SP Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej mieli okazję uczestniczyć w konferencji z udziałem około dwustu trenerów z całego kraju.

Informujemy, że w dniu 15 listopada 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Źródło: MOPS, ŚDS

Sesja odbędzie się 20 listopada o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Ratusza.
Na terenie parku postawiono tablicę upamiętniającą wydarzenie z zestawieniem instytucji biorących udział w sadzeniu dębów.
Julia Skwierczyńska wicemistrzynią Polski, Michalina Chrobot brązową medalistką.

Zapraszamy na pokaz sztuki „Marszałek” zrealizowanej przez Teatr Telewizji według scenariusza wybitnego dramaturga – Wojciecha Tomczyka. Emisja filmu zostanie poprzedzona dyskusją o politycznej i kulturowej roli Józefa Piłsudskiego w procesie odbudowy niepodległego państwa polskiego. A także potrzebie pielęgnowania tej pamięci w następnych generacjach Polaków.

W debacie udział wezmą:
- Wojciech Tomczyk - autor scenariusza sztuki „Marszałek"
- Bronisław Wildstein - pisarz, publicysta

9 listopada w miejskich szkołach i przedszkolach odbył się Dzień dla Niepodległej.
Zebrani pod Dębem Wolności obejrzeli część artystyczną, odczytany został Apel Pamięci, po którym żołnierze z Pododdziału Honorowego Wojska Polskiego wykonali salwę honorową.
Przeprowadzony zostanie trening systemu ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza

W Miejskim Przedszkolu nr 1 odbył się VI Przegląd Przedszkolnej Piosenki Religijnej pod hasłem „Bogu i Ojczyźnie”. Nawiązywał on do 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczestnicy tegorocznego przeglądu śpiewali piosenki o tematyce religijnej i patriotycznej. Mali wykonawcy przepięknie zaśpiewali, czasem bardzo trudne utwory. W tym roku po raz pierwszy zaśpiewały też panie nauczycielki utwór pt. „Polskie kwiaty”. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali obdarowani upominkami oraz pamiątkowymi dyplomami.

Zakończyło się postępowanie przetargowe, w wyniku którego Muzeum Dom Rodziny Pileckich dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku jednorodzinnego położonego przy ul. Warszawskiej 4 w Ostrowi Mazowieckiej na Muzeum – Dom Rodziny Pileckich wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Ćwiczenia będa polegały na transporcie grupy pozorantów z terenu Ostrowi Mazowieckiej na teren gminy Mińsk Mazowiecki.
Prosimy o odprowadzenie pojazdów w godzinach 8:00-13:00.
Konsultacje odbędą się 7 listopada w Jatkach przy ul. Pocztowej 12.
Kacper Dzierżanowski został mistrzem Mazowsza w kategorii -45 kg, Weronika Kempista wicemistrzynią w kategorii -50 kg, Filip Pasek oraz Kacper Frączyk wywalczyli brązowe medale w kategorii +65 kg.
W Ostrowi Mazowieckiej 4 listopada odbyła się II tura wyborów na Burmistrza Miasta.
11 LISTOPADA | NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI | OSTRÓW MAZOWIECKA 2018
W listopadzie zaplanowaliśmy m.in. IV Bieg Wolności i Solidarności - III Półmaraton Ostrowski, konferencję „Drogi do niepodległości”, Przystanki historia, X Spotkanie Pokoleń, obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Na ulicy Podstoczysko położono już część asfaltu.

Prace wciąż trwają, niebawem cała ulica zyska nową nawierzchnię.

Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym
Doceniono inwestycje infrastrukturalne i inicjatywy wzbogacające usługi miasta w zakresie zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców.
Zaprosiliśmy mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej na recital w wykonaniu dwóch artystek na co dzień mieszkających w Stanach Zjednoczonych.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie o wpisanie składowiska w Starym Lubiejewie, jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).  W efekcie czego Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 16 października 2018 r. podjął uchwałę nr 166/18 zmieniającą uchwałę wykonawczą Nr 212/12 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.

Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej  będą mogli skorzystać z darmowej komunikacji we Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny.
Wszystkich Świętych to czas, w którym masowo wyruszamy na groby naszych bliskich, odwiedzając cmentarze w całym kraju.
Oddalony znacznie od centrum miasta cmentarz komunalny przy ul. Wiśniowej  i dotarcie do niego jest dla mieszkańców naszego miasta  dużym problemem.

Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu będzie obowiązywało od 29.10.2018 do 5.11.2018
W miejskich szkołach podstawowych zrealizowano na szeroką skalę działania profilaktyczne.
Prelekcję poprowadził Kierownik Oddziału Gospodarki Odpadami Waldemar Świderski.
Zapraszamy na wyjątkowy koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej wzięli udział w XVI Turnieju w Warcaby.
Celem kampanii jest promowanie wszystkich rodzajów służby wojskowej ze szczególnym ukierunkowaniem na zawodową służbę wojskową.
Przeznaczono do dzierżawy i sprzedaży nieruchomości znajdujące się na terenie miasta
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) oraz Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników samorządowych, których głównym zadaniem jest współpraca z ngo na bezpłatne szkolenie
Do dyspozycji mieszkańców zostało oddanych 451 metrów bieżących nowej nawierzchni ulicy Łącznej.
Na wernisażu wystawy mogliśmy podziwiać zdjęcia z pierwszego festiwalu folklorystycznego w Ostrowi Mazowieckiej.
Na zawody stawiło się niemal 150 zawodników z 15 klubów karate kyokushin z wielu odległych miejscowości z Polski

W tym roku jubileusz „Złotych Godów” obchodziło 60 par małżeńskich. W uroczystości z tej okazji, która odbyła się 14 października w ostrowskim ratuszu, wzięły udział pary małżeńskie świętujące jubileusz 50 lat pożycia, burmistrz Jerzy Bauer, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Wanda Wiśniewska oraz lokalne media.

Głównym celem akcji było zapoznanie uczniów oraz pracowników z właściwą reakcją na sygnał alarmowy
Przeznaczono do sprzedaży nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym oraz do zbycia w drodze zamiany nieruchomość komunalną.
Ostrów Mazowiecka włączyła się w Europejski Tydzień Kodowania

Ogród z elementami sensorycznymi pn. „Plac pełen radości”, usytuowany przy Szkole Podstawowej nr 3, jest zwycięskim projektem Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka na 2018 rok. Ideą ogrodu sensorycznego jest zintensyfikowane i celowe oddziaływanie na zmysły. Zainstalowano w nim m.in. ścieżkę sensoryczną, platformę do balansowania, równoważnię oraz zestaw zręcznościowy z mostkiem. Z myślą o pobudzeniu zmysłu węchu w ogrodzie przewidziano rośliny o różnych intensywnych zapachach.

W ramach przygotowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej kampanii pod hasłem „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie organizuje mobilny punkt promocyjno-informacyjny w Ostrowi Mazowieckiej.

W miejskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej udział wzięli przedstawiciele Kuratorium Oświaty, radni Rady Miasta, dyrektorzy i nauczyciele ostrowskich jednostek oświatowych, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, prezesi spółek miejskich, przedstawiciele związków zawodowych oraz mediów. Uroczystość odbyła się 12 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Rozpoczął ją występ chóru oraz Zespołu Appassionata ze Szkoły Podstawowej nr 1.

15 października rozpoczyna się Tydzień Profilaktyki dla Miasta Ostrów Mazowiecka, podczas którego w miejskich szkołach podstawowych realizowane będą działania profilaktyczne.

Uczniowie klas V-VIII oraz nauczyciele wezmą udział w programach „Debata” oraz „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”, realizowanych przez Centrum Działań Profilaktycznych.

W Ostrowi Mazowieckiej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego oraz Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Doroty Skrzypek.
Rozpoczęły się prace państwowej służby hydrogeologicznej prowadzone w celu rozpoznania skali zanieczyszczenia wód podziemnych kreozotem

Mieliśmy zaszczyt gościć w Ostrowi Mazowieckiej gwiazdy sportu Sebastiana Chmarę m.in. mistrza świata i Europy w siedmioboju oraz Pawła Januszewskiego złotego medalistę mistrzostw Europy w biegu na 400 m przez płotki. Sportowcy odwiedzili nas w ramach projektu „Z podwórka na bieżnię”, realizowanego przez fundację „Wychowanie przez Sport” pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Związku Lekkiej Atletyki.

Ukazał się najnowszy numer biuletynu miasta Ostrów Mazowiecka.

A w nim m.in.: otwarcie Jatek, podsumowanie kadencji burmistrza miasta, przełom w sprawie terenów po byłej nasycalni, Ostrowskie Forum Rozwoju, sukces skuterów elektrycznych, jubileusz Miejskiej Biblioteki Publicznej, ślubowanie uczniów klasy sportowej.

Zapraszamy do lektury.

Materiał dostępny w formacie pdf.

13 października zapraszamy na otwarcie kolejnego projektu zrealizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego

W październiku w kalendarzu wydarzeń znalazły się m.in. spektakle, warsztaty, spotkanie autorskie i lekcje biblioteczne, Przystanek Historia, koncert, wernisaż, zawody, a także spotkania z Mobilną Biblioteką.
Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzeń.

2 października
Inauguracja UTW | Hala MOSiR ul. H. Trębickiego 10 | godz. 11:00 | Organizator: MDK | Współorganizator: MOSiR

W Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się długo oczekiwana uroczystość ślubowania klas pierwszych.
Zapisy do XIX edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” zostały przedłużone do 7 października.

Informujemy, że w poniedziałek 8 października 2018 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się LVI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, i 1432).

Podczas gdy juniorzy Ostrowskiego Klubu Karate Kyokushinkai startowali na 32.Mistrzostwach Europy w Kaliningradzie trzy nasze zawodniczki reprezentowały klub na Turnieju w Ząbkach.

Członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Przystań” i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z ks. M. Żmijewskim z parafii pw. WNMP 28 września wyruszyli na pielgrzymkę do Sanktuarium w Kodniu. Pierwszym punktem pielgrzymki było uczestnictwo we mszy św. w Sanktuarium z obrazem Matki Boskiej Kodeńskiej.

Mieszkańcy miasta mieli możliwość oddania jednego głosu na wybrany projekt.
PKP zrekultywuje teren i usunie zbiorniki.
W ćwiczeniach udział wzięły powiatowe służby, inspekcje, straże i jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu ostrowskiego, w tym Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka.
Teatr Scena Kotłownia przedstawia ofertę kulturalną na październik 2018.
ZPiT „BezWianka” wystąpił z programami tańców narodowych: Kujawiak z Oberkiem i Polonez z Mazurem.

Czytelnicy Tygodnika Ostrołęckiego głosowali na swoich faworytów w plebiscycie „Oceniamy władzę – samorządowiec regionu”. Głosowanie w plebiscycie rozpoczęło się 28 sierpnia i trwało do 21 września. Czytelnicy mogli głosować na każdego z włodarzy czyli prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów z naszego regionu a także na radnych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

W Ostrowi Mazowieckiej odbyła się kolejna, 4 już przysięga żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”.

Święto Biblioteki było okazją do podkreślenia roli, jaką odgrywa w życiu kulturalnym miasta.
16 września br. w Broku nad Bugiem odbyły się zawody spinningowe, zorganizowane przez Koło Nr 64 PZW w Ostrowi Mazowieckiej.
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości nawet do 20 mln zł w ramachpoddziałania „Badania na rynek” POIR

Zawodnicy Ostrowskiego Klubu Karate wzięli udział w 32. Mistrzostwach Europy Kyokushin, które odbyły się w dniach 21-22 września w Kaliningradzie. Znaleźli się wśród 410 zawodników z 21 krajów, którzy walczyli w 37 kategoriach wiekowo-wagowych.

Tegoroczna edycja Ostrowskiego Forum Rozwoju została rozszerzona o spotkanie z udziałem młodzieży.
W bezpłatnym szkoleniu dla firm wzięło udział ponad 30 przedsiębiorców z różnych branż biznesowych.
W spotkaniu uczestniczył minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz przedstawiciele Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także firmy, która odpowiada za przeprowadzenie programu.

Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej oraz zaproszeni goście obejrzeli spektakl "Rotmistrz Pilecki Ofiarowanie". Wykonawcami byli aktorzy z ostrowskiej grupy teatralnej „Rzeczpospolita Apostolska”, zaś reżyserem Sławomir Konarzewski.

Patronat nad widowiskiem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Podczas Forum mówiono na czy polega współodpowiedzialność za miejsce - samorządu, przedsiębiorstwa, instytucji bankowej oraz trzeciego sektora.
W kościele pw. Wniebowzięcia NMP odbył się koncert „Latynoski Duet”.
Uczniowie klas ósmych ostrowskich szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych wzięli udział w niecodziennej lekcji historii.
Głosować na wybrane projekty można do godz. 24:00 w niedzielę 23 września.
Przedstawiciele kilku ministerstw wezmą udział w spotkaniu z Mieszkańcami
Swoją obecnością kameralną uroczystość zaszczycił Wiceminister Sportu Jarosław Stawiarski.
Podczas spotkania można dowiedzieć się jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.
Ze względu na organizację Uroczystej Przysięgi Wojsk Obrony Terytorialnej NASTĄPIĄ UTRUDNIENIA W RUCHU SAMOCHODOWYM
Prapremiera spektaklu dla młodzieży szkolnej
Rada Miasta podjęła szereg uchwał, zapoznała się m.in. ze stanem realizacji inwestycji oraz działalnością spółek
25 września - IV OSTROWSKIE FORUM ROZWOJU – Współodpowiedzialni za miejsce
Na terenie miasta przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemców) nieruchomości lokalowe w trybie bezprzetargowym
Do użytku został oddany ponad 16-kilometrowy odcinek trasy S8 od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do węzła Poręba.
Ogólnopolska akcja społeczna Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach „Świeć życiem”
Już dziś można oddać swój głos na wybrany projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2019.
W czasie wakacyjnych miesięcy dzieci i młodzież skorzystali z oferty przygotowanej przez miejskie jednostki oświaty, kultury i sportu.
Tematem szkolenia była ochrona danych osobowych w ngo.
Zakończył się remont zabytkowego budynku Jatek w Ostrowi Mazowieckiej!
Coraz więcej punktów, gdzie można wypożyczyć skuter elektryczny.
Mieszkańcy zadecydują na co zostanie przeznaczone 200 000,00 zł z miejskiego budżetu w 2019 roku.
Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc za szkolenie dla firm
Wychowankowie Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej aktywnie wypoczywali podczas tegorocznych wakacji.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza wszystkich chętnych do zwiedzania Wystawy Grzybów, którą wraz z partnerami organizuje w siedzibie PSSE przy ul. Wł. Sikorskiego 3 w dniach 25-28 września 2018 roku. Szczegóły na plakacie.

Zapraszamy na zwiedzanie obiektu JATKI z Burmistrzem.

Zwiedzanie odbędzie się w dniach 14-16 września.

Wejścia zaplanowane zostały w tych dniach o godz. 18:00 i 19:00

Od 13 września do 9 października można zwiedzać wystawę pt. VOYAGE Jana Kantego Pawluśkiewicza.

Zapraszamy!

Burmistrz zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące przebudowy i modernizacji ul. Kościuszki
Bezpłatne badania znamion

Kolejna odsłona Narodowego Czytania odbyła się w ogrodzie letnim Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ostrowska książnica po raz siódmy włączyła się w akcję propagującą znajomość literatury narodowej, podczas której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. Czytanie zostało nazwane narodowym, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy zakończyli zajęcia z hipoterapii w Starym Lubiejewie, w Stajni „Mój Konik”. Na zakończenie odbyło się podsumowanie zajęć oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. Dodatkowe zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi można było zorganizować dzięki zwiększonej dotacji z programu „Za Życiem”. Podsumowanie zajęć odbyło się 30 sierpnia 2018 roku.

Burmistrz mówił o zrealizowanych w ostatnich czterech latach inwestycjach oraz zmianach, jakie wprowadził, a także planach na najbliższe lata.

Ruszyły zapisy na zajęcia dla dzieci, które prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy cheerleadingu.

Zajęcia prowadzone będą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Sesja Rady Miasta odbędzie się w środę 12 września 2018 r. o godz. 13:00
Wsparciem objęte zostaną starsze osoby niesamodzielne z terenu miasta.

Ministerstwo Środowiska za pośrednictwem firmy organizuje spotkania informacyjne na temat rządowego Programu Czyste Powietrze we wszystkich gminach w Polsce.

Spotkania będą odbywać się w terminie 4.09 - 15.10.

Oficjalny harmonogram Programu znajduje się stronie Ministerstwa Środowiska i będzie na bieżąco poszerzany o kolejne tygodnie.

W ostrowskich szkołach i przedszkolach naukę rozpoczęło prawie 3 tysiące dzieci i młodzieży
Nauczyciele ostrowskich szkół złożyli ślubowanie
Zapraszamy na wydarzenia we wrześniu.
Odbyła się druga edycja Pożegnanie lata
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnych
Miejska Biblioteka Publiczna informuje o nowych kodach dostępu.
Miasto Ostrów Mazowiecka organizuje szkolenie dla firm „Sekrety networkingu"

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza na Narodowe Czytanie Przedwiośnia.

8 września 2018 r., Letni Ogród przy Bibliotece, godz. 12:00-14:00

Festiwal odbył się w ramach zadania publicznego zleconego przez Miasto Ostrów Mazowiecka pt. „Malowanie i Śpiewanie”. Zadanie składało się z II części: Konkurs Plastyczny pt. „Z jakim filmem kojarzysz Niepodległość”, oraz Festiwal pt. „Polska Piosenka Filmowa na przełomie 1918-2018”. Na Festiwal przybyło 15 ośrodków: 5 Domów Pomocy Społecznej, 9 Środowiskowych Domów Samopomocy i 1 Warsztat Terapii Zajęciowej. Jury wyłoniło zwycięzców: I miejsce zajął ŚDS Przasnysz, II - ŚDS Ostrów Mazowiecka, III - DPS „Kombatant” z Ciechanowa.

Wyjazd na uroczystości z Ostrowi Mazowieckiej do Pecynki o godz. 11:00.

Power Challenge 2018 to wydarzenie, które każdy miłośnik sportów powinien zobaczyć!

Tegoroczna 3 edycja wnosi nową konkurencję treningu funkcjonalnego drużynowego oraz dobrze znaną z poprzednich edycji konkurencję Street Workout.

Zmagania rozpoczną się już 1 września o godzinie 11:00 w „siłowni pod chmurkę” zlokalizowaną przy ul. Trębickiego, obok stawu miejskiego.

Spotkanie z mieszkańcami Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się 6 września
Przeznaczono do zbycia i sprzedaży nieruchomości położone na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
Teraz można ustawić aplikację tak, by pokazywała zagrożenia dla wybranej gminy.
Spotkało się tysiące harcerzy, instruktorów i skautów z różnych części Polski i świata

Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało ponad 1,8 mln zł dofinansowania do realizacji projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Oddziałem ostrowskim Polskiego Czerwonego Krzyża. Środki przeznaczone będą na usługi opiekuńcze, poradnictwo psychologiczne i rehabilitację niesamodzielnych mieszkańców. Planowane jest również wprowadzenie systemu teleopieki, która ułatwi monitorowanie ich stanu zdrowia.

1 lipca br. wszedł w życie zakaz spalania paliw wskazanych w mazowieckiej uchwale antysmogowej.

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Przypominamy, że oprócz wymagań dotyczących użytkowanych i nowych źródeł ogrzewania na paliwa stałe, uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie „Ochrona danych osobowych w ngo”

1 października w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie odbędzie się XIV Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych. To organizowane przed Federację Mazowia spotkanie nie tylko dla przedstawicieli i przedstawicielek trzeciego sektora z całego województwa, ale też współpracujących z nimi urzędników. Zaproszenie jest skierowane do fundacji, stowarzyszeń oraz OSP, które działają w gminach i powiatach prowadząc różnorodne działania na rzecz mieszkańców.

Nadal mamy szansę zainwestowania 16 mln zł z UE w miejską infrastrukturę drogową.
Teraz wypożyczenie skutera elektrycznego jest jeszcze tańsze. Przybyły też nowe strefy parkowania.
Przeznaczono do zbycia w drodze bezprzetargowej działkę komunalną położoną przy ul. Kawaleryjskiej
Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 5-10 lat.
OTIKO i Pracownia Plastyczna Tusiemaluje zapraszają na warsztaty plastyczne

Teatr Scena Kotłownia ogłasza nabór dla nowych osób do grupy teatralnej oraz na zajęcia teatralne.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni instruktorzy:
Aktor, reżyser, menedżer kultury, kierownik Sceny Kotłownia - Rafał Swaczyna Instruktor teatralny, animator kultury, założycielka "Ogrodu Obfitości"
- Dominika Potomska

W programie zajęć znajdują się:

W piątek 24 sierpnia  2018 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się LIV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000).

Otwarcie Jatek i Elektrowni już za niebawem. Trwają prace budowlane i wykończeniowe oraz związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynków.

Starosta Ostrowski i Przewodniczący Rady Powiatu zapraszają na XI Dożynki Powiatowe, które odbędą się 26 sierpnia 2018 r. w Zuzeli

Szczegółowe informacje w załączniku


plakat XI dożynki

Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury, Środowiskowy Dom Samopomocy zapraszają na VI Ostrowski Festiwal Piosenki Odczarowanej Osób Niepełnosprawnych.


PROGRAM:

 11.00 - Rozpoczęcie VI Ostrowskiego Festiwalu Piosenki Odczarowanej  Osób Niepełnosprawnych

 - Powitanie Uczestników  oraz zaproszonych Gości

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż posiada środki finansowe na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej informuje rolników o wymogach dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Wymogi wynikają z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2018r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu zwiększenie ochrony stad świń przed ASF w gospodarstwach położonych na terytorium Polski.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 roku. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089), podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następującą nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym.

informacja poniżej w załączniku:

ul. 3 Maja 64

Marszałek Województwa Mazowieckiego informuje o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść obwieszczenia w załączniku.

Tradycyjnie na pątniczym szlaku znalazła się Ostrów Mazowiecka.

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nowy program dotacyjny: KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA.

Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy? Jest na to sposób! Na terenie województwa mazowieckiego ruszyła rekrutacja do projektu „Włącz swoją szansę”

Zarząd Koła Nr 64 zorganizował już po raz XVII Spinningowe Mistrzostwa Ostrowi Mazowieckiej o Puchar Burmistrza. Udział wzięło 59 zawodników, w tym 3 panie, z następujących miejscowości: Ostrów Mazowiecka, Małkinia, Komorowo, Mińsk Mazowiecki, Szczytno, Ostrołęka, Gostynin i Siemiatycze, Warszawa, Zegrze i Józefów. Przed rozpoczęciem zawodów burmistrz Jerzy Bauer wręczył paniom startującym w mistrzostwach słodkie upominki. Zawody odbyły się w jednej 5 turze, oczywiście na „żywej rybie”.

1 sierpnia na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na miejscu stawili się przedstawiciele lokalnych władz, jednostek samorządowych i oświatowych, jak również delegacja 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie, harcerze oraz mieszkańcy miasta. Uroczystość rozpoczęła się dźwiękiem syren o godzinie 17.00. Przemówienie wygłosił burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer.

Przedstawiamy kalendarz najważniejszych wydarzeń zaplanowanych w Ostrowi Mazowieckiej na sierpień.
Z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego uruchomione zostaną syreny alarmowe
Celem spotkania jest wzajemna integracja, wymiana doświadczeń i wiedzy o możliwych źródłach finansowania działań
W Ostrowi Mazowieckiej można oglądać wystawę poświęconą Kwaterze „Ł”.
Na dzisiejszej sesji Rady Miasta podjęła uchwałę w sprawie zwiększenia środków na realizację trzech zadań inwestycyjnych.

26 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się LIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000)

Pierwszych kilka dni od uruchomienia projektu wypożyczania skuterów elektrycznych pokazuje, że mieszkańcom pomysł się podoba.
Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym
Osoby zainteresowane wstąpieniem do WOT mogą przyjść na dyżur do Urzędu Miasta, by uzyskać informacje

Burmistrz  Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Ostrów Mazowiecka:

ul. 3 Maja i Słowackiego

Zakończyło się głosowanie na Gwiazdę Wieczoru Dni Ostrowi Mazowieckiej 2019
20 lipca ruszył pilotażowy projekt wynajmu skuterów elektrycznych na terenie powiatu ostrowskiego.

Do końca wakacji będzie można oglądać prace plastyczne wykonane przez uczestników zajęć pod okiem Anny Pieńkos na Scenie Kotłownia. Prace powstały w ciągu ostatnich trzech miesięcy zajęć, na których uczniowie poznawali różne techniki m.in. rysunku. Wystawa prezentowana jest w Restauracji Tandem w Ostrowi Mazowieckiej. Na odwiedzających ją czeka w wejściu dziesięć antyram z wybranymi pracami. Niektóre z nich przedstawiają charakterystyczne obiekty naszego miasta, które powstały na zajęciach w plenerze.

Planując letni wypoczynek należy pamiętać o obowiązujących zasadach.
W związku z nieścisłymi informacjami dotyczącymi planowanej budowy stacji paliw na działce po byłym sklepie „Stodoła”, Burmistrz Miasta wydał oświadczenie.
Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do zbycia w drodze bezprzetargowej działki komunalne
W porządku obrad m.in. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Trwają prace przy realizacji projektu "Plac pełen radości przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej".
Wszystkich, którym leży na sercu rozwój Ostrowi Mazowieckiej Burmistrz zachęca do podpisywania petycji.
W ostrowskim Ratuszu odbyło się spotkanie Mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i powiatu ostrowskiego z Ministrem Środowiska, posłem na Sejm RP Henrykiem Kowalczykiem
Wolontariat to idea, z którą łączą się ważne wartości, takie jak altruizm, empatia, solidarność.
Od 11 do 20 lipca 2018 r. do godz. 14.00 można oddawać głosy na jeden z trzech wybranych zespołów
Rusza pilotażowy projekt wynajmu skuterów elektrycznych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka i kilku gmin z terenu powiatu ostrowskiego.
Celem spotkania było omówienie postępów prac nad modernizacją oraz rozbudową siedziby Muzeum
Specjalny bus zawitał do Ostrowi Mazowieckiej 6 lipca.
17 lipca w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej będzie złożyć wniosek i otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
Rolnicy, posiadający uprawy rolne na terenie Ostrowi Mazowieckiej, dotknięte suszą, mogą złożyć wniosek o oszacowanie szkód
Burmistrz Jerzy Bauer zaprasza na spotkanie z Henrykiem Kowalczykiem – Ministrem Środowiska
Komisja składająca się z inwestora, wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego dokonała odbioru ulic.

Wystartowało głosowanie internetowe "Plebiscyt Modernizacja Roku 2017".

Miasto Ostrów Mazowiecka zgłosiło do konkursu Lodowisko Wielofunkcyjne przy ul. Trębickiego.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk odwiedził teren budowy drogi ekspresowej S8 w rejonie Ostrowi Mazowieckiej.
Wakacje i panujące dobre warunki atmosferyczne pozwalają w pełni korzystać z uroków wypoczynku nad wodą.
Wakacyjny konkurs Narodowego Instytutu Dziedzictwa i TVP Kultura
Parafianie żegnali i witali proboszcza parafii
Na mistrzostwa zaprasza Koło PZW Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej
Uruchomiony został regionalny system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych!

Burmistrz  Miasta  Ostrów  Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 roku. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następującą nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym:

ul. Pocztowa 14/16

W konkursie fotograficznym „Książka na wakacjach” może wziąć udział młodzież i osoby dorosłe
Wyprzedź czerniaka – wpadnij do RakTRACKA w Ostrowi Mazowieckiej na bezpłatne badanie znamion!
Miejskie szkoły i jednostki przygotowały wakacyjną ofertę zajęć.
Na lipiec zaplanowaliśmy dużo wydarzeń.Trawają też zajęcia wakacyjne w szkołach i miejskich jednostkach.
Burmistrz Jerzy Bauer podpisał w tej sprawie umowę z Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą.
SP nr 2 na II miejscu w konkursie na najlepszą filmową inscenizację historyczną

14 czerwca br. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXII/158/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016 r.  

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było zebranie uwag i opinii do przedmiotowej uchwały oraz zakresu przestrzennego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Ostrowi Mazowieckiej.

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online.

Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Teatr Scena Kotłownia otrzymał Grand Prix za spektakl „Stopklatka”
Aleksandra Nurkiewicz zdobyła II miejsce w konukrsie „Smak ekologicznej żywności”
Przeznaczono do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrów Mazowiecka
25 czerwca radni procedowali uchwałę dotyczącą zmian w budżecie.
W naszej ocenie Radna Miasta publikując wpisy na portalu społecznościowym wyczerpała znamiona przestępstwa
Rada Sportu wypracowała stanowisko popierające budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta
Sesja poświęcona będzie zmianom w budżecie, m.in. zwiększeniu kwoty na ścieżki rowerowe
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 pożegnali rok szkolny z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską.
Zainteresowane osoby zapraszamy na dyżur konsultacyjny 26 czerwca
Coraz częściej mieszkańcy miast przesiadają się z samochodów na rowery lub skutery.
Komisja dokonała odbioru ul. Wiatracznej i odcinka ul. Piłsudskiego.
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Ostrowi Mazowieckiej stoi na razie pod znakiem zapytania
Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) nieruchomość lokalową
Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach obchodów Dni Ostrowi zorganizował miejski konkurs pod hasłem „Dzieje Ostrowi Mazowieckiej”.
II Edycję UKS CAP 2018 zapisujemy na karty historii jako wielkie wydarzenie na szeroką skalę

W środę 27 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się L sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000).

Chodzi o ryzyko utraty wielomilionowych środków finansowych pozyskanych przez Miasto na realizację zadań inwestycyjnych.
W Ostrowi Mazowieckiej na boisku OMEGA powstanie Strefa Kibica.

W tym roku odbyła się piąta edycja Ostrowskiej Olimpiady Językowej, w której udział wzięli uczniowie ostrowskich szkół. Odbyła się ona 29 maja w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta.

Organizatorami Olimpiady są nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego pracujący w ostrowskiej „dwójce”. Przeprowadzono konkursy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z języka angielskiego i niemieckiego. W konkursach wzięło udział w sumie ok. 80 uczniów.

W sobotnie popołudnie na terenie nad Stawem Miejskim odbył się po raz kolejny Mazowiecki Jarmark Księżnej Anny. Nie zabrakło na nim produktów regionalnych, sztuki ludowej, rękodzieła artystycznego, kolekcjonerstwa. Wzięli w nim udział wytwórcy z Ostrowi Mazowieckiej i całego regionu oraz z stali bywalcy Jarmarku Staroci w Kiermusach.

Na zakończenie Dni Ostrowi Mazowieckiej zaprosiliśmy mieszkańców na koncert kwartetu ALLA BREVE
Mogliśmy zobaczyć prezentację przedszkoli działających na terenie Ostrowi Mazowieckiej.
W turnieju brydżowym ,,O złoty pierścień Ostrowi” wzięło udział 27 par.

Podsumowano V Miejski Festiwal Piosenki Papieskiej i Religijnej, pod hasłem „Niech zstąpi Duch Twój”.

Gala finałowa odbyła się 8 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II. Honorowy Patronat nad Festiwalem objął Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer.

W drugiej połowie maja uczniowie klas piątych, szóstych i siódmych uczestniczyli w pięciodniowej wycieczce krajoznawczo integracyjnej: Kraków - Wieliczka – Zakopane – Słowacja – Wadowice.

Do Ostrowi Mazowieckiej trafi ponad 2 mln zł na termomodernizację trzech budynków

Piątkowy i sobotni wieczór Dni Ostrowi mieszkańcy spędzili pod gołym niebem, tańcząc.

W piątek przy muzyce zespołu Jorrgus, zaś w sobotę z DJ Czarnym, który poprowadził dyskotekę.

Trzeba przyznać, że w tym roku dopisała pogoda. Mamy nadzieję, że nie tylko ona sprawiła, że mieszkańcy tłumnie wyszli z domów, ale spodobał im się też program Święta Miasta przygotowany przez Organizatorów.

Sukces Szkoły to zdobycie IV miejsca i tytułu Mistrza w konkursie, przy ogromnej konkurencji!
W uroczystości udział wziłął Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Dorota Skrzypek, Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

W Ostrowi Mazowieckiej odbył się XIV Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushinkai pod Honorowym Patronatem Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej. 

O ścieżkach rowerowych w Ostrowi Mazowieckiej, które stoją na razie pod znakiem zapytania usłyszeć można było w Kurierze Mazowieckim TVP3 Warszawa.

W materiale usłyszymy wypowiedź burmistrza Jerzego Bauera oraz przewodniczącego Rady Miasta Mieczysława Równego.

Materiał rozpoczyna się od 00:06:45

Wsparcie w wysokości 300 zł może otrzymać każdy uczeń rozpoczynający rok szkolny
14 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 14:00 odbędzie się XLIX sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) nieruchomości lokalowe
Wieczorne koncerty zgromadziły tysiące mieszkańców, ale też gości spoza Ostrowi.
W piątkowy wieczór ostrowską publiczność bawiła Formacja Chatelet
Burmistrz Jerzy Bauer przyznał nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i sportu.
Wielu znamienitych gości przybyło na Święto Miasta

W piątkowe popołudnie na scenie prezentowały się grupy artystyczne Miejskiego Domu Kultury, a zaraz po nich odbył się po raz kolejny Festiwal Ostrowskich Artystów - FEEL LIKE A STAR. Usłyszeliśmy wiele wspaniałych polskich hitów. Nie zabrakło również utalentowanej ostrowskiej artystki Amelii Andryszczyk, który wystąpiła z zespołem.

Tegoroczne Święto Miasto zorganizowaliśmy po raz szesnasty. Dni Ostrowi Mazowieckiej to marka w regionie.

W związku z formowaniem 5 Mazowieckiej Brygady Terytorialnej w Ciechanowie w struktury której wchodzi 52 Batalion Lekkiej Piechoty w Komorowie przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Wyszkowie pełnić będą dyżur w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka 14 czerwca 2018 r. w godz. 10:00-13:00.

Koło Nr 64 PZW w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowało Festyn Wędkarski z okazji Dnia Dziecka
Początek czerwca to, tradycyjnie od wielu lat, czas wyjątkowy dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 4
Zmiana adresów poczty elektronicznej nastąpił z powodu przejściem na nową domenę @mf.gov.pl
Plac zabaw, zagospodarowanie terenów zielonych, a może koncert?

W środę 6 czerwca  2018 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000).

Już po raz dziewiąty odbyło się spotkanie z cyklu „Przystanek Historia”.
To będzie czerwiec pełen atrakcji: Dzień Dziecka, Dni Ostrowi, LOTTO 3x3 Quest, Powitanie lata, Noc Bibliotek
W programie koncerty: VIDEO, CHRZĄSZCZE, Wysokie Stężenie Bluesa WSB, JORRGUS oraz Formacja CHATELET, MAZOWIECKI JARMARK KSIĘŻNEJ ANNY, FEEL LIKE A STAR
Scena Kotłownia zdobyła Nagrodę na XXXIX Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym DZIATWA 2018 w Łodzi za spektakl "Dziób w dziób".

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno - warsztatowe dotyczące Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka.

Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2018 r. w godz. 16:00-18:00  w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Partyzantów 7a.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Bogumiła Brzózki, Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w latach 1994-1998. W zmarłym żegnamy wielkiego społecznika, osobę niezwykle oddaną sprawom społeczności ostrowskiej. Rodzinie oraz Przyjaciołom skałdamy wyrazy szczerego współczucia.

zmarł_Bogumil_Brzózka

Burmistrz Jerzy Bauer z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Odebrał go dzisiaj z rąk Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
Handel odbywa się na terenie przy Stawie Miejskim, ul. Trębickiego od 8 do 10 czerwca.

W poniedziałek 28 maja odbędzie się dziewiąte spotkanie dla młodzieży z cyklu Przystanek Historia

Tym razem w sali kinowej odbędzie się projekcja filmu pt. "Pilecki".

W Ostrowi Mazowieckiej odbył się po raz osiemnasty Turniej Tenisa Stołowego Środowiskowych Domów Samopomocy. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz miasta Jerzy Bauer.

Jakub jest jednym z 21 laureatów wojewódzkiego konkursu z biologii.
Już po raz czwarty w Polsce odbędzie się cykl turniejów koszykówki 3x3. Ttym razem wystartuje w Ostrowi Mazowieckiej

Po raz kolejny w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się Noc Muzeów, a w ramach niej Święto rtm. Witolda Pileckiego. Organizatorem wydarzenia, które odbyło się 19 maja było Muzeum Dom Rodziny Pileckich, i było drugim tego typu wydarzeniem w mieście organizowanym przez tą placówkę.

W Ostrowi Mazowiecka odbyła się po raz trzeci konferencja regionalistyczna PASJA. KULTURA. DZIEDZICTWO.
Zawody rozegrane zostały w 10 kategoriach tanecznych, w których wzięli udział soliści i zespoły z całej Polski.
W tegorocznej edycji wzięło udział 51 zawodników – 11 w kategorii kobiet i 40 w kategorii mężczyzn.
Miejska Biblioteka Publiczna organizuje NOC Detektywów w Bibliotece
Gra Miejska przeznaczona była dla uczniów ostrowskich szkół podstawowych

BURMISTRZ MIASTA
OSTRÓW MAZOWIECKA
JERZY BAUER

zaprasza na spotkanie
Z WICEMARSZAŁEK SENATU Marią Koc
24 maja 2018, czwartek, godz. 16:00
sala konferencyjna Ratusza Miejskiego

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL
W sobotę 2 czerwca 2018 r. Koło Nr 64 Polskiego Związku Wędkarskiego organizuje FESTYN WĘDKARSKI
W ramach Ostrowskiego Forum Rozwoju odbył się panel dyskusyjny poświęcony pracowniczym planom kapitałowym i sukcesji.
Rusza trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka

28 kwietnia w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się II Ostrowska Gala Sportów Walki „WORwar”. Na gali zaprezentowano trzynaście pojedynków. Można było zobaczyć walki bokserskie, brazylijskie jiu jitsu, K1 czy MMA. Gościliśmy zawodników z Ostrołęki, Białegostoku, Wyszkowa, Gdańska, Mrągowa, Płocka oraz Mińska Mazowieckiego. Dodatkową atrakcją tego wieczoru był występ zespołu Miejski Sort Kłyza i Karat MM.

Źródło: MOSiR

Składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego.
Komisja dokonała odbioru końcowego ulicy Jana Matejki wraz z infrastrukturą techniczną.
Powiedz nam co sądzisz o proponowanych zmianach granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście!
W programie m.in. prelekcje regionalistów z UKSW, autorów artykułów 3 numeru „Rocznika Ostrowskiego” oraz panel dyskusyjny
Na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży nieruchomości lokalowe w trybie bezprzetargowym
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Romana Maciocha,
18 maja rozegrany zostanie Turniej Tenisa Stołowego Środowiskowych Domów Samopomocy.

Jak informują Organizatorzy występ kabaretu został odwołany.

Miasto Ostrów Mazowiecka oraz Teatr Scena Kotłownia zapraszają na komedię pt. "Tajemniczy klient".

Tajemniczy klient, chodzi po sklepach, fryzjerach, korzysta z różnego rodzaju usług, sprawdzając ich jakość. Nie rzadko doprowadzając do granic cierpliwości ekspedientki. Rozciąganie majtek, straszenie bombami, udawanie Magdy Gessler to tylko kilka chwytów tajemniczego klienta. Jednak nie jest mocny we wszystkich sprawach.
Czasami się zdarza, że sam ulega.

Michał Świderski z Ostrowi Mazowieckiej wygrał etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Warszawie
Prace remontowe na sieci cieplnej prowadzone będą od 14 do 19 maja
W tym roku obchody Święta Narodowego 3 Maja miały charakter miejski i garnizonowy.
Najważniejsze wydarzenia zaplanowane w maju w Ostrowi Mazowieckiej
Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją.
W sobotę 19 maja, odbędzie się II Święto rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej!
Grupa seniorów przez 10 dni poznawała podstawy obsługi komputera.
Podsumowano VI edycję konkursu fotograficznego „Ptaki w polskim krajobrazie jesienno-zimowym”.
W Ostrowi Mazowieckiej odbyło się szkolenie dla przedstawicieli klubów sportowych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowała wystawę "Książka w Centrum" z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

Na ekspozycji prezentujemy księgi z II połowy XIX wieku oraz współczesne wydawnictwa albumowe i pięknie wydane książki dla dzieci.

Zapraszamy na salę wystawową MBP od 23 do 27 kwietnia 2018 r. w godz. 9.00-16.00.

MIEJSKIE I GARNIZONOWE OBCHODY ŚWIĘTA NARODOWEGO 3 MAJA
Tematyka spotkania związana była ze zbrodnią katyńską i wywózką Polaków na Syberię

W sobotę 21 kwietnia odbyło się spotkanie z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem, w którym udział wziął także minister cyfryzacji Marek Zagórski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Winiarski, burmistrz Jerzy Bauer oraz mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej. Poruszono kwestię nasycalni oraz jakości wód w mieście.

24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 13:00 odbędzie się XLVII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
Niewystarczająca liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów na urzędników wyborczych
24 kwietnia - spotkanie z Jackiem Karczewskim autorem książki "Śladami Niezłomnych"

Przystanek Historia: Echa Katyńskie
23 kwietnia, godz. 10:00 - Kino Ostrovia

W poniedziałek, 23 kwietnia odbędzie się ósme spotkanie dla młodzieży z cyklu: Przystanek Historia.
Przedstawiciel Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie spotka się z młodzieżą i poprowadzi spotkanie łączone dla uczniów wszystkich klas gimnazjalnych (szkoły miejskie).

5 uczestników ŚDS wzięło udział w Turnieju Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnościami

BURMISTRZ MIASTA

OSTRÓW MAZOWIECKA

JERZY BAUER
zaprasza na spotkanie
Z MINISTREM GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
MARKIEM GRÓBARCZYKIEM
21 KWIETNIA 2018, sobota, godz. 11:00
sala konferencyjna Ratusza Miejskiego

Inwestycje w Ostrowi Mazowieckiej - to główny temat konferencji prasowej Burmistrza Jerzego Bauera
Muzeum Historii Polski ogłasza konkurs literacko-edukacyjny „40 Pokoleń”.
Szkolenie dedykowane jest dla przedstawicieli klubów sportowych i organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Andrzeja Słupka

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz.

W kwietniu odbędą się m.in. Prezentacje Gitarowe, Recital Amelii Andryszczyk, Gala Sportów Walki
Miejska Biblioteka Publiczna ogłosiła VI edycję konkursu „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”.
Jak mówi Radosław Grabowski z OKKK - Przywieźliśmy z tych zawodów kolejne trofea oraz ogromną ilość doświadczeń.

W środę 4 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130).

Nieruchomości lokalowe przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
W Ostrowi Mazowieckiej po raz pierwszy odbyła się impreza edukacyjna „Noc Sów”.
Szkoła Podstawowa nr 1 po raz kolejny obchodziła swoje święto, które związane jest z przysięgą Tadeusza Kościuszki na Krakowskim Rynku w 1794 roku.
W Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się debata profilaktyczna „Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga”.
Szkoła Podstawowa Nr 2 włączyła się w projekt MEN „Dzień Nowych Technologii w Edukacji”.

Wypełniając ustawowy obowiązek usunięcia pomników propagujących komunizm z przestrzeni publicznej Burmistrz zlecił tymczasowe usunięcie Obelisku pod „Dębem Wolności” przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej.

Celem tego działania jest zmiana wymowy Obelisku tak, aby była ona zgodna z ustawą zakazującą propagowania komunizmu.

Na sesję Rady Miasta przyszli mieszkańcy i przedsiębiorcy z ulicy 63 Roku, która jest obecnie przebudowywana.
Piękny ogród wokół Waszego domu może powstać jeszcze tego lata!
Sprawiedliwi wśród narodów. Polacy ratujący Żydów - taki był temat siódmego już spotkania z cyklu „Przystanek Historia”, które odbyło się 26 marca
Józef Piłsudski, Władysław Raginis, Witold Pilecki – trzy musicale o trzech bohaterach

14 marca 2018 roku w Warszawie miała miejsce ogólnopolska konferencja, której tematem było podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W konferencji, która odbyła się w Polskim Komitecie Olimpijskim, udział wzięła kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Anna Katarzyna Kolasińska oraz terapeuta ŚDS Iwona Krajewska.

Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło III edycję Rządowego Programu KLUB.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2018 mogą składać kluby sportowe.

W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło rekordową kwotę 40 mln zł.

Pozwoli to na dofinansowanie około 3 700 klubów w całej Polsce!

Reprezentant UKS Academia Gorila Ostrów Mazowiecka, Mariusz Wiśniewski zdobył brązowy medal na I Otwartych Mistrzostwach Europy ACB JJ
Pracujesz naukowo, założyłeś niedawno firmę, jesteś innowacyjny - Aplikuj do konkursu Innowator Mazowsza!
Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2018 roku przez organizacje pozarządowe
5 kwietnia w Ratuszu Miejskim będzie można złożyć zeznanie roczne.
20 marca rozpoczyna się akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

26 marca odbędzie się w Ostrowi Mazowieckiej siódme spotkanie dla młodzieży z cyklu: Przystanek Historia.

Przedstawiciel Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie poprowadzi zajęcia w trzech grupach: godz. 10:00 - I grupa, godz. 11:45 - II grupa, godz. 13:30 - III grupa.

Temat spotkania: Sprawiedliwi wśród narodów. Polacy ratujący Żydów.

Miejsce: Centrum Dialogu Społecznego, ul. Partyzantów 7A

26 marca o godz. 13:00 odbędzie się XLV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
12 marca na kanale BBC Two, w programie BBC Newsnight wyemitowany został program dotyczący Polski. Część zdjęć została zrealizowana w Ostrowi Mazowieckiej.
23 marca zapraszamy na „Noc Sów” – ogólnopolskie wydarzenie, którego koordynatorem jest Stowarzyszenie Ptaki Polskie.
Zawodnikom UKS Academia Gorila Ostrów Mazowiecka na odbywającym się 5 Grand Prix Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu 2018 w Mińsku Mazowieckim udało się zdobyć 4 medale.

9 marca odbyło się bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka. Celem szkolenia, które zorganizowano w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Partyzantów 7A, było dostarczenie organizacjom pozarządowym wiedzy niezbędnej do skutecznej współpracy z samorządem.

Termin przyjmowania zgłoszeń na funkcję urzędnika wwyborczego został wyznaczony do 6 kwietnia 2018 roku
Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczyna nową akcję propagującą czytanie.
Nieruchomości lokalowe przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Burmistrz Jerzy Bauer: Moje działania zawsze były i będą nakierowane na to, aby jakość życia mieszkańców naszego miasta stale się poprawiała
Konkurs składał się z testu z wiedzy o potrawach wielkanocnych oraz tradycjach związanych z tymi świętami oraz przygotowaia mazurka wielkanocnego.
Dyktando skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich oraz osób dorosłych, którzy chcą sprawdzić swoją znajomość zasad ortografii i interpunkcji.

1 marca w Szkole Podstawowej nr 1 uczniowie obejrzeli przedstawienie, które upamiętniało Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość poprzedziła minuta ciszy i zapalenie zniczy pod Dębami Katyńskimi przed budynkiem szkoły. W montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez panie: Beatę Rydzewską i Agnieszkę Jakubiak, występowali uczniowie klas gimnazjalnych w tym zespół wokalny Appassionata. Młodzi artyści z wielką powagą i przejęciem odegrali swoje role, co udzieliło się z uwagą słuchającej publiczności.

Spotkanie informacyjne na temat zmian w uldze rehabilitacyjnej odbędzie się 9 marca o godz. 12:30 w sali kina „Ostrovia”
ARiMR informuje: składanie wniosków o przyznanie płatności na 2018 rok za pomocą nowej aplikacji
Na Mistrzostwach Makroregionu Wschodniego Karate Kyokushin Maciej Grabowski wywalczył złoto, Kacper Dzierżoniowski srebro.
Burmistrz Jerzy Bauer zaprasza na spotkanie z Mieszkańcami Ostrowi Mazowieckiej, którego tematem będzie podsumowanie 3 lat kadencji.
Muzeum Dom Rodziny Pileckich zorganizowało 1 marca Dzień Otwarty w budynku przy ul. 3 Maja 57, gdzie znajduje się jego tymczasowa siedziba.
Podczas konferencji w MKiDN zaprezentowano projekt architektoniczny i koncepcję wystawy stałej w Muzeum Dom Rodziny Pileckich
Od 1 marca osoby bezrobotne mogą składać wnioski na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej zebrali się w mroźny poranek 1 marca by uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych.

7 marca  o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).

Przedstawiamy wydarzenia zaplanowane w marcu w Ostrowi Mazowieckiej.
Zawodnicy Ostrowskiego Klubu Karate Kyokushinkai zdobyli 8 medali - 2 złote, 2 srebrne i 4 brązowe
1 marca w godzinach 10:00–19:00 MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH zaprasza na DZIEŃ OTWARTY
4 marca odbędzie się szósta edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. TROPEM WILCZYM.
Młodzież szkolna miała okazję po raz kolejny wziąć udział w nietypowej i ciekawej lekcji historii, którą było spotkanie z cyklu: Przystanek Historia
Zarząd Koła nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej Polskiego Związku Wędkarskiego organizuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

18 lutego odbyły się w Siedlcach 2 turnieje: Mazowiecka Liga Karate i Turniej Pierwszego Kroku. Zawody rozgrywane były równolegle i w obu tych imprezach wystartowali nasi najmłodsi zawodnicy. W Lidze wystartowało 5 zawodników i każdy z nich wrócił z pucharem.

22 lutego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Spacerkiem po Ostrowi. Tym razem Ryszard Ejchelkraut zabrał uczestników na trop Witolda Pileckiego, jakim podążał cichociemny „Urban”, czyli Stefan Jasieński. Ostrowski pasjonat historii opowiadał o masakrze oświęcimskiej, a przede wszystkim skupił się na konspiracji, która prężnie działała w obozie.

Spotkanie jest częścią miejskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Kolejna gawęda już w kwietniu - serdecznie zapraszamy.

Temat: Jak poprawnie zrealizować projekt i złożyć sprawozdanie. Rozliczanie dotacji publicznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zawodnik OKKK Maciej Grabowski w minioną sobotę, 17 lutego brał udział w Mistrzostwach Polskiej Federacji Shinkyokushin. Był to turniej kwalifikacyjny do zbliżających się Mistrzostw Europy Kyokushin/Shinkyokushin światowej organizacji WKO. Z Polski tylko po 3 zawodników w każdej kategorii weźmie udział w tej prestiżowej imprezie. Wśród nich znalazł się również nasz zawodnik. Maciej otrzymał również powołanie na zgrupowanie kadry, które odbędzie się w nowoczesnym ośrodku w Starej Wsi.

Kolejny raz zawodnicy OKKK trenowali podczas zimowego obozu w Zębie.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się tradycyjnie obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Tegoroczne hasło akcji „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” miało na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Urząd Skarbowy uruchamia specjalne punkty informacyjne z numerami telefonów dla składających JPK_VAT
Program obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrowi Mazowieckiej
Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację do tworzenia i wysyłki pliku – JPK_VAT e-mikrofirma.
Gościem spotkania, które odbyło się w Ostrowi Mazowieckiej 8 lutego była profesor Barbara Falińska
W Ostrowi Mazowieckiej odbyło się kolejne spotkanie działaczy „Solidarności” z dr. Tadeuszem Ruzikowskim z IPN.
26 lutego odbędzie się szóste spotkanie dla młodzieży z cyklu: Przystanek Historia.
Pomoc dla przedsiębiorców, którzy do 26 lutego składają pierwszy raz JPK_VAT za styczeń zapewnia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej
Zmienia się termin składania wniosków o bonifikatę od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
Miasto Ostrów Mazowiecka wraz z innymi instytucjami włączyło się w Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na dofinansowanie projektów prac badawczo-rozwojowych. Nabór trwa do 28 lutego.
Ostrowski Teatr Scena Kotłownia wystawia spektakle dla publiczności w całym kraju. Ostatnio prezentował je w Grójcu i Warszawie.
Uczniowie SP1 wzięli udział w pokazie historycznym opowiadającym o walce bohaterów o honor, wolność i ojczyznę.
Zgodnie z ustawą o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych przedsiębiorcy zobowiązani są dokonywać wpłat na fundusze promocji.

Z okazji Tłustego Czwartku uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy i członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Przystań” zorganizowali spotkanie integracyjne. Odbyło się ono 8 lutego w restauracji „Cobra” w Ostrowi Mazowieckiej. Właściciele restauracji przygotowali smaczny bufet, zaś pączki i faworki zasponsorowała Cukiernia „Romanowski” i Ciastkarnia Piekarnia J. Grodecka. Oprawę muzyczną zapewnił „DJ Czarny”.

Zarząd Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Przystań” dziękuje wszystkim za obecność.

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT są obowiązani prowadzić elektroniczną ewidencję VAT i przesyłać ją jako JPK_VAT
W ostrowskim ratuszu odbyło się spotkanie promujące książkę „Gdzie spoczywa Hubal?” autorstwa Dariusza Szymanowskiego, prezesa Stowarzyszenia „Wizna 1939”.
7 lutego do Ostrowi Mazowieckiej zawitali uczestnicy I Zimowego Rajdu Konnego, którzy podążają Szlakiem Powstań Narodowych.
W ramach Świątecznej Zbiórki Żywności w Ostrowi Mazowieckiej zebrano 2030 kg różnych artykułów spożywczych.
W środę, 7 lutego do Ostrowi Mazowieckiej zawitają uczestnicy I Zimowego Rajdu Konnego Szlakiem Powstań Narodowych

Ferie w szkole? Czemu nie! Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej stał się w 25 stycznia miejscem zajęć historycznych dla harcerek i harcerzy z 29 Drużyny Harcerskiej ”POGODNI”. Kilkugodzinna zbiórka przeniosła harcerzy w czasie do trzech epok: średniowiecza, czasów zaborów oraz XX w.  29DH „POGODNI” należy od 2009 r. do Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich i w każdym roku realizuje zadania które przybliżają harcerzom średniowiecze. W tym roku odbył się turniej i nauka tańców średniowiecznych.

Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs na imię dla maskotki. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie pd 2 lutego do 16 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej:

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

źródło: MBP

W okresie ferii zimowych Miejska Świetlica Socjoterapeutyczna zorganizowała swoim wychowankom obfitujący w wiele atrakcji wypoczynek w miejscu zamieszkania. Każdego dnia dzieci i młodzież aktywnie spędzali czas. Codziennie odbywały się zabawy integracyjne i zajęcia tematyczne, między innymi: kulinarne, taneczne, komputerowe, plastyczne, terapeutyczne. Nie zabrakło również wspólnych wyjść:

- na basen, gdzie Pan Piotr Kania poprowadził dla wychowanków świetlicy atrakcyjne zajęcia z nauki pływania,

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś. P. Tadeusza Jemielity, Prezesa Zarządu Zwiąku Sybiraków w Ostrowi Mazowieckiej. Składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego.

nekrolog_Tadeusz Jemielita

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Wojciecha Kamińskiego, Naczelnika Miasta Ostrów Mazowiecka w latach 70-tych, Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Ostrowskiej.

Składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego.

nekrolog Wojciech  Kamiński

Wśród zaplanowanych na luty wydarzeń znalazły się m.in. prelekcje dla młodzieży „Postaw na przyszłość”, casting do Feel Like a Star, Przystanek Historia. W ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski zaplanowano spotkanie autorskie z Dariuszem Szymanowskim, spektakl „Tysiąc franków Norwida” oraz kolejne spotkanie z cyklu „Spacerkiem po Ostrowi”. Tradycyjnie zapraszamy na rozgrywki ligowe.

Po raz szesnasty karatecy trenujący w Ostrowskim Klubie Karate Kyokushinkai, mieli możliwość sprawdzenia swoich sił w turnieju o mistrzostwo klubu. W tym roku w 16. Noworocznym Turnieju wystartowało 60 najmłodszych zawodników i zawodniczek. Rywalizacja była zacięta i emocje sięgały zenitu. Najlepszymi zawodnikami w tym roku okazali się Tomasz Parafiński i Ewa Pasek. Obydwoje wywalczyli pierwsze miejsca w kumite oraz pierwsze miejsca w kata. Również pozostali zawodnicy zaprezentowali wzorową postawę sportową.

Podczas odbywającej się 31 stycznia sesji Rada Miasta dokonała zmian w prezydium Rady oraz w dwóch komisjach stałych.

Ferie zimowe „Dwójka” spędzała w sportowym stylu. W dniach 22 – 28 lutego 2018 r. uczniowie oddziału sportowego IVc przebywali na zgrupowaniu w Zambrowie. Wyjazd miał charakter szkoleniowy. Uczniowie uczestniczyli w 3 treningach dziennie, na których rozwijali kondycję oraz doskonalili technikę z zakresu koszykówki i lekkiej atletyki. Obóz, oprócz aspektów sportowych miał duże znaczenie pod względem wychowawczym, gdyż przyczynił się do integracji grupy oraz usamodzielnienia uczestników.

W Ostrowi Mazowieckiej odbyła się konferencja poświęcona podpisaniu umowy na budowę drogi ekspresowej S61 (Via Baltica) od Ostrowi w kierunku Łomży.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotniej w Ostrowi Mazowieckiej, informuje o bezpłatnych programach profilaktycznych.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

W pierwszym dniu po feriach zimowych młodzież z miejskich szkół wzięła udział w piątym już spotkaniu z cyklu "Przystanek Historia". Zajęcia odbywające się 29 stycznia zaplanowano w trzech grupach. Udział w nich wzięli uczniowie wszystkich czterech miejskich szkół.

Temat zajęć obejmował Powstanie Styczniowe.

Zajęcia prowadził przedstawiciel Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie Kacper Kempisty.

Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Ustalone zostały terminy składania wniosków o przyjęcie do przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziału sportowego na rok szkolny 2018/2019

W środę, 31 stycznia o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 66 odbędzie się  XLIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.

Porządek obrad sesji dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

19 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się XXVI Spotkanie Noworoczne, które zgromadziło liczne grono przedstawicieli różnych środowisk.

W Ostrowi Mazowieckiej można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej od poniedziałku do piątku w określonych godzinach.

Porad udziela adwokat lub radca prawny w Bursie Szkolnej przy ul. Rubinkowskiego 15.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrowskiego obowiązujący od 15 stycznia 2018 r.

155 lat temu w nocy z 22 na 23 stycznia rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, które było największym zrywem narodowym XIX wieku, a życie za Ojczyznę oddało kilkadziesiąt tysięcy Polaków. 

Aby uczcić wydarzenia tamtych dni, władze miasta Ostrów Mazowiecka oraz samorządowcy z gmin powiatu ostrowskiego, złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym Powstańcom Styczniowym, który znajduje się u zbiegu ulicy W. Sikorskiego i E. Orzeszkowej.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy 3 Maja 66 wywieszono na okres 21 dni (tj. od 23 stycznia 2018 r. do 13 lutego 2018 r.) wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej oraz działki przeznaczonej do sprzedaży w drodze zamiany.

Szczegóły ogłoszenia w załącznikach poniżej:

lokal przy ul. 3 Maja 52A/29

Do 31 stycznia potrwa nabór do projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, w ramach którego wspierane jest zakładanie nowych przedsiębiorstw społecznych
Zawodnicy UKS Academia Gorila Ostrów Mazowiecka zanotowali ogromny sukces na 6. Mistrzostwach Polski WKSF
Przystanek Historia. Już po raz piąty odbędzie się w Ostrowi Mazowieckiej spotkanie dla młodzieży.
Uczeń GP 1 Jakub Mikołajczyk otrzymał stypendium od Samorządu Województwa Mazowieckiego
Państwowa Komisja Wyborcza na swojej stronie internetowej www.pkw.gov.pl opublikowała filmy informujące o rejestrze wyborców.
Ogłoszono wyniki plebiscytu SPORTOWIEC ROKU 2017, organizowanego przez Tygodnik Ostrołęcki.

8 stycznia w sali konferencyjnej miejskiego Ratusza w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie poświęcone promocji Wojsk Obrony Terytorialnej i szkolnictwa wojskowego.

Organizatorem była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Wyszkowie oraz Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

28 listopada w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się III Ostrowskie Forum Rozwoju. Przedstawiamy pełną relację z tego wydarzenia.
Tworzymy nową jakość szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Ostrowi Mazowieckiej poprzez utworzenie oddziałów sportowych w SP 2.
Ofertę na ferie zimowe przygotowały szkoły, MDK, MOSiR, MBP.
W styczniu zaplanowano m.in. konkurs piosenki dziecięcej: Dzieciak Śpiewa, koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, prelekcje dla młodzieży: Postaw na przyszłość, Przystanek Historia.
Zgodnie z Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Mazowieckiego nastąpiła zmiana nazwy ulicy z Leona Kruczkowskiego na Zbigniewa Herberta.

Przy dźwiękach muzyki powitaliśmy Nowy Rok przed Ratuszem Miejskim. Mieszkańcy miasta gromadzili się już od godziny 23.00, by wspólnie pożegnać Stary Rok, a powitać Nowy. Tuż przed północą życzenia wszystkim przybyłym pod ratusz, złożył burmistrz Jerzy Bauer. Podziękował za przybycie i chęć przyjęcia zaproszenia na plenerowy Sylwester. Życzył szczęścia i powodzenia w Nowym Roku. Zaprosił na widowiskowy pokaz sztucznych ogni, który odbył się o północy. Dobrej zabawie sprzyjała również pogoda, było bezpiecznie, rodzinnie i wesoło.

Celem akcji jest zwrócenie społeczeństwu uwagi na absolutny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim.
Betlejemskie Światło Pokoju zawitało na różne spotkania opłatkowe, do młodych i do trochę starszych obywateli naszego miasta.

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka wspólnie z Komendą Powiatową Policji i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej kontynuuje działania profilaktyczne w miejskich szkołach podstawowych. W ramach akcji zaprezentowano uczniom klas I-III film edukacyjny przedstawiający zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Funkcjonariusze policji i straży pożarnej podkreślali znaczenie odblasków dla lepszej widoczności pieszych i rowerzystów.

Akademia Gorila zaprosiła gościa z ojczyzny muya thai na seminarium w ramach zadania „Ostrów Walczy”

Środki zostały pozyskane w ramach realizowanego programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”.

Ostrów Mazowiecka to miasto, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością.

Możemy tu podziwiać między innymi kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIX wieku i neobarokowy ratusz. W mieście działa także nowa instytucja kultury - Muzeum Dom Rodziny Pileckich, znajdujący się w domu rodzinnym żony rotmistrza.

W Ostrowi Mazowieckiej ulokowały swój kapitał liczące się w kraju i Europie firmy. Miasto znane jest m.in. z produkcji mebli, suplementów diety i konstrukcji stalowych.

Burmistrz Miasta Jerzy Bauer zaprasza na Spotkanie Sylwestrowe przed Ratuszem Miejskim.

Spotkaniu towarzyszyć będzie muzyka, życzenia od władz miasta, a o północy pokaz sztucznych ogni.

Spotkanie zaplanowano od godz. 23.30 do 1.00.

Zapraszamy na wspólne powitanie Nowego Roku.

Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Wśród nich są m.in. Jasełka
Lista klubów spotowych, które realizować będą zadania publiczne.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej w bieżącym roku szkolnym zaangażowała się w akcję charytatywną „Akcja Paczka 2017” – pomoc dla Polaków mieszkających na Białorusi. Akcja ta odbywała się pod patronatem Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem w Ratuszu Miejskim odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe.
Miasto Ostrów Mazowiecka zostało nagrodzone tytułem „Lider Zmian, Samorząd 2017”.

20 grudnia Rada Miasta obradowała nad uchwałą budżetową na 2018 rok. Podjęcie uchwały poprzedziła długa dyskusja, której przysłuchiwali się licznie zebrani mieszkańcy miasta. Przedstawiony przez burmistrza na grudniowej sesji budżet został uzupełniony o kilka zadań, które w formie autopoprawek trafiły do uchwały.

Zapraszamy wszystkich chcących wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Spotkanie informacyjne odbędzie się 8 stycznia w Ostrowi Mazowieckiej.

19 grudnia odbyło się Integracyjne Spotkanie Bożonarodzeniowe, którego organizatorem było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”. Zorganizowano je w ramach zadania publicznego zleconego przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 1 przyszły 20 grudnia z wizytą świąteczną do Ratusza Miejskiego, aby złożyć życzenia na ręce przedstawicieli władz miasta na czele z Burmistrzem Jerzym Bauerem.

Przedszkolaki zaśpiewały kolędy, wręczyły kartki świąteczne oraz wypowiedziały życzenia kończące się słowami: „Niech będą te święta spokojne i zdrowe, niech każdy mrok rozświetlają, a dobro i Miłość zrodzone w Betlejem na zawsze wśród nas zamieszkają”.

14 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Rady Sportu. Zgodnie z porządkiem obrad dokonano wyboru kandydatów rekomendowanych przez Radę Sportu do przyznania nagrody za wyróżniające osiągnięcia w ramach szkolnej działalności sportowej. W ten sposób Rada Sportu chciałaby docenić pracę oraz zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego w przygotowaniu uczniów do międzyszkolnych rozgrywek sportowych.

Dzisiaj o godzinie 13:00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Ostów Mazowiecka.

Głównym tematem obrad będzie budżet miasta na 2018 rok.

Transmisję z obrad XLII sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka można obejrzeć na żywo kanale SpesTV Radio Nadzieja.

Porządek obrad sesji.

18 grudnia odbył się kolejny IV Przystanek Historia. Uczniowie ze szkół miejskich dowiedzieli się wielu ciekawostek o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego - 13 grudnia 1981roku. Młodzież podzielona został na dwie grupy. Grupa starsza miała zajęcia nt. „Czołgi na ulicach:13 grudnia 81”w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego, które poprowadził  Kacper Kempisty z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie.

Dzieci z klas V i VI miały zajęcia nt. „Wroniec” o stanie wojennym dla młodszych, w Miejskim Domu Kultury.

Już po raz 27. zapłonęło Betlejemskie Światło Pokoju – symbol braterstwa, jedności i pokoju. W tym roku wyjątkowo delegacji 29 DH „Pogodni” i 1 OGZ „Przyjaciele ze Stumilowego Lasu”,  udało się być na wydarzeniu przekazania Światła przez skautów słowackich - polskim harcerzom. Uroczystość była połączona ze zlotem harcerskim w dniach 15-17 grudnia 2017 r. Przekazanie światła poprzedziły gry z kodami QR, wspólne ognisko z władzami miasta, koncert zespołu „Cisza Jak Ta”, a także Msza Święta w Sanktuarium na Krzeptówkach.

W sobotę 16 grudnia br., odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzieżowców oraz Mistrzostwa Polski Juniorów w Karate Kyokushin. Jedynym zawodnikiem z Ostrowskiego Klubu Karate Kyokushinkai był Maciej Grabowski, który startował w kata. Nasi pozostali juniorzy i seniorzy niestety musieli w tym czasie zmagać się z przeziębieniami.

Miniony weekend 9-10 grudnia odbył się w naszym mieście pod hasłem „piłki nożnej”. Hala sportowa MOSiR przy ul. Trębickiego zamieniła się w arenę dziecięcych zmagań, gdzie młodzi piłkarze z widoczną determinacją walczyli o najwyższą stawkę, czyli I miejsce w „II Mikołajkowym Turnieju UKS CUP 2017”. Turniej odbył się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.

21 grudnia o godzinie 11.00 zapraszamyna widowiskowe ICE SHOW - POKAZ RZEŹBIENIA W LODZIE
Jarmark Świąteczny odbędzie się podczas XXVII Spotkania ze Świętym Mikołajem 17 grudnia
17 grudnia odbędzie się XXVII Spotkanie ze Świętym Mikołajem.

Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 1, wzięli udział w spotkaniu z policjantami z Komendy Powiatowej Policji oraz strażakami z Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej. Strażacy przekazali kilka ważnych rad, jak dziecko może sobie poradzić w obliczu zagrożenia pożarem, w czym pomógł filmik z sympatycznym chłopcem-strażakiem i smokiem. Dzieci chętnie dyskutowały i wykazywały się dość obszerną wiedzą na ten temat.

8 grudnia wychowawcy klas Va i Vb oraz VIa wraz z biurem podróży „abc travel” zorganizowali wycieczkę do Warszawy. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie siedziby TVP. Uczniowie zapoznali się z kulisami pracy nad najciekawszymi programami telewizyjnymi. Za główną atrakcję naszego wyjazdu uznaliśmy oglądanie nagrywania popularnego teleturnieju "Jaka To Melodia" na żywo!.

Kolejne spotkanie w ramach Przystanku Historia zaplanowane jest na 18 grudnia.
Tym razem z przedstawicielami Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie spotkają się dzieci z klas V-VI oraz młodzież z miejskich szkół.
Dla grupy starszej zajęcia zaplanowane są w sali konferencyjnej Ratusza, a tematem będą "Czołgi na ulicach: 13 grudnia 81".
godz. 10:00 - I grupa
godz. 11:45 - II grupa

Komisja składająca się z inwestora, wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego, przy udziale burmistrza miasta Jerzego Bauera, dokonała odbioru końcowego ulicy Leśnej.

Oddany do użytku odcinek ulicy Leśnej ma 337 metrów bieżących nowej nawierzchni z kostki brukowej oraz 6 m szerokości. W ramach prac wykonano także odwodnienie powierzchniowe do studni chłonnych oraz usunięto kolizje sieci elektrycznej średniego i niskiego napięcia. Koszt inwestycji wyniósł 435.939,43 złotych.

Miejska Biblioteka Publiczna w styczniu 2017 r., przy wsparciu, Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017 ”. W ramach tych środków zrealizowała zadanie Wirtualny Spacerownik- Ostrów Mazowiecka wczoraj i dziś. Obejmowało ono przygotowanie aplikacji multimedialnej opierającej się na technologii kodów QR.

6 grudnia w naszej szkole obchodziliśmy przemiły dzień, a mianowicie Mikołajki. Tego dnia każdy kto mógł, ubrał się na czerwono i założył mikołajową czapkę, to na cześć Świętego Mikołaja. W taki właśnie sposób cała szkoła świętowała nadejście wyczekiwanego gościa. Czekali na niego wszyscy uczniowie - od najmłodszych aż po tych najstarszych. Nasz szanowny Mikołaj, zawitał w szkolne progi i dla każdego przyniósł  słodkości. Do pomocy miał – Śnieżynkę.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Ostrowi Mazowieckiej oraz sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.

treść ogłoszenia ul. Małkińska

treść ogłoszenia ul. Lubiejewska 2D

6 grudnia rozbłysły dekoracje świąteczne przed Ratuszem. Najmłodsi robili sobie zdjęcia z Mikołajem.
Od 6 grudnia czynne jest już lodowisko i wszyscy miłośnicy łyżwiarstwa mogą przez okres zimowy korzystać z nowej oferty MOSiR.
20 grudnia odbędzie się sesja Rady Miasta, której głównym punktem będzie uchwalenie budżetu na 2018 rok.

W związku z wykryciem w centralnej części województwa mazowieckiego kolejnych dzików zarażonych wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) zachęcamy wszystkich do zapoznania się z treścią ulotki informacyjnej na temat tej szybko rozprzestrzeniającej się zakaźnej choroby wirusowej świń domowych, świniodzików oraz dzików.

Ulotka w załączniku

źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej 

W grudniu odbędzie się wiele wydarzeń związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

6 grudnia zaplanowano Mikołajki na Lodowisku, połączone z otwarciem nowego obiektu, a także zapalenie dekoracji świątecznych przed Ratuszem Miejskim.

17 grudnia odbędzie się tradycyjne Spotkanie ze Świętym Mikołajem, połączone z Jarmarkiem Świątecznym, a 31 grudnia Sylwestrowe Spotkanie przed Ratuszem Miejskim.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2018-2020.

Szczegółowe informacje w Zarządzeniu Burmistrza.

Wniosek o przyznanie dotacji do pobrania w formacie Word.

Otwarcie lodowiska i Mikołajki to pomysł na 6 grudnia dla wszystkich miłośników łyżwiarstwa. Czeka wiele atrakcji.
W III Ostrowskim Forum Rozwoju, które odbyło się 28 listopada w Ostrowi Mazowieckiej wzięło udział ponad 160 uczestników.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie zaprasza uczniów wszystkich typów szkół w województwie mazowieckim do udziału w konkursie  „Rok 1918. Tradycje niepodległościowe w mojej miejscowości”. Konkurs organizowany jest w ramach ogólnopolskich obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

W konkursie mogą uczestniczyć zarówno osoby indywidulane, jak i zespoły.

Każdy uczestnik lub zespół powinien przygotować jedną pracę konkursową w formie prezentacji multimedialnej.

24 listopada odbyło się kolejne spotkanie działaczy „Solidarności” z dr. Tadeuszem Ruzikowskim z IPN. Prowadzi on wywiady zmierzające do wydania publikacji naukowej na temat dziejów ruchu niepodległościowego lat 80-tych XX wieku na terenie Ostrowi i okolic. Zadanie jest realizowane w ramach projektu Ostrowskiego Stowarzyszenia „LUDZIE Z PASJĄ”, przy współpracy z samorządem miasta Ostrów Mazowiecka.

26 listopada został uroczyście otwarty „Topolowy Zakątek”, projekt, który po raz pierwszy w historii naszego miasta został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na uroczystości licznie zgromadzili się najmłodsi mieszkańcy miasta, dla których powstało to nowoczesne miejsce wypoczynku i rekreacji.

Burmistrz Jerzy Bauer powiedział, że realizacja placu zabaw nastąpiła dzięki ogromnemu zaangażowaniu społecznemu i poparciu projektu przez 902 osoby, które oddały swój głos na „Topolowy Zakątek”.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Ostrowi Mazowieckiej.

24 listopada Burmistrz Jerzy Bauer zwołał konferencję prasową, by poinformować o założeniach do budżetu miasta na 2018 rok. Projekt budżetu na przyszły rok został przygotowany zgodnie z obowiązkiem ustawowym do 15 listopada i dostarczony radnym miasta. Sesja budżetowa zaplanowana jest na 20 grudnia i wtedy radni będą podejmować decyzję o uchwaleniu budżetu na przyszły rok.

23 listopada br. w Miejskim Przedszkolu Nr 1, już po raz piąty odbył się Przegląd Przedszkolnej Piosenki Religijnej pod patronatem ks. Dziekana Jana Okuły oraz Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzego Bauera. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli oraz przedstawiciele rodziców. W tym roku 100-lecia objawień fatimskich - hasłem przewodnim przeglądu były słowa Maryi: „Wielbi dusza moja Pana”.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy 3 Maja 66 wywieszono na okres 21 dni (tj. od 28 listopada 2017 r. do 19 grudnia 2017 r.) wykaz działek komunalnych i lokali mieszkalnych położonych w Ostrowi Mazowieckiej, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Szczegóły ogłoszenia w załącznikach poniżej:

lokal przy ul. 3 Maja 41

Burmistrz Miasta Jerzy Bauer zaprasza na otwarcie placu zabaw „Topolowy Zakątek” przy ul. Szkolnej - 26 listopada, w godz. 13.30- 15.00.

„Topolowy Zakątek” został zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka 2017.

W programie wydarzenia: przemówienie Burmistrza i wnioskodawcy projektu, animacje dla dzieci, słodki poczęstunek.

Fundacja Dzień Dobry oraz Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zapraszają osoby powyżej 60 roku życia na dwudniowe warsztaty rozwoju osobistego z psychologiem, streetworkerem, doradcą zawodowym, specjalistami od emisji głosu, wizażu i autoprezentacji.

Miasto Ostrów Mazowiecka zostało nagrodzone prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2017. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii QI Product – Produkt Najwyższej Jakości.

Godłem QI 2017 nagrodzony został Produkt Konferencyjny - Ostrowskie Forum Rozwoju.

16 listopada br. uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 4 wyjechali na wycieczkę do Józefowa, zorganizowaną przez Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Celem wyjazdu był udział w żywej Lekcji historii, którą przygotowali i przeprowadzili pracownicy Muzeum II Korpusu Polskiego. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy, w których przeprowadzono zajęcia warsztatowe.

Podczas odbywającego się dzisiaj w Ratuszu Miejskim III Przystanku Historia młodzież szkół z Ostrowi Mazowieckiej zgłębia temat poświęcony "Ojcom założycielom niepodległości".

Spotkanie odbywa się w trzech grupach, prowadzi je Kacper Kempisty z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie.

28 listopada 2017 r. w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się III Ostrowskie Forum Rozwoju. Tematem tegorocznego Forum będą „Innowacje w samorządzie i biznesie”.

Komisja składająca się z inwestora, wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego, przy udziale zastępcy burmistrza Zbigniewa Chrupka, dokonała odbioru końcowego ulicy Lechonia.

Oddana do użytku ulica ma 47 metrów bieżących nowej nawierzchni oraz skrajnię jezdni z kostki brukowej.

Poza utwardzeniem drogi wykonane zostało odwodnienie. Koszt inwestycji wyniósł 129.393,54 zł.

Inwestycje zrealizował Zakład Robót Budowlano-Drogowych DROGBUD Andrzej Pecura. Odbiór ulicy odbył się 16 listopada.

18 listopada odbędzie się 17. edycja zawodów tanecznych Wirujący Krąg pod nową nazwą Ostrowski Styl.

Przystanek Historia to cykliczne lekcje historii dla młodzieży szkolnej.
Na kolejne spotkanie, którego tematem będą "Ojcowie Założyciele Niepodległości" zapraszamy młodzież wraz z nauczycielami.

Spotkanie odbędzie się w trzech grupach:
10:00-11:00 – I grupa
11:15:12:15 – II grupa
12:30-13:30 – III grupa

Organizatorem spotkania jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie oraz Miasto Ostrów Mazowiecka.

7 listopada 2017 w hali Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie odbył się XVIII Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Józefowa. W zawodach wzięło udział 267 zawodników z 23 klubów kyokushin. Po raz pierwszy w historii józefowskiego turnieju, były to zawody prawdziwie międzynarodowe. W turnieju  wystąpiło 29 zawodników z Łotwy i 13 Rosjan. Obecność zawodników zza wschodniej granicy bardzo podniosła poziom walk i temperaturę emocji na zawodach.

Podczas odbywającej się 8 listopada sesji Rady Miasta radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji inwestycji w 2017 roku.

10 listopada ostrowska ,, jedynka” świętowała kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Głównym punktem obchodów był przedstawiony uczniom szkoły, montaż słowno-muzyczny, który przybliżał temat rozbiorów Rzeczypospolitej, pierwszej wojny światowej oraz okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę. Spektakl podkreślał też rolę Józefa Piłsudskiego w odrodzeniu wolnej Ojczyzny.

Mszą Św. za Ojczyznę celebrowaną przez dr. Jana Okułę proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP, rozpoczęła się uroczystość 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w okresie jesienno-zimowym, zwracajmy szczególną uwagę na używanie elementów odblaskowych, które mogą uratować nam życie. Stosowanie różnego rodzaju odblasków, między innymi w formie zawieszek, opasek, kamizelek itp. ma ogromne znaczenie w zwiększeniu naszej widoczności dla nadjeżdżającego kierowcy.

Turniej został rozegrany w Gminnym Ośrodku Sportu w Wąsewie
Przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego przedstawili rolę bioróżnorodności rodzinnej flory i fauny, w kształtowaniu stabilnych ekosystemów lasów i pól uprawnych.

W zawodach Okręgowego Związku Karate wzięło udział 10 naszych zawodników. Połowa z nich stanęła na podium. Rywalizacja była zacięta szczególnie, że spośród najlepszych wyłoniona ma być kadra młodzików i kadetów OZK. Ostrowski Klub Karate Kyokushinkai reprezentowali: Pędzich Wiktoria, Równy Bartosz, Frączyk Kacper, Kempista Weronika, Dzierżanowski Kacper, Pasek Filip, Pasek Ewa, Idzikowski Kacper, Kopański Oliwier oraz Zdunek Paweł.

Komisja składająca się z inwestora, wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego, przy udziale burmistrza Jerzego Bauera, dokonała odbioru końcowego ulicy Surowskiego i Pogodnej.

Oddana do użytku ulica Surowskiego ma 200 metrów bieżących nowej nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzonymi poboczami gruntowymi. Koszt inwestycji wyniósł 184 624,54 zł.

Burmistrz Miasta Jerzy Bauer zaprasza do udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości organizowanych w Ostrowi Mazowieckiej.

PROGRAM

godz. 11.00  MSZA ŚW.  ZA OJCZYZNĘ W  KOŚCIELE PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP

godz. 12.15  UROCZYSTOŚCI NA PLACU WOLNOŚCI z udziałem asysty honorowej 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie oraz warty honorowej 29. DH ”Pogodni”

W listopadzie zaplanowano takie wydarzenia, jak m.in. Siatkarski Turniej Samorządowy, Spacerkiem po Ostrowi - spotkanie z Ryszardem Ejchelkrautem, Ostrowski Styl 2017 - 17. edycja zawodów tanecznych Wirujący Krąg, Spektakl "Pewniak" w wykonaniu Sebastiana Cybulskiego, Konferencję "Drogi do Niepodległości", Andrzejki dla dzieci. Zapraszamy także kibiców na rozgrywki ligowe.

W środę, 8 listopada o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XL sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

Porządek obrad:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że od dnia 1 listopada 2017r. przystępuje do realizacji projektu konkursowego RPMA.09.01.00-14– 8544/17-00 „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Do zasobu mieszkaniowego miasta przybyło 12 socjalnych mieszkań, z których każde wyposażone jest w niezależne ogrzewanie gazowe. 31 października odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. „Nadbudowa budynków mieszkalnych, wielorodzinnych (nr 23,23A i 23B) wraz z ich termomodernizacją i przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowaniem terenu na działkach”. Komisja składająca się z inwestora, wykonawcy i nadzoru inwestorskiego, przy udziale zastępcy burmistrza Zbigniewa Chrupka, dokonała odbioru końcowego inwestycji.

28 października br. odbył się się koncert Oratorium 4 Pory Życia – Pro life, który był formą podziękowania włodarzom ośmiu miast za działania przyczyniające się do zabezpieczenia godności dzieci zmarłych przed narodzeniem.

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

 

Prowadzony jest nabór na 2018 rok wniosków na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych
Od ul. Małkińskiej do ul. Broniewskiego wprowadzony został ruch jednokierunkowy. Wjazd w ul. Podstoczysko jest przewidziany od strony ul. Małkińskiej.

Trwa remont zabytkowego budynku Jatek przy ul. Pocztowej. To jeden z budynków, który przeznaczony zostanie na cele kulturalne. - Od lat wyzwaniem dla samorządu Ostrowi Mazowieckiej jest potrzeba zwiększenia ilości miejsc związanych z kulturą. Wobec braku środków zewnętrznych na nowe domy kultury, postanowiliśmy zrobić wszystko co możliwe, aby stare, istniejące zabytkowe budynki w Ostrowi Mazowieckiej, wyłączone już 20 lat z użytkowania, przystosować poprzez ich rewitalizację, i przeznaczyć na funkcje kulturalne.

18 października br. odbyły się otrzęsiny uczniów klas czwartych, które zorganizował Samorząd Uczniowski SP 1 wraz z opiekunami. W zabawie uczestniczyło sześć klas czwartych. Otrzęsiny są średniowiecznym zwyczajem polegającym na poddawaniu każdego wstępującego na uniwersytet, różnym żartobliwym próbom. Jeśli kandydat je zwycięsko przebył, zaliczano go w poczet studentów i nazywano żakiem. Tak też stało się w naszej szkole.

24 października 2017 r. w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego odbyły się warsztaty gwaroznawcze „Język ojczysty jako przedmiot badań regionalnych. Ocalamy dziedzictwo kulturowe od zapomnienia”, zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej. Gościem spotkania była profesor Barbara Falińska, znany ostrowianom językoznawca.

W dniach 28 października - 3 listopada 2017 r. będzie obowiązywała tymczasowa zmiana organizacji ruchu przy cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej.

Na ulicy Cmentarnej na odcinku od ulicy Lubiejewskiej do ulicy S. Wyspiańskiego będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy z zakazem zatrzymywania się po prawej stronie ulicy.

Na ulicy E. Orzeszkowej na odcinku od ulicy J. Piłsudskiego do ulicy Cmentarnej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się po obu stronach ulicy.

W 2018 roku obchodzić będziemy 70. rocznicę śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Ostrowska Grupa Teatralna „Rzeczpospolita Apostolska” planuje z tej okazji wystawić spektakl „Rotmistrz Pilecki – Ofiarowanie”.
Przygotowując się do tego wydarzenia, 8 listopada 2017 r. zaprezentuje fragment spektaklu - Sceny Oświęcimskie na podstawie raportu Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Scenariusz i reżyseria: Sławomir Konarzewski.

Uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej zostały brązowymi medalistkami Międzypowiatowych Igrzysk w piłce nożnej, które odbyły się 22 października w Ostrołęce.
Wyniki meczów w grupie:
Ostrów Mazowiecka - Białobiel 0:0
Ostrów Mazowiecka - Poścień 1:0
Półfinał: Ostrów Mazowiecka - Białebłoto 1:1, karne 0:2
Mecz o 3 miejsce: Ostrów Mazowiecka - Czerwonka 2:1

19 października klasa III z ostrowskiej "Czwórki” wybrała się do Fabryki Krówek w Milanówku.

W dniu 39 rocznicy wyboru papieża Polaka, kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, gdy Kościół w Polsce wspomina tego wielkiego syna ziemi lechickiej i czci go już jako świętego, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1, pod okiem katechetki Małgorzaty Ryszewskiej i ks. Marcina Mielnickiego, zechcieli przypomnieć w montażu słowno – muzycznym, opartym na scenariuszu zaczerpniętym w swej treści z książki Justyny Kijańczyk - Zięby pt. „Za rękę z Papieżem”, najistotniejsze momenty z życia św. Jana Pawła II.

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy 3 Maja 66 wywieszono na okres 21 dni (tj. od 24 października 2017 r. do 14 listopada 2017 r.) wykaz działek komunalnych położonych w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Bielskiej oraz przy ul. Małkińskiej przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegóły ogłoszenia w załącznikach poniżej


treść wykazu Bielska

Podwyższone stężenia zanieczyszczeń powietrza na obszarze województwa mazowieckiego - Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza

18 października odbyła się prezentacja wielofunkcyjnego boiska-lodowiska przy ul. Trębickiego. Gospodarze spotkania burmistrz Jerzy Bauer i dyrektor MOSiR Bartłomiej Pieńkowski przywitali wszystkich zgromadzonych na nowo wybudowanym obiekcie. Burmistrz podziękował tym wszystkim, którzy byli zaangażowani w to przedsięwzięcie i oficjalnie przekazał nowy obiekt w zarząd dyrektorowi MOSiR. Wybudowane boisko-lodowisko będzie służyło dla dobra mieszkańców, szczególnie dla rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.

Czwórka zawodników klubu wystartowała na Mistrzostwach Europy Kyokushin w Rzeszowie. Wszyscy wrócili z medalami!

XVII Dzień Papieski obchodzony był w tym roku pod hasłem "Idźmy naprzód z nadzieją." Do uświetnienia uroczystości związanych z tym dniem włączyła się społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Następnie dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie przemaszerowali do Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie odbyła się msza św. z udziałem uczniów SP nr 2 i chóru szkolnego. Po jej zakończeniu miał miejsce montaż słowno - muzyczny pt.

13 października odbył się Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 2. Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Dorota Brzostek, witając wszystkich nauczycieli oraz przybyłych na tę uroczystość nauczycieli emerytów. Następnie wręczyła nagrody dyrektora szkoły nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Uczniowie Samorządu Szkolnego wręczyli symboliczny kwiatek wszystkim pracownikom szkoły.

Trzecia edycja konkursu fotograficznego pt. „ Ilustrujemy wybrane cytaty z nauczania Papieża Jana Pawła II” została rozstrzygnięta. Konkurs odbył pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, z okazji XVII Dnia Papieskiego.

16 października odbyło się drugie spotkanie w ramach Przystanku Historia, pod hasłem "Niezwyciężeni - polska droga do wolności"

7 października w Ciechanowie odbył się 8 Turniej o Puchar Burmistrza. Z naszego klubu wzięło w nim udział 10 zawodników. Rywalizacja stała na bardzo dobrym poziomie i o miejsca medalowe nie było łatwo. Mimo tego dwójka naszych zawodników sięgnęła po złoto:  Zuzanna Pasek w kategorii dzieci młodsze, oraz Wiktoria Pędzich w kategorii. Srebro:  Julia Skwierczyńska  - juniorki -54 kg. Brąz wywalczyli:  Maria Maliszewska - kat.

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie – dyrektor delegatury w Ostrołęce Michał Giers wraz z wizytatorem, radni Rady Miasta, dyrektorzy i nauczyciele ostrowskich placówek oświatowych, dyrektorzy przedszkoli niepublicznych, miejskich jednostek organizacyjnych, prezesi spółek miejskich, przedstawiciele związków zawodowych oraz mediów.

Chcąc zgłębić tajniki sztuki aktorskiej i móc uczestniczyć w spektaklu teatralnym, klasa III z ostrowskiej Czwórki wraz z wychowawczynią Anną Grabowską i nauczycielką Małgorzatą Padzik wyjechały 11 października do Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Scena niewielka ale …..to tu uczniowie mogli po raz pierwszy ,,na żywo” zobaczyć przedstawienie teatralne. Ciepło przywitała nas Mariola Kamińska, która opowiedziała nam o lalkach i teatrze. To wtedy dowiedzieliśmy się między innymi ,że instytucja ta ma już 30-letnią historię i tradycję.

Spotkanie autorskie z Moniką Sawicką odbędzie się 19 października o godz. 17:00 na pierwszym piętrze MBP

5 października w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Wszystkie dzieci, po miesiącu pobytu w szkole, nie mogły  doczekać się chwili stania się pełnoprawnym uczniem. W tym roku w szkole powstały 4 klasy. Wychowawcą kl. I a jest Anita Pych, kl. I b - Anna  Nowacka, kl. I c - Alicja Wajszczyk, kl. I d –Teresa Szewczyk.  Nauczycielki przeprowadzą dzieci przez najtrudniejszy etap szkoły, trzyletni etap edukacji wczesnoszkolnej.

Uroczystości poświęcone obchodom XVII Dnia Papieskiego przygotowane SP nr 2 zaplanowano na 15 października

16 października odbędą się II zajęcia dla młodzieży szkolnej w ramach Przystanku Historia, organizowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie i Miasto Ostrów Mazowiecka.

Temat zajęć oparty będzie o film "Niezwyciężeni".

Spotkanie odbędzie się w dwóch grupach o godzinie 11:00 i 13:00 w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego.

Prof. Andrzej Szujecki był Honorowym Obywatelem Miasta Ostrów Mazowiecka.

7 października zakończył się XVI Festiwal Teatralny GALIMATIAS w Teresinie, na którym Scena Kotłownia bierze czynny udział już od trzynastu lat. W tym roku do festiwalu zgłosiło się ponad 60 zespołów, z czego na podstawie nagrań DVD wybrano czternaście do przeglądu konkursowego. Teatr Scena Kotłownia z Ostrowi Mazowieckiej zaprezentował spektakl STOPKLATKA w reżyserii Rafała Swaczyny. Po spektaklu odbyła się dyskusja, na której jurorzy docenili wysoki poziom realizacji, a zebrani widzowie gratulowali dobrego spektaklu.

W Budżecie Obywatelskim 2018 głosowały 1642 osoby. Publikujemy ranking projektów.

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na cykl imprez w ramach projektu "Tydzień dla Polski". W programie m.in. konferencja, konkurs plastyczny, recytatorski i literacki, konkurs piosenki oraz koncert galowy wieńczący projekt.

Tydzień dla Polski-plakat

Eugeniusz Zaniewski pracownik Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. otrzymał honorową odznakę oraz legitymację „Za zasługi dla Energetyki”, przyznaną przez Ministra Energii. Odznaczenie otrzymał z rąk burmistrza Jerzego Bauera podczas obrad 39. sesji Rady Miasta. Pan Zaniewski przepracował w ZEC-u 35 lat a ostatnie 20 lat pełnił funkcję kierownika działu technicznego. Przez cały okres swojej zawodowej pracy uczestniczył w budowie i rozbudowie Ciepłowni Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ludowy Klub Sportowy „Ostrowianka” w Ostrowi Mazowieckiej zapraszaja do wzięcia udziału w III Biegu Wolności i Solidarności.

Podczas obrad 39. sesji Rady Miasta, radni przyjęli uchwały zmieniające sieć szkół miejskich, na dostosowaną do nowej struktury oświaty. Zgodnie z reformą edukacji w miejsce obecnie istniejących zespołów szkół publicznych, wprowadzone zostały 8-letnie szkoły podstawowe. Zmiany rozpoczęły się od 1 września 2017 r.

W zakładce "Dzieje się w Ostrowi Mazowieckiej" zamieszczać będziemy kalendarz najważniejszych wydarzeń zaplanowanych w mieście.

Transmisja z zakończonych obrad XXXIX sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, która odbyła się 4 października. Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji z jej przebiegu. Polecamy również wywiad z burmistrzem Jerzym Bauerem po zakończeniu obrad.

Materiał można obejrzeć na kanale SpesTV Radio Nadzieja.

 

2 października br. w siedzibie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) przy ul. R. Traugutta 19, odbyły się uroczystości związane z wmurowaniem kamienia węgielnego pod przebudowę Muzeum z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wicepremiera, prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.

W miniony piątek, 29 września ziemia wąsewska i Ostrów Mazowiecka przeżyła wzruszającą uroczystość – przywrócenie pamięci o niezłomnej walce ppor. Aleksandra Kuleszy i odkłamanie sowieckiej propagandy wobec tego walecznego syna regionu ostrowskiego.

Pięciolatki z grupy „A” Miejskiego Przedszkola nr 2 odwiedziły Ratusz. Zasiadły na podłodze w sali konferencyjnej, by czuć się swobodnie. Większość dzieci nie była jeszcze w tym miejscu, ale bardzo były nim zachwycone, przede wszystkim ze względu na wystrój, ale też z uwagi na wielkość. Zapytane o kolory miasta i jego symbole odpowiadały bezbłędnie. Wiedziały też co symbolizuje „drabinka” znajdująca się w herbie miasta. Opowiedziały o miejscach, które lubią w Ostrowi, jak Ogródek Jordanowski, basen czy park przy stawie miejskim.

5 października - spotkanie promujące wydanie okolicznościowe Rzeczpospolitej Podchorążackiej autorstwa Ryszarda Ejchelkrauta
Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs czytelniczy dla młodzieży szkół średnich i osób dorosłych.

2 października ruszają konkursy PRZEDSZKOLAKI I SZKOLNIAKI- ZACZYTANE DZIECIAKI.

Aby wziąć udział w konkursie trzeba pójść do Oddziału dla dzieci i odbierać kartę uczestnika. Potem trzeba zbierać stemple, by zostań najlepszym ZACZYTANYM DZIECIAKIEM!

ZAPRASZA Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej

4 października (środa) o godz. 13:00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
Dzisiaj nastąpiła inauguracja cyklu spotkań dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych, które prowadzić będą przedstawiciele warszawskiego oddziału IPN.
Trwają prace nad budową ostatniego odcinka ul. Leśnej, od ul. Przeskok do jej końca.
Można już kupić wejściówki na maraton zumby, Dance Show i Speed Up oraz warsztaty dietetyczne.
Burmistrz wziął udział w Narodowym Kongresie Trzeźwości organizowanym na UKSW w Warszawie

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy 3 Maja 66 wywieszono na okres 21 dni (tj. od 26 września 2017 r. do 17 października 2017 r.) wykaz lokali mieszkalnych położonych w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Waryńskiego 20/4 oraz przy ul. 63 Roku 11/4, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz głównego najemcy.

Szczegóły ogłoszenia w załącznikach

Rozpoczynamy cykl spotkań dla uczniów miejskich szkół pod nazwą "PRZYSTANEK HISTORIA"
29 września o godz. 10:00 we wsi Ruda w gminie Wąsewo odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej ppor. Aleksandra Kuleszę

20 września w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, sześciolatki, dyrektorzy i nauczyciele z miejskich przedszkoli odwiedzili Burmistrza Miasta Jerzego Bauera. Na tę okazję mali mieszkańcy przygotowali upominki i dyplomy. Dzieci przeczytały przygotowane na ten dzień wiersze i wręczyły je Burmistrzowi. Poruszony wizytą, odwagą i talentem przedszkolaków, burmistrz wręczył im słodkie upominki. Życzył dzieciom radości, prawdziwych przyjaciół i wielu pięknych wspomnień oraz sukcesów w nauce.

19 września w Ostrowi Mazowieckiej gościło Radio Nadzieja. Usłyszeć można było o mieście oraz działaniach w zakresie rozwoju infrastruktury, kultury i sportu.

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy starannie zadbać o właściwy stan przewodów kominowych i urządzeń grzewczych.

17 września br. w Broku nad Bugiem odbyły się spinningowe zawody, zorganizowane przez Koło nr 64 PZW w Ostrowi Mazowieckiej. Rozpoczęły się ciepłym posiłkiem a następnie wciągnięciem flagi PZW na maszt. Zawody odbyły się na „żywej rybie”, zgodnie z Uchwałą Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Wzięło w nich udział 67 zawodników a głównym sędzia zawodów był Leszek Sommer. Prezes Koła Mirosław Gromek wraz z dyrektorem MOSiR Bartłomiejem Pieńkowskim wręczyli puchary, dyplomy i nagrody zawodnikom z pierwszej szóstki.

Dzisiaj od rana do godz. 13:00 nadaje na żywo z Ostrowi Mazowieckiej Radio Nadzieja.
Praca Marty Brzostek została nominowana i bierze udział w głosowaniu na najpiękniejszy list 2017 roku
24 września gościć będziemy w Ostrowi Mazowieckiej po raz kolejny artystów łomżyńskiej Filharmonii.
Rozpoczął się nabór wniosków w działaniu 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
18 września rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie”
Na głównej stronie Urzędu Miasta zamieściliśmy nową ikonkę - "O nas w mediach". Można tu znaleźć materiały telewizyjne, prasowe i radiowe o mieście i działaniach samorządu.

Na ulicy L. Surowskiego trwają intensywne prace. Zgodnie z projektem na budowanym odcinku drogi wylany zostanie asfalt. Umowa przewiduje zakończenie robót do końca listopada br., jednak wykonawca zakłada, że okres ten będzie znacznie krótszy.

Ministerstwo Środoiwska ogłosiło Konkurs PRODUKT W OBIEGU. Jego celem jest promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania, innowacyjności rozwiązań, pogłębienie wiedzy o gospodarce o obiegu zamkniętym wśród przedsiębiorców, klientów docelowych, społeczeństwa. Jak czytamy w Regulaminie - Przedmiotem Konkursu jest wybór produktu lub jego projektu wpisujących się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, tj.

14 września została odebrana ul. Gosiewskiego, na której zakończyły się roboty drogowe.

W sobotę 9 września na orliku przy Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się rodzinna impreza sportowo-rekreacyjna, mająca na celu integrację międzypokoleniową. Organizatorami tego wydarzenia byli Sylwia Śladewska i Artur Zadroga - animatorzy, realizujący program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich Czytelników i Użytkowników, od czerwca 2017 r. rozpoczęła  wdrażanie komputerowego systemu bibliotecznego MATEUSZ, który w znacznym stopniu usprawni pracę bibliotekarzy, a tym samym zapewni nowoczesną obsługę korzystających z usług ostrowskiej biblioteki. Każdy czytelnik będzie posiadał indywidualną kartę dostępu do biblioteki, a wypożyczanie i zwrot książek usprawnią czytniki, dzięki czemu skróci się czas poświęcany na rejestrację.

8 września odbyło się oficjalne otwarcie wystawy prac konkursowych na projekt architektoniczny budynku Muzeum Dom Rodziny Pileckich.