Czytaj więcej w kategorii Kultura i sport

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
30.08.2016
Muzeum w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do współpracy przy identyfikacji zdjęć „z archiwum ostrowskiej bezpieki”

Powiat Ostrów Mazowiecka tylko pozornie był jednym z wielu powiatów „cichej” polskiej, powojennej prowincji. Trudno oprzeć się wrażeniu, iż stał się on dla komunistycznego resortu bezpieczeństwa prawdziwym poligonem do testowania różnego rodzaju działań operacyjnych – w tym przede wszystkim obław, których tylko w ciągu pierwszych 5-6 lat było ponad 600. W ich trakcie UB udało się rozbić praktycznie wszystkie miejscowe struktury i oddziały podziemia. Aresztowano z powodów politycznych 1527 osób.

Nawarstwienie represji ciągnących się całymi latami spowodowało trwałe zniszczenie przedwojennej struktury społecznej powiatu, doprowadzając w konsekwencji do jej całkowitej przebudowy na modłę socjalistyczną. Ofiar owych działań nikt nie liczył – celowo – zarówno z uwagi na skalę zjawiska, jak i jego przedmiotowość w rozumieniu władz komunistycznych. W dokumencie z września 1951 r. szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrowi Mazowieckiej otwarcie przyznawał, iż do amnestii 1947 r. żaden z jego poprzedników nie „bawił się” w liczenie tak ofiar bezpowrotnych, jak i aresztowanych: „[…] do czasu amnestii szereg osób zostało zabitych, część aresztowano i skazano do więzienia, lecz w jakiej ilości, nie można cyfrowo wykazać, gdyż do 1947 r. nie były prowadzone takowe spisy”.

Po owych ludziach, ofiarach komunistycznych represji, pozostały zdjęcia, setki zdjęć. Skrupulatnie zabieranych z rodzinnych albumów, w trakcie tysięcy rewizji. Zgromadzone w jeden unikalny zbiór – nie mający już - jak przyznawali sami funkcjonariusze UB - wartości operacyjnej, ale wyłącznie wartość historyczną, dokumentującą lata utrwalania władzy ludowej na ziemi ostrowskiej. Znaczna część z nich – niepodpisana – czeka na identyfikację.

Poznajesz osoby na zdjęciach skontaktuj się z nami!

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich
tel. 29 679 54 66
e-mail: muzeum@ostrowmaz.pl

Poniżej przedstawione fotografie zostały odnalezione przez pracowników Oddziału IPN w Warszawie dr Kazimierza Krajewskiego i dr Tomasza Łabuszewskiego.

Ukazał się szósty tom z regionalnej serii „Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944-1956”, będący wynikiem prac zespołu historyków Warszawskiego Oddziału IPN.

Promocja książki „Powiat Ostrów Mazowiecka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych” odbyła się 7 lutego 2017 r. w Ostrowi Mazowieckiej.

Sprzedaż prowadzi ostrowska księgarnia Dom Książki przy ul. 3 Maja 47.

Wkrótce dostępna będzie też w kolejnych punktach sprzedaży w Ostrowi Mazowieckiej.

Ponadto książkę można nabyć w Punkcie sprzedaży publikacji IPN - Oddział IPN w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (Intraco 10 p.), pon.–pt. 9: 00–16:00, kontakt: tel. (22) 860 70 23.