-A +A
Plan gospodarki niskoemisyjnej

Miasto Ostrów Mazowiecka rozpoczęło przygotowania do stworzenia strategicznego dokumentu dla rozwoju gospodarki energetycznej miasta pod nazwą Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Ma on na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inwestycji efektywnych energetycznie, a zarazem wysoce ekologicznych. Jego zapisy dotyczą zarówno obiektów oraz infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie miasta, a także jego mieszkańców. Ponadto, jego przyjęcie ułatwi pozyskiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020. W dniu 12.02.2015 r. została podpisana umowa z firmą specjalistyczną – Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. - która pomoże w jego opracowaniu.


Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka zaprasza:

WYPEŁNIJ ANKIETĘ!


Szanowni Państwo,

Miasto Ostrów Mazowiecka przygotowuje strategiczny dokument dla rozwoju gospodarki energetycznej miasta pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrów Mazowiecka”. W celu rzetelnego wykonania dokumentu zbierane będą dane dotyczące zużycia paliw na cele grzewcze, montażu technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz planowanych modernizacjach w budynkach publicznych oraz prywatnych. W związku z tym będzie przeprowadzona ankietyzacja wśród mieszkańców Miasta. Państwa szczegółowe informacje są niezbędne do opracowania wiarygodnego Planu, który służyć będzie całej społeczności lokalnej miasta Ostrów Mazowiecka. Dlatego prosimy o dokładne dane zwłaszcza w pytaniach dotyczących rocznego zużycia energii/ciepła.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszym Mieście.

Wszelkie informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z ankietami znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Miasta

lub u wykonawcy Planu - Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.

Pani Klaudia Moroń, tel. (32) 326 78 16, e-mail: ankiety@ekocde.pl


Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miasta

lub przesłać pocztą na adres:
URZĄD MIASTA w Ostrowi Mazowieckiej

ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka

lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ankiety@ekocde.pl


Ankietę można wypełnić także on-line przez przeglądarkę internetową.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.


Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje na Mazowszu uchwała antysmogowa