Czytaj więcej w kategorii Inwestycje

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
28.06.2018
Rewitalizacja: wyniki konsultacji

14 czerwca br. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXII/158/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016 r.  

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było zebranie uwag i opinii do przedmiotowej uchwały oraz zakresu przestrzennego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Ostrowi Mazowieckiej.

Konsultacje trwały od 9 maja do 14 czerwca br. W tym czasie odbyły się dwa spotkania, pierwsze otwarte spotkanie informacyjne oraz drugie, podczas którego zbierano uwagi ustne. Uwagi można było również zgłaszać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym.

Szczegóły dotyczące przeprowadzonych konsultacji społecznych znajdują się w opublikowanym niżej Raporcie końcowym. Projekt uchwał został zaprezentowany na sesji Rady Miasta 27 czerwca br.

Dokumenty do pobrania:

1)      Projekty dokumentów, które były poddawane konsultacjom społecznym: Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXII/158/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016 r. wraz z mapami stanowiącymi załączniki do przedmiotowego projektu uchwały

2)      Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

3)      Raport końcowy

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon raport_z_konsultacji_obszar_om-3-1-2.pdf2.65 MB