-A +A
Mapa aktywności

Zachęcamy organizacje pozarządowe do aktualizacji danych na „Mapie aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka"

„Mapa aktywności organizacji pozarządowych” stanowi zestaw informacji o działających na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, współpracujących lub zainteresowanych współpracą z Miastem organizacjach pozarządowych w rozumieniu przepisów art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Wykaz opracowano po raz pierwszy w 2012 roku i od tego czasu jest systematycznie aktualizowany. Mapa aktywności jest dla organizacji pozarządowych jedną z form promocji, szansą szerszego zaprezentowania swojej działalności, także podjęcia współpracy z innymi organizacjami. Informacje na mapie nanoszone są na podstawie ankiety. Organizacje mogą w dowolnym terminie złożyć ankietę w celu wpisania ich na "Mapę aktywności organizacji pozarządowych" lub aktualizacji danych. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie skorzystali z tej formy promocji  do wypełnienia  ankiet i przesłania na adres: poczta@ostrowmaz.pl lub pocztą: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka co pozwoli na aktualizację i poszerzenie istniejącej mapy.

Informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej, tel. 29 679 54 63

Dotychczas w „Mapie Aktywności” znalazły się następujące organizacje:

 1. Fundacja AMF Nasza Droga
 2. Klub Abstynenta „TANTAL”
 3. Ludowy Klub Sportowy „OSTROWIANKA" w Ostrowi Mazowieckiej
 4. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowi Mazowieckiej
 5. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ostrowi Mazowieckiej
 6. Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej
 7. „SOKÓŁ” Ostrów Mazowiecka
 8. Ostrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Miasta i Powiatu
 9. Ostrowskie Stowarzyszenie Razem-Więcej
 10. Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Rodzina"
 11. Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno Oświatowych „OTIKO”
 12. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Ostrowi Mazowieckiej
 13. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej
 14. Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe Ostrów Mazowiecka
 15. Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski”
 16. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 5 Ostrów Mazowiecka
 17. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "ISKIERKA"
 18. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”
 19. Stowarzyszenie Promujące Abstynencję i Zdrowy Styl Życia „Zacznij od Nowa”
 20. Stowarzyszenie Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych oraz Spedytorów Ziemi Ostrowskiej
 21. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
 22. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej
 23. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Ostrowi Mazowieckiej
 24. Związek Sybiraków w Ostrowi Mazowieckiej
 25. Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją”
 26. Ostrowski Powiatowy Związek Koszykówki
 27. „SOKOŁY” Ostrów Mazowiecka