Czytaj więcej w kategorii Samorząd

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
05.06.2017
Rewitalizacja Miasta: zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Pracujemy nadal nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023. Żeby mógł być on skutecznie realizowany musi zostać wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Uchwalony przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka w grudniu 2016 roku Program został przedstawiony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego do oceny. Eksperci, którzy jej dokonali przedstawili nam swoje uwagi mające na celu usprawnienie jego realizacji. Po analizie otrzymanego materiału wprowadziliśmy zmiany do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka 2016-2023. Z obszaru rewitalizacji zostały wyłączone tereny, na których nie zostały przewidziane do realizacji przedsięwzięcia bądź właściciele nieruchomości nie wyrazili zgody na realizację przedsięwzięć wpisujących się w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023.

Przedstawiamy projekty zmian uchwał:

  1. Nr XXII/158/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Miasta Ostrów Mazowiecka.
  2. Nr XXIX/204/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023.

 

Prosimy o Państwa uwagi dotyczące zmian ww. uchwał. Można je składać na załączonym formularzu w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie do 26 czerwca 2017 roku.

Zapraszamy również do udziału w konsultacjach społecznych:

1) spotkania z interesariuszami w dniu 14 czerwca 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka o godz. 16:30,

2) warsztatów z interesariuszami w dniu 14 czerwca 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka o godz. 17:30,

3)spotkania z interesariuszami w dniu 21 czerwca 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka o godz. 16:30,

4) warsztatów z interesariuszami w dniu 21 czerwca 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka o godz. 17:30,

Załącznik: