Czytaj więcej w kategorii Ogólne

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
12.10.2020
Ostrowscy policjanci apelują o przestrzeganie nowych zasad

Od soboty w całym kraju obowiązuje strefa żółta. Apelujemy o stosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej tj. w sklepie, autobusie, na targowisku i ulicy. Ostrowscy policjanci sprawdzają jak te nakazy są respektowane.

Od 10 października na terenie całej Polski wprowadzono nowe przepisy związane z pandemią Covid-19. W całym kraju obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Z uwagi na wzrost zakażeń nie będzie pobłażania dla osób świadomie łamiących przepisy. Osoba nie zasłaniająca ust i nosa ma obowiązek posiadania ważnego zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu/odkryciu ust i nosa. Policjanci mogą weryfikować autentyczność w/w dokumentu u osoby, która go wystawiła w przypadku podejrzenia jego podrobienia. Przypominamy, że posługiwanie się fałszywym zaświadczeniem jest przestępstwem poświadczenia nieprawdy art 270kk zagrożonym karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjant podejmujący interwencję będzie decydował czy dana osoba zostanie pouczona, ukarana mandatem lub odpowie za swoje postępowanie przed Sądem. Policjant ma również możliwość sporządzenia informacji do inspekcji sanitarnej. To policjant i służby sanitarne podejmują indywidualne decyzje co do ewentualnych konsekwencji jednak w każdym przypadku należy spodziewać się zdecydowanej reakcji ze strony funkcjonariuszy na każde naruszenie obowiązujących przepisów.
Od soboty ostrowskich policjantów można spotkać na ulicy, skwerach, targowiskach tam gdzie występują duże zgromadzenia ludzi. Funkcjonariusze obserwują i reagują na przypadki naruszenia prawa.
Celem działań policjantów jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców powiatu Ostrowskiego. Dystans społeczny, ograniczenie kontaktów między ludźmi, zasłanianie ust i nosa, zachowanie higieny zwiększy szansę na ochronę przed wirusem.

Źródło: KWP zs. w Radomiu/mł. asp Marzena Laczkowska