Czytaj więcej w kategorii Inwestycje

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
15.07.2019
Pierwszy etap budowy ścieżek rowerowych: przygotowanie terenu

Ścieżki rowerowe stają się faktem. To największa aktualnie inwestycja tego rodzaju na Mazowszu. Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało na ten cel 60% środków z Unii Europejskiej. Po podpisaniu umów z pięcioma firmami rozpoczęła się ich realizacja. Trwają prace przygotowawcze, polegające m.in. na wycince drzew. Jak zwykle, wywołuje to pytania o zasadność tego rodzaju działań. 

Ścieżki rowerowe przebiegać będą m.in. wzdłuż ulicy Różańskiej. Tam właśnie rozpoczęła się wycinka drzew umożliwiająca realizację tej długo oczekiwanej inwestycji. Przystąpiono do niej na podstawie pozwolenia na budowę Nr 367/17 z 2017 r. wydanego przez ówczesnego Starostę Ostrowskiego. Jednym z warunków wydania pozwolenia na budowę jest rozwiązanie występujących kolizji na trasie przebiegu inwestycji tj. elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych, drzew. 

W związku z kolizją ścieżek rowerowych z istniejącymi drzewami, do wniosku o pozwolenie na budowę została dołączona decyzja Starosty Ostrowskiego z dnia 25.08.2017 r. zezwalająca na usunięcie drzew znajdujących się w pasach drogowych, pozytywnie uzgodniona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Wycinka drzew przy ul. Różańskiej wynika z planowanej budowy parkingów, które są częścią tej inwestycji.

Jak wynika z decyzji Starosty wycinka nastąpi w minimalnym zakresie: „do wycinki przeznaczono tylko i wyłącznie drzewa, które kolidują z planowaną inwestycją (...) ponadto opisano drzewa, które wskazywały zły stan zdrowotny, bądź widoczne były uszkodzenia pni i kory (…) Na drzewach wnioskowanych do usunięcia nie stwierdzono obecności ptasich gniazd, a w ich obrębie występowania gatunków chronionych. Przed rozpoczęciem wycinki protokolarnie stwierdzono brak gniazd i gatunków chronionych.

Na Miasto Ostrów Mazowiecka został nałożony obowiązek nasadzeń zastępczych. Ponadto, wspólnie z nadleśnictwem, mieszkańcami, pracownikami samorządu oraz firmami planujemy zorganizować dużą akcję nasadzeniową połączoną z kampanią edukacyjną. Inicjatywa ta zintegruje społeczność i zachęci do współdecydowania o wyglądzie zieleni miejskiej.

Źródło: Wydział Rozwoju Gospodarczego