Czytaj więcej w kategorii Samorząd

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
15.05.2018
Pracownicze plany kapitałowe i sukcesja tematami panelu dyskusyjnego w ramach OFR

W ramach Ostrowskiego Forum Rozwoju odbył się panel dyskusyjny poświęcony pracowniczym planom kapitałowym i sukcesji. Wzięli w nim udział przedstawiciele firm i instytucji z Ostrowi Mazowieckiej. Organizatorem było Miasto Ostrów Mazowiecka, zaś partnerem merytorycznym spotkania VICTORIA Kancelaria Consultingowa Ewy Pędzich-Ościłowskiej. Burmistrz Jerzy Bauer witając uczestników panelu w kilku zdaniach powiedział o idei i potrzebie takich spotkań, rozmowach o wspólnym tworzeniu rynku i budowaniu kapitału. Zaznaczył, że potencjałem rozwojowym jest współpraca sektora biznesowego z samorządowym. Choć partnerstwa publiczno-prywatne są jeszcze wciąż mało popularne, to jednak warto próbować je budować dla rozwoju lokalnych środowisk. Przykładem partnerstwa w Ostrowi Mazowieckiej jest chociażby Ostrowskie Forum Rozwoju, za którego organizację odpowiada samorząd miasta i dwa podmioty z sektora biznesu.

W pierwszej części panelu o Pracowniczych Planach Kapitałowych mówił Hubert Szczepanik – dyrektor w firmie Aviva. Omówił zmiany, które będą miały miejsce w III filarze systemu emerytalnego. Powstaną w nim obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Oznacza to, że – zgodnie z obowiązującymi planami – od 2019 roku na swoją przyszłą emeryturę odkładać będzie mógł każdy pracownik wraz z ze swoim pracodawcą. Hubert Szczepanik wyjaśnił słuchaczom jak wygląda PPK z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi, że wypłata środków zgromadzonych w ramach PPK nastąpi w ratach. Dzięki temu emeryci nie wydadzą wszystkich zasobów od razu, będzie to rzeczywiście dla nich zabezpieczenie na przyszłość. Owe środki nie przepadają, mogą być dziedziczone. Tworząc PPK polski rząd inspirował się brytyjskimi planami emerytalnymi z automatycznym udziałem pracowników.

W drugiej części spotkania mec. Tomasz Koproń – specjalista do spraw sukcesji, wyjaśnił uczestnikom panelu jakie zagrożenia i konsekwencje prawne, podatkowe oraz finansowe występują w prowadzonej działalności. Mówił o sukcesji, czyli świadomym, niezakłóconym przekazywaniu majątku. Zachęcał przedsiębiorców do wypracowania zabezpieczenia swojego majątku, by w razie ich śmierci nie przepadł. Na przykładach wziętych z życia mec. Koproń pokazał uczestnikom, co może się stać z ich majątkiem w przypadku nieplanowania sukcesji lub źle sporządzonego testamentu. Watro zawczasu podjąć odpowiednie działania i zaplanować sukcesję rodzinną i firmową. Po prelekcji wywiązała się dyskusja.

Panel odbył się 8 maja w ratuszu miejskim.

 

Tekst: Ewelina Szczapa, Anna Kacpura