-A +A
Gospodarze miasta od 1915 roku

1915 – Ludwik Mieczkowski (aresztowany przez Niemców po trzech dniach urzędowania)

1915 – 1918 – Wedow (Niemiec)

1918 – Ludwik Mieczkowski

1918-1919 – Jan Kempisty

1919 – Edward Blumhoff

1919-1927 – Ludwik Mieczkowski

1927-1929 – Stanisław Leśniewski

1929-1930 – Władysław Gacki

1930-1933 – Jan Dołęga-Zakrzewski

1933 – Leon Poterałło

1933-1935 – Jan Hornung

1935-1939 – Leon Czernicki

1939-1944 – Wasiuta (Ukrainiec)

Od roku 1944:

Leon Zdanowski (pierwszy powojenny burmistrz)

Feliks Kamiński

Tadeusz Kizerwetter

Leon Zdanowski

Jerzy Molak

Antoni Świderek

Henryk Sienicki

Zygmunt Skarpetowski

Wojciech Kamiński

Witold Sieńkowski

Antoni Świderek

Marian Pilarowski

Eugeniusz Wilczewski

Krzysztof Jagiełło

Adam Rukat (ostatni naczelnik miasta)

1990-1994 – Adam Rukat (pierwszy burmistrz miasta III RP)

1994-1998 – Bogumił Brzózka

1998-2002 – Andrzej Andersz

2002-2010 – Mieczysław Szymalski (w 2006 roku wybrany ponownie na drugą kadencję)

2010 – 2014 – Władysław Krzyżanowski

od 2014 – Jerzy Bauer (w 2018 roku wybrany ponownie na drugą kadencję)

 

Wykaz sporządził Andrzej Mierzwiński do roku 2010