Czytaj więcej w kategorii Inwestycje

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
14.12.2016
Tworzymy markę Ostrów Mazowiecka

Miasto Ostrów Mazowiecka po raz drugi zorganizowało Ostrowskie Forum Rozwoju. Jest ono jednym z działań samorządu, które ma przyczynić się do dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego Ostrowi Mazowieckiej.  Jak mówił burmistrz Jerzy Bauer - Wszystko wynika z naszej odpowiedzialności za dobre dziś i dobre jutro Ostrowi Mazowieckiej. Naszą odpowiedzialność za sprawy mieszkańców i tych, którzy do Ostrowi przyjadą, aby znaleźć dobrą pracę oraz atrakcyjne środowisko życia dla siebie i swoich rodzin, opieramy na zrównoważonym rozwoju.

Konieczna jest rzetelna diagnoza lokalnych zasobów i potrzeb

Zainaugurowane przez Miasto Ostrów Mazowiecka w kwietniu 2015 roku, Ostrowskie Forum Rozwoju spotkało się z pozytywnym odbiorem, zarówno w środowisku biznesu, jak i samorządu. Po pierwszej edycji widać, że samorząd Miasta może i potrafi łączyć siły z podmiotami sektora prywatnego, czego przykładem jest wspólna organizacja Forum z Fabrykami Mebli „FORTE” i Bankiem Spółdzielczym. Aby skierować Ostrów na tory rozwoju konieczna jest rzetelna diagnoza lokalnych zasobów i potrzeb. W wielu obszarach została ona już dokonana, zarówno przez samorząd, jak i przy pomocy wyspecjalizowanych firm. Chcąc realizować swoje zamierzenia i plany w kierunku rozwoju miasta samorząd szuka partnerów, których cele są zbieżne z przyjętą polityką.

Współpraca na wielu płaszczyznach

W swoim wystąpieniu podczas Forum burmistrz Jerzy Bauer podał przykłady współpracy na różnych płaszczyznach, które już przyniosły, lub wkrótce przyniosą korzyści dla miasta. Wśród nich wymienił relacje z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie budowy dróg technicznych wzdłuż obwodnicy związanych z budową drogi S61 - Via Baltica oraz z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w sferze projektowania tzw. małej obwodnicy. O otwartości Miasta świadczyć może samo Forum, organizowane przy współpracy z partnerami, a także udział w nim przedstawicieli rządu, redakcji Forum Biznesu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Transportu Samochodowego, Uniwersytetu Warszawskiego, a także architektów i specjalistów z zakresu bankowości. W tym roku została podpisana umowa na rzecz promocji kształcenia zawodowego, której stronami są Fabryki Mebli „FORTE” S.A., Wydział Technologii Drewna SGGW, Powiat Ostrowski i Miasto Otrów Mazowiecka. Zakłada ona promocję kształcenia technicznego począwszy od obecnego gimnazjum, a w przyszłości starszych klas szkoły podstawowej, przez szkoły średnie, i SGGW, aż do praktyk, staży i ewentualnego zatrudnienia kadry inżynierskiej w Forte. Burmistrz nawiązał też do innej umowy, która jest właśnie finalizowana, a dotyczy współdziałania z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie powołania i współprowadzenia Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.

Co jest ważne dla mieszkańców, przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów?

Forum to doskonała okazja do przedstawienia działań samorządu w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców i gości odwiedzających Ostrów Mazowiecką. - Wiemy, jak ważne dla mieszkańców, przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów są kwestie związane z dobrą, na miarę czasów, ale i możliwości, infrastrukturą techniczną - mówił burmistrz Jerzy Bauer. Wymienił działania samorządu, które udało się zrealizować w tej kadencji. A są to m.in.: opracowanie koncepcji rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przebudowy Stacji Uzdatniania Wody i oczyszczalni ścieków, o wartości ok. 25 mln złotych; dokończenie inwestycji w gospodarce odpadami w Starym Lubiejewie o wartości 13 mln złotych, która uzyskała jako jedna z trzech w tej części Mazowsza status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych; wprowadzenie pilotażowego programu obniżania napięcia prądu w późnych godzinach nocnych w oświetleniu ulicznym w celu zmniejszenia kosztów; zwiększenie wydatków w budżecie miasta na zadania inwestycyjne i remontowe, które w 2016 roku wyniosły ok. 5,5 mln złotych. Przykładem tegorocznej inwestycji drogowej jest ciąg ulic Szpitalna-Bielska-Bursztynowa z parkingami na 140 miejsc przy szpitalu, o wartości 2,7 mln zł, przy udziale środków rządowych ok. 1,4 mln zł. 

Czas wolny

- Dla wszystkich nas istotna jest oferta miasta na zagospodarowanie czasu wolnego – mówił podczas Forum burmistrz. - Chcemy, aby mieszkańcy wykorzystywali ten czas na wypoczynek w atrakcyjnych warunkach i szeroko pojęty rozwój, również fizyczny. Burmistrz wymienił działania samorządu w tym zakresie, w tym m.in. oddane do użytku trzy siłownie plenerowe, budowę zadaszonego lodowiska z nawierzchnią wielofunkcyjną do całorocznego wykorzystania, kontynuację remontu kina czy opracowanie pełnej dokumentacji na remont stadionu miejskiego.

Kierunki rozwoju

Miasto posiada aktualną Strategię Rozwoju oraz Program Rewitalizacji Miasta. Dokumenty te są podstawą do ubiegania się o środki europejskie i krajowe, ale przede wszystkim nakreślają kierunki rozwoju. W wielu obszarach trwają prace, których efekty będzie można zobaczyć wkrótce.  Burmistrz wymienił kilka planowanych przedsięwzięć, w tym budowę nowego ciągu komunikacyjnego łączącego ulicę Małkińską i Parkową, gruntowny remont ulicy Podstoczysko, przyjęcie nowego Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, budowę szkoły i przedszkola.

Wizja i strategia

O tym jak ważna jest wizja i strategia, zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w mieście mówił prezes zarządu Fabryk Mebli „FORTE” S.A. Maciej Formanowicz. Posiadanie tej strategii pozwala na dokładne zaplanowanie działań i wytyczanie kierunków rozwoju. Nawiązał do inwestycji, jakie obecnie realizuje Forte w Suwałkach oraz o planach firmy na najbliższe lata.  Mówiąc o rozwoju firmy odniósł się do kierunków rozwoju Ostrowi Mazowieckiej. Zaapelował do przybyłych na Forum, że budowanie lepszego jutra zależy od nas wszystkich. By miasto było przyjazne dla biznesu i dla mieszkańców trzeba spełnić wiele kryteriów, i jest to praca wspólna samorządu, biznesu i mieszkańców. Podczas Forum zaprezentowano wizualizację, której autorem jest Jaromir Szmyd, architekt współpracujący z Forte. Przedstawiona propozycja rewitalizacji wielu miejsc w mieście została przygotowana w oparciu o strategię rozwoju miasta oraz materiały związane z programem rewitalizacji.

Miasto na skrzyżowaniu dróg

Niewątpliwym atutem Ostrowi jest położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Jak dobrze wykorzystać ten fakt, jak przyciągnąć kapitał do miasta, jak stworzyć miasto atrakcyjne do życia, by zachęcić do powrotu tych, którzy z Ostrowi wyjechali – to tematy dyskusji podczas tegorocznego Forum. Na podkreślenie zasługuje fakt obecności na terenie miasta liczących się firm, które właśnie w Ostrowi mają swoje siedziby i zakłady produkcyjne. Obecna na Forum wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz również zwróciła na to uwagę, wymieniając przy okazji swojego wystąpienia takie firmy jak Forte, Kefal, Ostrowia, Kruger, NP Pharma czy Rolstal. Jednocześnie podkreśliła, że Polska nie kończy się na dużych miastach, mniejsze ośrodki też mogą być atrakcyjnym miejscem do życia. Takie miejsca jak Ostrów mają swoją tożsamość i historię, co stanowi niewątpliwy kapitał miasta. Tu oprócz firm o zasięgu ogólnopolskim, a także znaczącej liczby firm transportowych, ma swoją siedzibę Bank Spółdzielczy. Aktywnie uczestniczy on w podnoszeniu poziomu lokalnej gospodarki od prawie 120 lat. O tym, jak instytucja finansowa kształtuje gospodarczo nie tylko miasto, ale całą Ziemię Ostrowską, a także o roli bankowości spółdzielczej mówił podczas Forum prezes banku Bartosz Kublik.   

Film z II Ostrowskiego Forum Rozwoju (dwie części)

Ostrowskie Forum Rozwoju odbyło się 7 grudnia br., a jego głównym tematem był węzeł komunikacyjny Ostrów Mazowiecka, w kontekście szans rozwoju miasta. Uczestniczyło w nim ponad 160 osób, w tym wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, przedstawiciele sejmiku województwa mazowieckiego, starostwa powiatowego, radni miasta, wójtowie z terenu powiatu ostrowskiego, przedstawiciele lokalnego biznesu, dyrektorzy i kierownicy instytucji państwowych i samorządowych z terenu miasta, prezesi miejskich spółek, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych. Panel dyskusyjny moderował Jacek Kozioł, zastępca redaktora naczelnego Forum Biznesu, a wystąpili w nim eksperci – dr inż. Piotr Boruszewski (Wydziału Technologii Drewna SGGW); dr Mirosław Grochowski (Uniwersytet Warszawski); dr Bartosz Zakrzewski (Instytut Transportu Samochodowego); Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych; Jaromir Szmyd, architekt i deweloper oraz Zbigniew Chrupek, Zastępca Burmistrza Miasta. Partnerami tego przedsięwzięcia były Fabryki Mebli „FORTE” S.A. i Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej. Patronat nad Forum objęli: TVP 3 Warszawa, Polskie Radio „Radio dla Ciebie”, ForumBiznesu.pl, Tygodnik w Ostrowi, telewizja aMazing Ostrów Mazowiecka, Kurier W, W ZASIĘGU, Głos Katolicki, Radio Nadzieja, www.ostrowmaz24.pl, www.ostrowmaz.com, Extra TV.

fot. Barbara Siwek