-A +A
Dane Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej

Urząd Miasta
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Informacja 29 679 54 50
Fax. 29 679 54 70
Tel. sekretariat 29 679 54 21
Fax. 29 679 54 80
e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

NIP: 759-000-45-79
REGON: 000525926
 
Miasto Ostrów Mazowiecka
NIP: 7591625088
REGON: 550667860
 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka w Banku Spółdzielczym:
nr 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001

Inspektor Ochrony Danych
Łukasz Bieniek
email: iod@ostrowmaz.pl