Czytaj więcej w kategorii Samorząd

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
04.08.2016
Sesja Rady Miasta: ważne zmiany w budżecie miasta

3 sierpnia odbyła się XXII sesja Rady Miasta zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (t.j.  z 2016 r. Dz. U. poz. 446).

Na początku obrad radni wyrazili swoje stanowisko w sprawie podpalenia samochodu burmistrza Jerzego Bauera, do którego doszło 20 lipca 2016 r. „(…) mając na względzie bezpieczeństwo Burmistrza i wszystkich mieszkańców naszego miasta, stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim gangsterskim działaniom” – można przeczytać w stanowisku Radnych Miasta Ostrów Mazowiecka, pod którym podpisali się radni: Robert Krajewski, Mirosław Pędzich, Jacek Golanko, Zbigniew Krych, Jerzy Pawluczuk, Krzysztof Laska, Edward Podbielski, Bogusław Konrad, Roman Świedziński, Stanisław Dylewski, Beata Herman, Alina Rytelewska, Małgorzata Bartkiewicz, Andrzej Pęksa. (Całość stanowiska zamieszczamy poniżej artykułu).

Zmiany w budżecie na 2016 rok

Dochody oraz wydatki zostały zwiększone o 321 300 zł z czego 271 300 zł przeznaczonych zostanie na zadania inwestycyjne a 50 000 zł na działalność jednostki muzealnej „Muzeum – Dom Rodziny Pileckich”. Wśród zadań inwestycyjnych znalazła się budowa ciągów pieszo jezdnych, budowa pumptrack, skatepark z zapleczem socjalno – magazynowym, zwiększono także środki na budowę ciągu drogowego Prusa – Lubiejewska oraz ulic Kameralnej i Orzeszkowej.

Radni szczególną uwagę poświęcili 50 tys. zł na działalność jednostki muzealnej „Muzeum – Dom Rodziny Pileckich”. Część z nich przekonywała, że pieniądze lepiej byłoby przeznaczyć na budowę ulic i chodników. Burmistrz Jerzy Bauer zgodził się, że należy dbać o podstawowe potrzeby mieszkańców, ale działalność samorządu nie zamyka się jedynie na budowie dróg i chodników. Ponadto zauważył, że potrzeba powołania jednostki muzealnej istnieje od ponad 50 lat, bo już w latach 60, kiedy powoływano Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej, myślano o utworzeniu muzeum. Do dziś sztuka ta nie udała się.

Środki jakie przeznaczono z budżetu mają pomóc w rozpoczęciu działalności „Muzeum – Dom Rodziny Pileckich”. Jednostka będzie skupiać się na gromadzeniu dziedzictwa historycznego miasta i regionu oraz prezentacji postaci rotmistrza Witolda Pileckiego i jego rodziny.

W głosowaniu 11 radnych poparło uchwałę, 8 było przeciw i 2 wstrzymało się od głosu.

Mieszkańcy ulicy Podstoczysko wnioskują o budowę drogi

Podczas obrad głos zabrali mieszkańcy ulicy Podstoczysko wskazując na fatalny stan nawierzchni oraz pogarszające sytuację opady deszczu. Problem stanowi również natężenie ruchu, w związku z którym występuje zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Mieszkańcy zwrócili się do Burmistrza i radnych o niezwłoczne rozpoczęcie prac na ul. Podstoczysko, a do służb o podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo.

Burmistrz zapewnił, że prace rozpoczną się jeszcze w bieżącej kadencji. Poinformował również o trudnościach, które sprawiają, że trwa to dłużej niż w przypadku innych inwestycji. Wśród nich niewielka szerokość drogi i brak kanalizacji saniternej, budowa której ma poprzedzić inwestycję. Kanalizację ma wykonać Zakład Gospodarki Komunalnej, który planuje zadanie w przyszłym budżecie.

Budowa przedszkola i szkoły

Podczas obrad doradca burmistrza ds. urbanistyki i architektury Adam Radomski przedstawił radnym koncepcje budowy nowej jednostki oświatowej i związane z tym możliwości zakupu gruntów. Pod uwagę wzięto nieruchomości zlokalizowane w okolicy obecnej Szkoły Podstawowej nr 1.

Radni zwrócili uwagę, że można rozpatrzyć inne rozwiązanie jakim jest nadbudowa jednej z istniejących szkół. Ostatecznie samorządowcy zdecydowali o przeniesieniu prac koncepcyjnych do komisji rady miasta oraz zwrócili się o przygotowanie szacunkowych kosztów budowy.

Radni podjęli wszystkie uchwały

Wszystkie uchwały przedstawione przez Burmistrza zostały przegłosowane przez Radę Miasta, a wśród nich:

- uchwała ws. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta złożoną przez Centrum Komunikacyjno Handlowe: skargę uznano za bezzasadną

- uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

- uchwały dotyczące programu rewitalizacji: przyjęto obszar zdegradowany miasta oraz trzy obszary, które będą poddane rewitalizacji w latach 2016 - 2023. Podjęto również uchwałę dotyczącą sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023".

- uchwała dotycząca programu polityki zdrowotnej „Ostrów Mazowiecka – dla poprawy życia mieszkańców.”

- uchwały dotyczące utrzymania czystości i porządku w mieście

Informacje o uchwałach można znaleźć na stronie - http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=150533

Załącznik: