-A +A
Pozyskane fundusze zewnętrzne

Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskuje fundusze zewnętrzne na rozwój infrastruktury, edukację i zakup sprzętu.Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało Mapę Inwestycji, prezentującą projekty, programy i inwestycje zrealizowane po 16.11.2015 r.

Dane przedstawiają środki wydatkowane z budżetu państwa, funduszy celowych i funduszy europejskich z wyłączeniem środków wydatkowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Zobacz na jakie cele przeznaczono środki rządowe w mieście Ostrów Mazowiecka (kliknij w baner poniżej, żeby zobaczyć mapę inwestycji)