-A +A
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej

Jak informuje PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa na stronie internetowej https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia publikowane są aktualne komunikaty na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej.

Odbiorcy energii elektrycznej mogą też skorzystać z możliwości automatycznego powiadamiania (na wskazany adres e-mail) o planowanych wyłączeniach za pośrednictwem Newsletteru dostawcy energii.

Zamówienie Newsletteru można złożyć na stronie https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach

Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa