Czytaj więcej w kategorii Inwestycje

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
20.10.2016
Dodatkowe spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji miasta

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców miasta tematem rewitalizacji w dniu 27 października 2016 roku o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się dodatkowe spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023.

W ramach konsultacji społecznych 19 października 2016 r. o godz. 13:30 odbyło się  spotkanie informacyjne na temat przygotowań do stworzenia gminnego programu rewitalizacji. Przedstawiciele firmy Kamon Consulting dr Sylwia Dudek- Mańkowska oraz dr Mirosław Grochowski  przedstawili projekt dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023. Znalazły się w nim, zaproponowane przez mieszkańców miasta, przedsiębiorców oraz instytucje, przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Spośród ok. 80 projektów, które wpłynęły, Komisja Oceny Projektów wyłoniła 32 jako projekty podstawowe oraz 12 jako uzupełniające. Wszystkie przedsięwzięcia, które mogą być zrealizowane w ramach rewitalizacji zostały wpisane do projektu, część z nich- w niezmienionym kształcie, część została skonsolidowana ze względu na ten sam zakres merytoryczny oraz możliwość ich realizacji w partnerstwie przez podmioty je zgłaszające.

O godz. 16:30, po spotkaniu informacyjnym odbyły się warsztaty, podczas których szczegółowo omówione zostało uzasadnienie realizacji projektów na obszarach rewitalizacji. Uczestnicy zostali również poproszeni o przedstawienie swoich wniosków i uwag dotyczących przedstawionego projektu.

Przygotowanie programu rewitalizacji jest procesem złożonym, w efekcie którego miasto będzie miało szansę na pozyskanie zewnętrznych środków na finansowanie przedsięwzięć w nim opisanych. Niezmiernie istotną sprawą jest możliwość aktualizowania Programu, nie jest to dokument zamknięty, ma służyć Miastu i jego mieszkańcom.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 i złożenia swoich uwag pisemnie. Do Państwa dyspozycji są pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego, na miejscu w Urzędzie Miasta, pod numerami tel.: (029) 679 54 61 i (029) 679 5462 oraz mailowo: ppecura@ostrowmaz.pl i agwardiak@ostrowmaz.pl

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Spotkanie konsultacyjne 18 października 20162.21 MB
Data wydarzenia: 
27-10-2016 16:30