Czytaj więcej w kategorii Ogólne

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
27.02.2021
Jakie inwestycje znalazły się w planie na 2021 rok?

Do porządku obrad XXIII sesji Rady Miasta trafił punkt dotyczący informacji nt. stanu realizacji inwestycji przyjętych do planu na 2021 rok. Informację przedstawił zastępca burmistrza miasta Daniel Choinka.

Wśród inwestycji przyjętych do realizacji w 2021 roku znalazły się:
•    budowa szkoły przy ul. Partyzantów; wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przewidziane jest na koniec czerwca,
•    budowa boiska w SP Nr 2 – pierwszy przetarg unieważniony ze względu przekroczenie kwoty przewidzianej w budżecie; jesteśmy na etapie drugiego przetargu,
•    budowa i modernizacja chodników,
•    budowa ulicy Bukowej (przetarg ogłoszony 26 stycznia, wpłynęło 8 ofert, obecnie trwa weryfikacja dokumentów),
•    budowa ulicy Dębowej (przetarg ogłoszony 26 stycznia, wpłynęło 9 ofert, trwa weryfikacja dokumentów),
•    budowa łącznika ulicy Warszawskiej z Pasterską (przetarg ogłoszony 27 stycznia, wpłynęło 3 oferty, obecnie trwa weryfikacja dokumentów),
•    budowa ulicy Nocznickiego (przetarg ogłoszony 27 stycznia, wpłynęło 11 ofert, trwa weryfikacja dokumentów),
•    budowa ulicy Pasterskiej (I etap), (przetarg ogłoszony 27 stycznia, wpłynęło 11 ofert, trwa weryfikacja dokumentów),
•    remont i rozbudowa ulic Prusa i Lubiejewskiej (23 lutego wykonawca wszedł na teren budowy),
•    budowa ulic: Torowej i Żale (wspólnie z Gminą Ostrów Mazowiecka), Najmoły, Sikorskiego,
•    wykonanie dokumentacji i budowa ul. Wołodyjowskiego,
•    budowa ciągów pieszo-rowerowych (część II i V), prace zostały zakończone w 2020 r. ale trwa uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
•    inwentaryzacja pieców węglowych,
•    modernizacja fragmentów oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowych lamp,
•    program gospodarki niskoemisyjnej,
•    modernizacja nawierzchni drogowych,
•    finalizowanie prac związanych z modernizacją stadionu miejskiego.
Rozpoczęty rok 2021 jest kolejnym, gdzie z powodzeniem realizowane są założenia długoletniego planu inwestycyjnego miasta Ostrów Mazowiecka. Zachowana jest dynamika pozyskiwania środków zewnętrznych, planowania i realizacji inwestycji.