-A +A
Tygodniowy rozkład czasu pracy

Dni i godziny otwarcia

Tygodniowy rozkład czasu pracy Urzędu Miasta:

1) poniedziałek, środa, czwartek, piątek; w godz. 8.00 - 16.00,
a) przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach urzędowania,
 
2) wtorek; w godz. 8.00 - 16.00,
a) przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach urzędowania,

Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta oraz dyrektorzy wydziałów Urzędu przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek, w godz. 8.00 - 16.00.

Burmistrz przyjmuje interesantów w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz. 9.00-14.00.

Przewodniczący Rady Miasta przyjmuje interesantów w środy w godz. 8.00-10.00