Czytaj więcej w kategorii Inwestycje

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
21.12.2018
Zakończyły się prace na ul. Podstoczysko

Zakończyła się rozbudowa ul. Podstoczysko i Witaminowej. Do użytku oddano 981 metrów bieżących nowej nawierzchni.

Miasto Ostrów Mazowiecka realizowało inwestycję z udziałem środków zewnętrznych uzyskanych w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wartość dofinansowania wyniosła 1 234 803,00 złotych.

Prace obejmowały wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Podstoczysko oraz z kostki brukowej na ul. Witaminowej. Wybudowano też jednostronny chodnik zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni o szerokości 2 m, zjazdy i skrzyżowania. Wykonano regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Ponadto inwestycja obejmowała przebudowę elementów infrastruktury teletechnicznej. Przejścia dla pieszych zostały wyposażone w dodatkowe doświetlenia oraz sygnalizację pulsującą.

Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "OSTRADA" Sp. z o.o. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego przy realizacji zadania pełnił Leszek Chmielewski.

Źródło: Wydział Rozwoju Gospodarczego

Zobacz także: