Czytaj więcej w kategorii Inwestycje

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
13.07.2018
Ścieżki rowerowe: List otwarty Burmistrza Miasta do Mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej

Projekt budowy w Ostrowi Mazowieckiej rozległej sieci ścieżek rowerowych i chodników oraz towarzyszącej im infrastruktury jest inwestycją, która może znacząco zmienić wizerunek naszego miasta, poprawić komfort życia w nim i bezpieczeństwo jego mieszkańców.

Na budowę 17 km ścieżek, 15 km chodników, oraz całej towarzyszącej infrastruktury (m.in. siłownia plenerowa, plac manewrowy do nauki jazdy na rowerze, ławki, w tym ławki tzw. solarne, wiaty, poidełka, punkty serwisowe, kilkadziesiąt miejsc parkingowych, likwidacja tzw. kolizji energetycznych, budowa ponad stu studni chłonnych), pozyskaliśmy dofinansowanie z UE w kwocie 16 mln złotych. Cały projekt miał kosztować 20 mln złotych. W efekcie bardzo dobrej koniunktury gospodarczej ceny jednak wzrosły, a wykonawców brakuje. Przetarg na budowę sieci ścieżek udało nam się rozstrzygnąć dopiero za piątym razem. Cena okazała się wyższa o ok. 17% od pierwotnie zakładanej. Nie jest to duży wzrost zważywszy, że w innych przetargach, również w innych samorządach, ceny rosną średnio o 30-50%. Taki wzrost oznacza, że wkład własny Miasta należy zwiększyć o niespełna 3,5 mln złotych. W dalszym ciągu jest to dla samorządu inwestycja bardzo korzystna, bo jej dofinansowanie z UE wynosić będzie ok. 70%. Zwiększenie środków, umożliwiające rozpoczęcie budowy ścieżek było tematem trzech czerwcowych sesji Rady Miasta, zwołanych na mój wniosek. Na żadnej z  tych sesji proponowane przeze mnie zmiany w budżecie nie znalazły poparcia większości Radnych. Jednak nieustannie spotykam się z mieszkańcami, którzy chcą, aby ten projekt został zrealizowany. Takie głosy padały również na zorganizowanym 12 lipca 2018 roku spotkaniu z Ministrem Środowiska, posłem na Sejm RP Henrykiem Kowalczykiem. Uznanie dla projektu wyraził również sami minister, podkreślając proekologiczny i prorozwojowy charakter przedsięwzięcia.

Dlatego, korzystając z przysługującego mi prawa, postanowiłem zainicjować podpisywanie przez mieszkańców petycji do Rady Miasta Ostrów Mazowiecka wnosząc, w interesie publicznym, o wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO – ROWEROWYCH” poprzez zabezpieczenie w budżecie miasta i w wieloletniej prognozie finansowej miasta środków na ten cel.

Petycję może podpisać każdy – w Kancelarii Urzędu Miasta. Podpisy będą zbierały również upoważnione przeze mnie osoby.

Wszystkich, którym leży na sercu rozwój Ostrowi Mazowieckiej i którzy uważają, że budowa m.in. 17 km ścieżek rowerowych i 15 km chodników w znaczący sposób przyczyni się do tego rozwoju, zachęcam do podpisywania zainicjowanej przez mnie petycji.

Burmistrz Jerzy Bauer

 

Załącznik: