-A +A
12.03.2021
Umowa na budowę SUW podpisana

W siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. podpisano umowę z firmą MCC S.A. z Chodecz.

Umowa dotyczy Budowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Sikorskiego 39 A. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wykonawca zrealizuje Budowę i rozbudowę SUW w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

  • rozbiórka istniejącego budynku chlorkowni i fluorkowni;
  • budowa budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody – branża konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, drogowa;
  • przebudowa istniejącego rurociągu wody surowej od studni głębinowych nr 6 i nr 3A do Stacji Uzdatniania Wody.

Umowa podpisana została 8 marca 2021 r. przez Prezesa ZGK Bartłomieja Pieńkowskiego oraz w imieniu wykonawcy MCC S.A. przez dyrektora Łukasza Agasia. Obecni byli również: burmistrz miasta Jerzy Bauer, zastępca burmistrza Daniel Choinka oraz Marek Ołdakowski prezes zarządu WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o.