-A +A
Zdalna szkoła

Nazwa projektu: „ZDALNA SZKOŁA – WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO”

Termin realizacji: 22.04.2020 r. – 22.10.2020 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 22.04.2020 r.

Numer umowy o dofinansowanie: 1270/2020

Wysokość dofinansowania: 80 000 zł

Całkowita wartość projektu: 80 000 zł

Cel projektu: Wsparcie uczniów mających trudności w komunikacji elektronicznej w czasie zdalnych zajęć.

 

W dniu 22 kwietnia 2020 roku Miasto Ostrów Mazowiecka zawarło z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W ramach projektu zakupiono 28 laptopów i 8 tabletów o łącznej wartości 80 000 zł.

Sprzęt komputerowy został przekazany 4 miejskim szkołom podstawowym, a następnie uczniom, którzy korzystają z niego realizując zajęcia szkolne w ramach kształcenia na odległość.

 

 

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zdalna szkoła - informacja o projekcie118.5 KB
Image icon laptopy_dla_szkol.png521.88 KB