Czytaj więcej w kategorii Inwestycje

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
19.06.2018
Ścieżki rowerowe. Czy będziemy je budować?

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Ostrowi Mazowieckiej stoi na razie pod znakiem zapytania. W wyniku konkursu Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało 16 mln złotych dofinansowania z UE. Projekt budowy sieci ścieżek rowerowych i chodników to pierwszy tak kompleksowy projekt w Ostrowi Mazowieckiej. Ścieżki i chodniki będą budowane na terenie całego miasta.

Realizacja projektu przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Poprawi się komfort i bezpieczeństwo poruszania się po Ostrowi. Poprawie ulegnie niewątpliwie jej wizerunek. Przypomnijmy, projekt zakłada budowę m.in. 17 km ścieżek rowerowych, 15 km chodników, stworzenie nowych, atrakcyjnych przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowych, budowę nowoczesnej infrastruktury towarzyszącej.

W celu wyłonienia wykonawcy projektu Miasto rozpisało łącznie pięć przetargów. W pierwszych czterech nie udało się wyłonić wykonawcy tej inwestycji. Przed ogłoszeniem piątego przetargu Burmistrz złożył więc wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, który odpowiada za podział środków unijnych na terenie naszego województwa, o wydłużenie terminu realizacji tego zadania do końca października 2019 roku. W piątym przetargu udało się wreszcie wyłonić wykonawcę. Złożona przez niego oferta jest wyższa o około 17% niż zakładał kosztorys z 2016 roku. Warto w tym miejscu zauważyć, że średnie wzrosty kosztów robót budowlanych znacząco wzrosły w ciągu ostatnich lat. Aby Miasto mogło podpisać umowę z wykonawcą potrzebna jest zgoda Rady Miasta na zwiększenie środków w budżecie o kwotę 3,4 mln złotych.

W tej sprawie odbyły się dwie sesje Rady Miasta – 6 i 14 czerwca. Przedstawiony przez Burmistrza projekt zmiany uchwały budżetowej zakłada zwiększenie środków na budowę ścieżek rowerowych, ale nie tylko. Warto wspomnieć, że miasto pozyskało również 2 mln złotych na remont i modernizację ul. Prusa i Lubiewskiej wraz z dwoma rondami (przy ul. Zwycięstwa i przy Sądzie). Nie przyjęcie zmian w budżecie wiąże się również z utratą tej kwoty, która musi być rozliczona w roku bieżącym. Zmiany budżetowe obejmują też wykonanie dokumentacji na budowę ulic Lipowa - Sportowa oraz Pasażerska, wykupy gruntów oraz zagospodarowanie terenu przy Jatkach.

Najwięcej dyskusji toczyło się w temacie ścieżek. Część radnych jest przeciwna zwiększaniu kwoty na budowę ścieżek, proponują rozpisanie kolejnego przetargu, w późniejszym czasie. Ten argument nie przemawia do Burmistrza, który na sesję 14 czerwca przygotował obszerną informację na temat planowanych przedsięwzięć. Argumentował, że tylko natychmiastowe rozpoczęcie prac zapewnia realizację i rozliczenie projektu w terminie.

Na sesji 6 czerwca nad zmianami w budżecie głosowało 21 radnych – za było 8, przeciw - 13. Na sesji 14 czerwca odbyło się głosowanie imienne, w którym udział wzięło 20 radnych.  Za wprowadzeniem zmian było 10 radnych w tym: Jacek Golanko, Beata Herman, Bogusław Konrad, Robert Krajewski, Władysław Krzyżanowski, Zbigniew Krych, Krzysztof Laska, Mirosław Pędzich, Edward Podbielski, Roman Świedziński, przeciw również 10, w tym: Małgorzata Bartkiewicz, Stanisław Dylewski, Anna Krajewska, Jolanta Kwiatkowska, Mariusz Kwiatkowski, Tadeusz Malec, Mieczysław Równy, Alina Rytelewska, Jerzy Pawluczuk, Jacek Wilczyński.

W piątek 15 czerwca burmistrz Jerzy Bauer złożył wniosek do przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie kolejnej sesji. Jak podał w uzasadnieniu chodzi o ryzyko utraty wielomilionowych środków finansowych pozyskanych przez Miasto na realizację zadań inwestycyjnych. (pm)