-A +A
17.03.2021
Kolejne etapy prac na ul. Prusa

Realizacja zadań inwestycyjnych przyjętych do planu na 2021 rok.

Kolejne etapy prac na ul. Prusa to zrywanie asfaltu i wkopywanie kolektora wodnego.