-A +A
Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach.

Komunikaty dotyczące np. klęski żywiołowej i sytuacji na drogach tworzone są przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego.

Pojawiają się najpierw na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, a następnie w telewizji i aplikacjach mobilnych.