-A +A
Rewitalizacja Miasta Ostrów Mazowiecka

Co czeka Ostrów Mazowiecką w najbliższych latach?
Jakie będzie nasze miasto i jego mieszkańcy w przyszłości?
Co trzeba zmienić w mieście by było ono miastem przyjaznym mieszkańcom i atrakcyjnym dla przyjezdnych: turystów i inwestorów?
Jakie problemy trzeba rozwiązać w pierwszej kolejności?

Odpowiedzi na te pytania są kluczowe dla kształtowania polityki rozwoju miasta.

Mierząc się z obecnymi problemami i wychodząc naprzeciw wyzwaniom rozwojowym Ostrów Mazowiecka rozpoczęła prace nad wyznaczeniem obszaru rewitalizacji. Umożliwi to podjęcie działań w celu rozwiązania najbardziej pilnych problemów społecznych w mieście, wzmocnienia bazy rozwoju gospodarczego i uporządkowania przestrzeni miasta.

Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023:


Formularze zgłoszeniowe do Komitetu Rewitalizacji.
Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od  03 do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 1600 (szczegóły w Zarządzeniu nr 116/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.)

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji dla właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarach rewitalizacji, podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą bądź społeczną.

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji dla mieszkańców.

Zarządzenia Burmistrza:

Zarządzenie nr 147/2018 z dnia 8 października 2018 r.

Zarządzenie nr 116/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie nr 83/2017 z dnia 30 maja 2017 r.

Zarządzenie nr 79/2017 z dnia 24 maja 2017 r.

Zarządzenie nr 77/2017 z dnia 19 maja 2017 r.

Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 123/2016 z dnia 28 września 2016 r.

Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 12 lipca 2016 r.

Zarządzenie nr 79/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zobacz artykuły na temat Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka:

Materiały w Biuletynie Informacji Publicznej: