Czytaj więcej w kategorii Inwestycje

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
15.12.2015
Dyskusji nad rozwojem miasta ciąg dalszy

9 grudnia odbył się panel dyskusyjny, którego tematem przewodnim były tereny inwestycyjne w Ostrowi Mazowieckiej. Panel był zapowiadany przez burmistrza Jerzego Bauera podczas Ostrowskiego Forum Rozwoju, które odbyło się 28 kwietnia. Był on jednocześnie elementem przygotowań do II Forum planowanego na przełomie maja i czerwca przyszłego roku. Uczestniczyli w nim eksperci, studenci planowania przestrzennego, architekci, architekci krajobrazu, przedstawiciele dużych firm z terenu Ostrowi Mazowieckiej, przedstawiciele władz miasta Ostrów Mazowiecka, gminy Ostrów Mazowiecka i powiatu ostrowskiego.

Dokumenty strategiczne dla miasta

W chwili obecnej trwają prace nad aktualizacją istniejącej strategii rozwoju miasta, z perspektywą działań do 2030 roku. Na temat założeń aktualizowanej strategii i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta mówił doradca burmistrza ds. urbanistyki i architektury Adam Radomski. Wskazywał na usytuowanie strefy przemysłowej w północnej części miasta, z dostępem do dróg krajowych.  Nawiązał do pozyskiwania inwestorów, dla których miasto mogłoby stworzyć swoisty bank informacji na temat potencjalnych terenów pod działalność. Jak podkreślali rozmówcy Ostrów Mazowiecka ma bardzo dogodny układ komunikacyjny, posiada dużo terenów przyrodniczych, rozdzielone są tereny zurbanizowane z mieszkalnymi, a ponadto jest centrum w obszarze kultury, oświaty, handlu. Z prowadzonych dyskusji wynika, że należy patrzeć na tereny inwestycyjne szerzej, nie zamykać się w granicach miasta, tworzyć strefę przemysłową z „naturalnym” sąsiadem, jakim jest gmina Ostrów, wtedy będziemy bardziej konkurencyjni. Dla inwestora granice administracyjne nie powinny być przeszkodą, stąd połączenie sił z gminą Ostrów Mazowiecka, może stanowić duży atut.

Infrastruktura w terenach przemysłowych

Jak zaznaczył zastępca burmistrza Zbigniew Chrupek w bieżącym roku wykonanych zostało dziesięć nowych ulic. W przyszłym roku zaplanowanych jest dwukrotnie więcej. Ponadto zamiarem samorządu na kolejny rok są też inwestycje w sferze kultury i modernizowania bazy sportowej. Na wiele działań zaplanowanych na przyszły rok budżetowy ubiegamy się o środki zewnętrzne, jak np. budowa ciągów pieszo-rowerowych czy modernizacja stadionu.

Promocja gospodarcza

O tym, jak ważne jest, aby miasto wyróżniało się na tle innych samorządów mówił naczelnik Wydziału Promocji Miasta Rafał Zęgota. Poza obiektywnymi atutami, jak tereny inwestycyjne czy zasoby ludzkie, konieczny jest także wymiar wizerunkowy. Należy pokazywać miasto, jako atrakcyjną lokalizację dla biznesu. Samorząd miasta dwukrotnie uzyskał tytuł „Przyjazna Gmina”, do ogólnopolskich rankingów zgłasza najbardziej znaczących pracodawców, wspierających i promujących region oraz przedsiębiorczość, a także angażujących się w działania na rzecz rozwoju społecznego. Przykładem może być udział w badaniu „Filary Polskiej Gospodarki” organizowanym przez Puls Biznesu, a także obszerny materiał na temat atrakcyjności gospodarczej miasta w Forum Biznesu. Jedną z metod pobudzenia lokalnej gospodarki jest organizacja Ostrowskiego Forum Rozwoju. Ta forma dyskusji nad kierunkami rozwoju miasta, nad jego potencjałem i szansami będzie kontynuowana. Naczelnik wydziału promocji wskazywał na rozszerzenie formuły Forum, zaprosił kolejne podmioty gospodarcze do współorganizacji następnej edycji.

Podsumowując panel dyskusyjny burmistrz Jerzy Bauer wskazał na istotę kooperacji samorządów w sprawach strategicznych, zaznaczył przy tym jak ważne jest holistyczne (całościowe) myślenie, tak by współpraca ta przyniosła jak najwyższe korzyści dla lokalnej społeczności.