-A +A
11.09.2017
Wystawa prac konkursowych na koncepcję architektoniczną Muzeum Dom Rodziny Pileckich

8 września 2017 r. w Ratuszu Miejskim w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się oficjalne otwarcie wystawy prac konkursowych na projekt architektoniczny budynku Muzeum Dom Rodziny Pileckich.

Zebranych gości powitał Burmistrz Miasta Jerzy Bauer oraz Dyrektor Muzeum Dorota Socik. Swoją obecnością zaszczycił nas syn Rotmistrza Andrzej Pilecki, wychowankowie Marii Pileckiej z „Ogniska” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesor Magdalena Gawin, Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Sylwia Maksim Wójcicka, zespół BDR Architekci - Maria Roj i Paweł Dadok oraz prezes zarządu ZKM-ASIS Konrad Trzeszczkowski.

Zobacz materiał na temat wystawy - TVP3 Warszawa (początek materiału: 8 minuta 5 sekunda)

Profesor Magdalena Gawin Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podziękowała wszystkim członkom Sądu Konkursowego: sekretarzowi Jury Janowi Kucza-Kuczyńskiemu członkowi Stowarzyszenia Architektów Polskich, za przygotowanie założeń do konkursu; Janowi Ołdakowskiemu – Dyrektorowi Muzeum Powstania Warszawskiego; Mariuszowi Ścisło Prezesowi SARP; Maciejowi Miłobędzkiemu architektowi pracowni JEMS Architekci; Burmistrzowi Jerzemu Bauerowi oraz Adamowi Radomskiemu – architektowi, doradcy Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej ds. architektury i urbanistyki. Podkreśliła jak ważną rolę pełni kultura, pamięć i dziedzictwo w społecznościach lokalnych.

Muzeum jest poświęcone rtm. Witoldowi Pileckiemu, Jego żonie Marii z Ostrowskich oraz najbliższej Rodzinie, a także sprawuje opiekę nad lokalną historią i dziedzictwem. Od czasu powstania nowo powołanej instytucji prowadzimy wszelkie możliwe działania edukacyjno-kulturalne, jak również działania związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji przy ul. Warszawskiej 4. W ramach tych przygotowań został ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przyszłego Muzeum. – powiedziała Dyrektor Dorota Socik.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs 22 prace podlegały ocenie sądu konkursowego. Decyzją Jury przyznano 3 nagrody oraz jedno wyróżnienie. Najlepszym okazał się projekt pracowni BDR Architekci. Praca odznacza się wysokimi umiejętnościami warsztatowymi i kulturą wypowiedzi architektonicznej. Na szczególne uznanie zasługuje wrażliwość i wnikliwość w potraktowaniu zadania konkursowego: stworzenia ram dla opowieści o legendarnej, heroicznej postaci rotmistrza Witolda Pileckiego w relacji z atmosferą jego rodziny, miejsca pogodnego, kameralnego i skromnego. Projekt oszczędnie operuje detalem i doborem materiałów. Skala zaproponowanej dobudowy, nie konkuruje z zachowanym domem rodzinnym żony Rotmistrza, ale nie jest też tylko „architekturą tła”. Jak podkreślają architekci ponadczasowa formuła podpartego na szeroko rozstawionych filarach dachu – portyku o wyważonych proporcjach, integruje przestrzeń muzeum z ogrodem i domem, tworząc miejsca dla aktywności, związanych z działalnością statutową i kulturalną muzeum. Niewielki dom pozostaje w centrum założenia, jako najważniejszy element. Miękko poprowadzone alejki i rabaty z kwiatami, swoim charakterem przywołują nastrój inteligenckich, międzywojennych ogrodów przydomowych. W odróżnieniu od emanującego spokojem i otwartością parteru, podziemia stwarzają potencjał dla przygotowania ekspozycji upamiętniającej trudne i dramatyczne czasy II wojny światowej. 

Na zakończenie części oficjalnej Związek Piłsudczyków RP z Ostrowi Mazowieckiej przekazał profesor Magdalenie Gawin – Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ryngraf w podziękowaniu za wsparcie organizacji Pierwszego Zjazdu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej. (Anna Skarpetowska, Muzeum Dom Rodziny Pileckich)

Wystawę można oglądać w sali konferencyjnej Miejskiego Ratusza do 25 września 2017 r.