Czytaj więcej w kategorii Ogólne

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
12.08.2016
Zgłoś swoje przedsięwzięcie rewitalizacyjne

Wystarczy, że wypełnisz ankietę, w której wskażesz m.in. jego nazwę, obszar którego dotyczy oraz zakres realizacji. Druk do pobrania - Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Szczegóły na temat programu rewitalizacji poniżej.

Władze Ostrowi Mazowieckiej rozpoczęły prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Rewitalizacja to wieloletni proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie obszarów miasta dotkniętych różnymi problemami ze stanu kryzysowego. Dzięki rewitalizacji miasto powinno stać się bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w dniu 3 sierpnia 2016 roku przyjęto granicę obszaru zdegradowanego oraz granicę obszaru rewitalizacji. Obszar rewitalizacji podzielony jest na trzy podobszary. W obszarze rewitalizacji realizowane będą przedsięwzięcia i projekty służące rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych. Każdy mieszkaniec miasta, organizacja czy instytucja działająca w mieście może zgłaszać swoje pomysły na przedsięwzięcia i projekty, które ich zdaniem są niezbędne dla poprawy sytuacji w mieście.                                           

Zgłaszane przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne muszą być zlokalizowane na obszarze rewitalizacji, który przedstawia załączona mapa zbiorcza oraz trzy mapy prezentujące bardziej szczegółowy przebieg granic wyróżnionych podobszarów. Niżej wymienione są ulice graniczne podobszarów rewitalizacji (od zachodu zgodnie z ruchem wskazówek zegara; działki zaznaczone na niebiesko przy ulicach granicznych wchodzą w obszar rewitalizacji):

Podobszar rewitalizacji nr 1:

Bolesława Prusa, Lubiejewska, Generała Stefana Grota-Roweckiego, Armii Krajowej, Tadeusza Kościuszki, Pułkownika Karola Piłata, Plac Ludwika Waryńskiego, Karola Frycza, Targowa, Podstoczysko, Michała Wołodyjowskiego, Brzozowa, Michała Wołodyjowskiego, Władysława Broniewskiego, Olszynowa, Władysława Broniewskiego, Parkowa, Srebrna, 63 roku, Romualda Traugutta, Księdza Stanisława Brzózki, Brokowska, Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Pasterska, Macieja Rataja, Marii Dąbrowskiej, Kubusia Puchatka

Podobszar rewitalizacji nr 2:

Legionowa, Generała Władysława Sikorskiego, Szkoły Podchorążych Piechoty, Majora Antoniego Miszewskiego, Saperska

Podobszar rewitalizacji nr 3:

Lubiejewska, Żale, Wesoła, Torowa, Pasażerska, Lubiejewska

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.:

  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@ostrowmaz.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje- rewitalizacja”,
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka  z dopiskiem „Konsultacje- rewitalizacja”
  • bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

W razie pytań prosimy o kontakt z Panem Pawłem Pecurą: 29-6795461

Zespół Kamon Consulting.

Kontakt: rewitalizacja@ostrowmaz.pl

Formularz do pobrania: Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Załącznik: