Czytaj więcej w kategorii Oświata

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
14.10.2020
Życzenia burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto wszystkich osób związanych z oświatą. Pracownikom jednostek oświatowych, uczniom i ich rodzicom życzę, aby szkoła była dla nich miejscem bezpiecznym i pełnym ciepła. Wyrażam moje uznanie dla Państwa za zaangażowanie
w pracę, której efektem jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju młodego pokolenia.
Dziękuję Państwu za każdy wysiłek na rzecz rozwoju Ostrowskiej Oświaty.

Burmistrz Jerzy Bauer