-A +A
11.03.2021
Rozpoczęła się budowa ulicy łączącej ul. Warszawską z ul. Pasterską

W planie inwestycji na 2021 rok znalazła się budowa łącznika pomiędzy ul. Warszawską i Pasterską.

Prace już się rozpoczęły.

Pozostałe inwestycje zaplanowane na ten rok.