Czytaj więcej w kategorii Inwestycje

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
05.09.2016
Mieszkańcy Ostrowi zgłosili 7 projektów w ramach budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski to forma konsultacji społecznych, w ramach których zrealizowane zostaną stworzone i wybrane przez mieszkańców projekty.

31 sierpnia minął etap składania propozycji. Mieszkańcy zgłosili 7 projektów, które teraz poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej. Te, które uzyskają akceptacje zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w dniach 19 – 30 września. Lista projektów, na które będzie można oddać głos będzie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

Więcej na temat zasad można przeczytać w: Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2017

Zgłoszone projekty:

1. Nazwa projektu: Adaptacja skwerku na osiedlu Lubiejewska

Lokalizacja: skwer na osiedlu Lubiejewska

Skrócony opis projektu:

Modernizacja skweru na osiedlu Lubiejewska poprzez:
- nasadzenia drzew i krzewów,
- wykonanie ciągów komunikacyjnych i miejsc odpoczynku,
- rozbudowę istniejącego placu zabaw dla dzieci,
- ustawienie fontanny lub płyty natryskowej,
- wykonanie sceny z mini widownią na potrzeby festynów organizowanych przez MDK,
- stylowe oświetlenie terenu.

2. Nazwa projektu: Budowa oświetlenia kortów tenisowych w Ostrowi Mazowieckiej

Lokalizacja: korty miejskie

Skrócony opis projektu:

Projekt ma na celu umożliwienie dłuższego korzystania z kortów miejskich. W tym roku znacznie wzrosła ilość osób grających w tenisa do czego bezpośrednio przyczyniło się powstanie Stowarzyszenia Tenisowego GEM. Obecnie trenuje 23 dzieci w wieku 6-14 lat.

3. Nazwa projektu: Moja pierwsza wygrana walka

Lokalizacja: MOSiR

Skrócony opis projektu:

Sporty walki dla kobiet i dzieci. Projekt skierowany do osób, które do tej pory nie miały możliwości spróbować jak wygląda trening MUAY THAI, KICK BOXINGU, BRAZYLIJSKIEGO JIU JITSU.

Dlaczego dla kobiet? Będziecie wiedziały za co wasi panowie kochają sporty walki. Siła, kondycja, pewność siebie- gratis.

Co dla dzieci? Nowe formy ruchu, wszechstronny rozwój.

Pokonaj swoje własne granice i ograniczenia. Stocz swoją pierwszą walkę- wygraną walkę. Poznaj skutecznie elementy obrony i ataku, umiejętność kontroli i panowania nad własnym ciałem i emocjami w najtrudniejszych sytuacjach, ogólnorozwojowy trening- to elementy, które będą przyświecać tym zajęciom. Szacunek do przeciwnika, zasady fair play to dodatkowe elementy, na które zwracamy uwagę. Do zobaczenia na zajęciach.

4. Nazwa projektu: Niepełnosprawni pod chmurką

Lokalizacja: róg ulicy Warchalskiego z ulicą Widnichowską na skwerze zieleni

Skrócony opis projektu:

Projekt zakłada umieszczenie siłowni zewnętrznej w pobliżu budynku MOSiR ul. K. Warchalskiego 3 w celu zwiększenia aktywności osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem lokalnym.

Projekt przyczyni się do korzystania  z rekreacji na powietrzu, promowania sportu jako zdrowego stylu życia oraz poprawy wizerunku miejsca publicznego.

Siłownia na powietrzu jest miejscem wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności.

Pozwala osobom w każdym wieku i różnorodnymi dysfunkcjami wrócić do zdrowego i aktywnego stylu życia. Efektami systematycznych ćwiczeń będzie nie tylko lepsza kondycja i zdrowa sylwetka ale także integracja osób niepełnosprawnych.

Siłownia zewnętrzna z wyposażeniem dostosowanym także dla osób z dysfunkcjami będzie pierwszą taką inicjatywą w mieście.

5. Nazwa projektu: Ocieplenie wizerunku

Lokalizacja: chodnik przed budynkiem MOSIR przy ul. Warchalskiego 3

Skrócony opis projektu:

Projekt będzie miał na celu ocieplenie wizerunku budynku MOSiR przy ulicy K. Warchalskiego 3, w którym siedzibę mają instytucje miejskie takie jak: ŚDS, MOPS, MOSiR i MZOJO.

Chcielibyśmy, aby miejsce tak ważne dla mieszkańców naszego miasta, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i ich rodzin/opiekunów jak i klientów MOPS, MOSiR i MZOJO stało się miejscem, gdzie klienci  podczas załatwiania swoich spraw, często trudnych, mogą odpocząć, nacieszyć oczy pięknem kwiatów, natomiast Ci, którzy przyjadą rowerami będą mieli je gdzie bezpiecznie postawić.

Projekt będzie polegał na zagospodarowaniu i wyposażeniu chodnika w dwie ławki od strony ŚDS, MOPS, dwóch klombów z kwiatami oraz dwóch stojaków na rowery, a od strony MOSiR dwóch ławeczek i trzech kwietników.

O estetykę tego miejsca będą dbali uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy.

6. Nazwa projektu: Spełniamy dziecięce marzenia- Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II ( ulica Stefana Grota Roweckiego 6)

Lokalizacja: teren znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 1669 przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 6, który należy do Miasta Ostrów Mazowiecka w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II

Skrócony opis projektu:

Budowa placu zabaw ma powstać na terenie Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II, ul. Stefana Grota Roweckiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka w sąsiedztwie „małego budynku” szkoły, do którego uczęszczają dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 2 zapewni możliwość bezpiecznego spędzania czasu wolnego, zarówno przez dzieci szkolne oraz przedszkolne. Wpłynie także na wzrost miejsc rekreacji na terenie szkoły oraz Miasta Ostrów Mazowiecka. Lokalizacja placu zabaw umożliwia swobodny dostęp do niego po zakończeniu zajęć szkolnych oraz przedszkolnych, dlatego planowana inwestycja zaspokoi również potrzeby rekreacji młodszych dzieci okolicznych mieszkańców. Teren ten jest odpowiednio zabezpieczony, znajduje się w obszarze ogrodzenia szkoły. Budowa placu zabaw wpłynie na zwiększenie oferty rekreacyjno- sportowo- wypoczynkowej szkoły i przedszkola pozostającej w zgodzie z naturą, zaspokoi potrzeby aktywności ruchowej ok. 500 dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz terenu miejskiego.

7. Nazwa projektu: Topolowy zakątek

Lokalizacja: działka Nr 4317 przy ul. Szkolnej o powierzchni 3328 m2

Skrócony opis projektu:

Założeniem projektu jest modernizacja terenu placu zabaw w celu podniesienia jego atrakcyjności oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Planujemy naprawić co się da, wymienić stare na nowe oraz dołożyć elementy siłowni zewnętrznej. Wierzymy, że odnowiony „topolowy zakątek” będzie częściej i chętniej odwiedzany przez mieszkańców naszego miasta chcących aktywnie spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi.