-A +A
Rada Sportu

Rada Sportu V kadencji 2019-2024:

Grzegorz Helcbergiel - przewodniczący

Paweł Skarpetowski - z-ca przewodniczącego

Agata Nowacka

Artur Borowy

Michał Chojnowski

Paweł Elert

Zarządzenie Burmistrza Miasta


Pierwsze Posiedzenie Rady Sportu IV kadencji

21 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Sportu IV kadencji. Rada Sportu została powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka. W jej skład weszli przedstawiciele zgłoszeni przez organizacje i instytucje realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej. Zgodnie z Regulaminem Rady Sportu pierwsze posiedzenie zwołał i prowadził Burmistrz Miasta Jerzy Bauer. Burmistrz podziękował zebranym za chęć podjęcia działań na rzecz rozwoju sportu w Ostrowi Mazowieckiej oraz wyraził nadzieję na owocną współpracę.

Spotkanie w dużej mierze miało charakter organizacyjny. Zgodnie z porządkiem obrad Burmistrz  powołał na przewodniczącego Rady Sportu Grzegorza Helcbergiela. Natomiast członkowie Rady wybrali jednogłośnie na zastępcę przewodniczącego Pawła Skarpetowskiego.

W dalszej części obrad wspólnie określono główne kierunki działania nowo powołanej Rady Sportu:

- monitorowanie Strategii Wspierania Rozwoju Sportu w Ostrowi Mazowieckiej;

- określenie dyscyplin kluczowych i wspieranych przez Miasto Ostrów Mazowiecka;

- sport szkolny a reforma oświaty;

- baza sportowa w Ostrowi Mazowieckiej;

- klasy sportowe w Ostrowi Mazowieckiej;

- kalendarz imprez sportowych na rok 2018.

Rada Sportu w Ostrowi Mazowieckiej jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących organizacji i koordynacji działań w zakresie kultury fizycznej. Członkowie wybrani zostali na dwuletnią kadencję i pełnią funkcję społecznie.

Regulamin Rady Sportu


Rada Sportu IV kadencji 2017-2019:

1. Grzegorz Helcbergiel - Przewodniczący
2. Paweł Skarpetowski - Zastępca Przewodniczącego
3. Radosław Grabowski
4. Piotr Chmielewski
5. Paweł Kowalczyk
6. Adam Napiórkowski
7. Łukasz Nienałtowski
8. Michał Chojnowski
9. Jacek Piotr Skowroński


13 stycznia 2012 roku w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie powołania Rady Sportu oraz zasad jej funkcjonowania. Spotkanie to zaowocowało powołaniem Rady Sportu w Ostrowi Mazowieckiej na podstawie zarządzenia Nr 12/2012 z dnia 27 marca 2012 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.

Regulamin Rady Sportu Miasta Ostrów Mazowiecka

Rada Sportu I i II kadencji funkcjonowała w latach 2012 - 2015.


Rada Sportu III kadencji 2015 - 2017:

Działalność Rady:

 1. Grzegorz Helcbergiel – Przewodniczący
 2. Leszek Sommer – Zastępca Przewodniczącego
 3. Barbara Jaroszkiewicz – Sekretarz
 4. Jolanta Marulska
 5. Michał Kacprzak
 6. Józef Nałęcz
 7. Michał Chojnowski
 8. Piotr Chmielewski
 9. Radosław Grabowski
 10. Hubert Betlejewski
 11. Adam Radomski
 12. Zygmunt Klepacki
 13. Henryk Wilczewski
 14. Kazimierz Jutrzenka
 15. Jan Paweł Wróbel