-A +A
Ogródek Jordanowski, Gród Książąt Mazowieckich

Ogródek Jordanowski to zakątek miasta, który budzi najwięcej sentymentów i refleksji historycznych. W tym miejscu w średniowieczu znajdował się bowiem leśny dwór książąt mazowieckich, a później okazała rezydencja króla Zygmunta Augusta. W książęcym dworze w roku 1392 odbyło się spotkanie króla Jagiełły z księciem Witoldem, które zakończyło się zawarciem między nimi ugody będącej jednym z fundamentów późniejszej Unii polsko-litewskiej. Podczas powstania styczniowego miała tutaj miejsce potyczka powstańców z wojskami carskimi, a po upadku powstania odbywały się tu egzekucje polskich patriotów.

W latach powojennych wybudowano w tym miejscu Ogródek Jordanowski z placami i urządzeniami do zabaw, boiskami sportowymi oraz torem saneczkowym. Upływ czasu spowodował, że wyposażenie Ogródka stało się przestarzałe, mało atrakcyjne pod względem formy i walorów użytkowych oraz niespełniające współczesnych norm bezpieczeństwa. W ramach przebudowy zostało ono wymienione na nowoczesne, posiadające stosowne atesty urządzenia do zabaw dla dzieci, wybudowano brukowane alejki oraz muszlę koncertową, założono oświetlenie parkowe.

 

W sąsiedztwie Grodu Książąt Mazowieckich powstały dwa place zabaw dla dzieci starszych i młodszych, fontanny, trawiaste boisko, skatepark, alejki spacerowe oraz fosa wokół grodu.

Terenem Ogródka Jordanowskiego zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Fot. Barbara Siwek