-A +A
Budżet obywatelski

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych dotyczących przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka na wskazane przez mieszkańców propozycje projektów.

Aktualne informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka znajdują się na stronie

www.budzetobywatelski.ostrowmaz.pl

Edycja II - 2018

Edycja I - 2017

Ile środków zostanie przeznaczonych na inicjatywy społeczne?

W budżecie na 2017 rok zaplanowanych zostanie 200 tys. zł na projekty wybrane przez mieszkańców.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek dostępny jest w wersji elektronicznej (poniżej załącznik) oraz w formie papierowej do odebrania w Urzędzie Miasta. Wniosek musi być podpisany przez minimum piętnaście osób, które ukończyły 16 rok życia. Wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta lub przesłać go listownie.

Ważne terminy

- Do 31 sierpnia 2016r. – składanie propozycji projektów.
- Do 16 września 2016r. – ocena formalna i ocena merytoryczna propozycji projektów.
- 19 września 2016 r. – publikacja listy projektów, które uzyskały akceptację.
- 19 – 30 września 2016 r. – głosowanie mieszkańców miasta na najlepsze projekty.
- 7 października 2016 r. – zatwierdzenie listy projektów do realizacji.

Pamiętaj!

  1. Projekt musi być ogólnodostępny.
  2. Uznane będą tylko te projekty, które można zrealizować w jednym roku 2017.
  3. Nie są uwzględniane projekty inwestycyjne na budowę i remonty dróg, ulic i chodników.

Więcej szczegółów: Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2017

Aktualności w sprawie I edycji Budżetu Obywatelskiego w Ostrowi Mazowieckiej

Rekomendowane projekty do realizacji w ramach
budżetu obywatelskiego
Projekty poddane pod głosowanie mieszkańców
Mieszkańcy Ostrowi zgłosili 7 projektów w ramach
budżetu obywatelskiego
Trwają prace nad budżetem obywatelskim