-A +A
Ostrowskie Forum Rozwoju

Ostrowskie Forum Rozwoju ma na celu tworzenie płaszczyzny do wymiany myśli, dobrych praktyk i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w przestrzeni samorządowej i biznesowej. Zostało zainicjowane przez Burmistrza Jerzego Bauera w 2015 roku. W spotkaniach na temat kierunków rozwoju Ostrowi Mazowieckiej bierze udział każdorazowo około 200 uczestników, w tym posłowie, lokalni i regionalni samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji.

Miasto Ostrów Mazowiecka zostało nagrodzone prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2017. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii QI Product – Produkt Najwyższej Jakości. Godłem QI 2017 nagrodzony został Produkt Konferencyjny - Ostrowskie Forum Rozwoju. Kapituła Programu, wysoko oceniła i nagrodziła działania związane z zaangażowaniem Samorządu Ostrowi Mazowieckiej w doskonalenie procedur organizacyjnych w realizacji przedsięwzięcia, a także realizowaniem skutecznej polityki zarządzania we wszystkich aspektach działalności Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, a zwłaszcza w zakresie przedmiotu konkursowego zgłoszenia. Najwyższa Jakość QI 2017, to największy Program projakościowy w Polsce, który realizowany jest pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego  w Krakowie oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego .

Złote Godło dla Miasta Ostrów Mazowiecka za usługi najwyższej jakości. 

Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International przyznała Miastu Ostrów Mazowiecka tytuł Laureata i Złote Godło w kategorii QI SERVICES – usługi najwyżej jakości.

Doceniono inwestycje infrastrukturalne i inicjatywy wzbogacające usługi miasta w zakresie zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców.


Podczas Europejskiego Forum Biznesu 2019, które odbyło się 26 listopada w Katowicach podsumowano XIII edycję Programu Najwyższa Jakość Quality International. Miasto Ostrów Mazowiecka zostało nagrodzone za jakość usług dla mieszkańców, otrzymując Złote Godło w kategorii QI SERVICES. Miasto jest trzykrotnym laureatem konkursu, więc otrzymało też nagrodę specjalną Perłę QI.

Artykuły na temat Ostrowskiego Forum Rozwoju:

Informacje na temat Ostrowskiego Forum Rozwoju www.facebook.com/ostrowskieforumrozwoju

Kontakt:

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. 29 679 54 66
ofr@ostrowmaz.pl