Czytaj więcej w kategorii Ogólne

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
13.06.2016
Rewitalizacja Miasta: Wypełnij ankietę

Włącz się w przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i odpowiedz na pytania ankietowe. Wyniki badania posłużą do diagnozy najbardziej uciążliwych obszarów miasta.

Wypełnij ankietę

Termin wypełnienia ankiety mija 24 czerwca 2016 r.

Planowane działania rewitalizacyjne będą odpowiedzią na problemy społeczne zaś działania w sferze planistycznej, techniczne, środowiskowej i gospodarczej będą miały charakter uzupełniający i wynikać będą właśnie z potrzeb społecznych. Rewitalizacja przyczyni się także do uporządkowania przestrzeni miasta, poprawi jego atrakcyjność jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności  gospodarczej. Przygotowanie GPR umożliwia ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Program realizowany będzie poprzez kompleksowe, zintegrowane i skoncentrowane terytorialnie działania projektowe nakierowane na zdiagnozowane problemy lokalnej społeczności. Zakończenie prac nad GPR zaplanowano na wrzesień 2016 roku. Obecnie prowadzone są prace diagnostyczne, które prowadzić mają do wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji w mieście. Informacje o przebiegu prac, w tym o spotkaniach i konsultacjach społecznych, publikowane będą na stronie internetowej Urzędu Miasta.