-A +A
Projekt Bazy Wiedzy

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

INFORMACJE O PROJEKCIE

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW).
Hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza
Wartość projektu i wartość dofinansowania

Całkowity koszt inwestycji -165 874 828,00 zł
Wartość dofinansowania -140 081 155,28 zł

http://geodezja.mazovia.pl/projekty/bw