-A +A
Archiwum

Druki do pobrania:
Formularz zgłoszenia uwag do oferty

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wiele dróg – jeden szlak”

Druki do pobrania:

Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2017 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka

Wzór oferty


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2017 roku.

Informacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Departamentu Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji -pismo do pobrania w formacie pdf - pismo 1, pismo 2

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2017 roku, ogłoszonym w dniu 18 listopada 2016 roku

Druki do pobrania:

zarządzenie

wzór oferty

Ogłoszenie  Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 maja  2016 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych realizowanych w 2016 roku w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015

Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia  08  kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2016 roku przez organizacje pozarządowe.

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku prowadzonym przez Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ogłoszonym w dniu 08 kwietnia 2016 roku.


Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 16 /2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2016 r.

formularz zgłaszania opini

projekt uchwały


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym: świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w roku 2016

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku organizowanym przez Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ogłoszonym w dniu 15 października 2015 roku


Zarządzenie Nr 134/2015Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.

Załącznik nr 1 - formularz zgłaszania opinii

Załącznik nr 2 - Program 2016 rok. - projekt


BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w  2016 roku oraz zaprasza do składania ofert.       


Ogłoszenie  Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10  kwietnia  2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych realizowanych  w 2015 roku w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Ogłoszenie  Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych realizowanych  w 2015 roku w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2014 roku w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 
 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Przystań" z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. Chopina 2B realizuje Zadanie Publiczne z Zakresu: Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu, pod nazwą "BIEG INTEGRACYJNY".
 
 
 
 
 
Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2013r.

Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka

ZARZĄDZENIE NR 22/2012 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 16.04.2012 w sprawie utworzenia, aktualizowania oraz wykorzystania danych o organizacjach pozarządowych pod nazwą „Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka”.

Komunikat Pani Tamary Borkowskiej - Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w sprawie konsultacji Programu Współpracy - komunikat z 14 maja 2012r.

Jaki program współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok?

Ankieta - jaki program współpracy na 2013 rok?

Formularz propozycji składanych do projektu

Komunikat Pani Tamary Borkowskiej - Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w sprawie konsultacji projektu - komunikat z 1 sierpnia 2012 r.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

Formularz konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Tydzień poradniczy - zakładanie organizacji


Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi   w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013r.

Formularz zgłaszania opinii

Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 5/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację przez kluby sportowe działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej