-A +A
Ochrona zdrowia

Na obszarze miasta Ostrów Mazowiecka opieką zdrowotną zajmuje się:

 

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  Szpital Powiatowy
  ul. Duboisa 68
  tel. 29 746 37 11 - centrala szpitala
  tel. 29 746 37 04 - sekretariat dyrekcji
  Wykaz telefonów do SPZZOZ

Przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu ostrowskiego

 

W zakresie świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej funkcjonują:

 • Powiatowa Przychodnia Zdrowia
  ul. Okrzei 8
  tel. 29 746 20 16
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie"
  ul. Radwańskiego 6
  tel. 29 644 18 18
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SERDUCHO
  UL. Piłata 20A
  tel. 29 766 61 73