Czytaj więcej w kategorii Ogólne

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
03.02.2021
Przetarg na przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów rozstrzygnięty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt psów z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz utrzymywanie ich w schronisku informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Fundacja Animal Rescue Poland, ul. Granitowa 18C, 05-500 Piaseczno.

Cena brutto za przyjęcie jednego psa do schroniska: 2 150,00 zł, zaś przewidywana łączna wartość wynagrodzeń z tytułu umowy: 50 000,00 zł brutto.

W toku postępowania wpłynęła tylko jedna oferta.

Źródło: BIP