Czytaj więcej w kategorii Samorząd

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
30.04.2015
Dyskutowali na Forum jak podnieść atrakcyjność inwestycyjną miasta

28 kwietnia odbyło się I Ostrowskie Forum Rozwoju organizowane przez Miasto Ostrów Mazowiecka, Fabryki Mebli „FORTE” S.A. oraz Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej.

- Miasto Ostrów Mazowiecka jako największy ośrodek gospodarczy w powiecie chce wziąć na siebie część odpowiedzialności za tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości w regionie. – powiedział podczas otwarcia burmistrz Jerzy Bauer. – Forum traktujemy jako przejaw naszej otwartości na wiedzę i doświadczenie tych, którym się powiodło, na szukanie tzw. dobrych praktyk w działaniu zarówno biznesowym, jak i samorządów. Dla naszego miasta ma to szczególne znaczenie gdyż stoimy u progu stworzenia nowej strategii rozwoju Ostrowi Mazowieckiej.

Ostrowskie Forum Rozwoju (OFR) tworzy nową płaszczyznę do dialogu przedsiębiorczości i samorządu. Jego uczestnicy dzielili się swoimi opiniami i doświadczeniami w kwestii pozyskiwania nowych inwestycji oraz sposobów pozyskiwania kapitału na ich finansowanie.

- Z wielką przyjemnością, z wielką nadzieją witam inicjatywę Pana Burmistrza – powiedział Maciej Formanowicz Prezes Zarządu Fabryk Mebli „Forte” S.A. – To forum może stać się początkiem ciekawej inicjatywy wzięcia sprawy w swoje ręce. – mówił. Fabryka Mebli Forte to największy producent mebli do samodzielnego montażu w Polsce i jedno z przodujących przedsiębiorstw w Europie.

Samorząd powinien tworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorstw, powinien zapraszać do siebie jak najwięcej firm, pokazywać swoje atuty i przygotowywać odpowiednie tereny pod inwestycje – to najczęściej dyskutowane podczas paneli dyskusyjnych aspekty „atrakcyjności inwestycyjnej miasta”. Uczestnicy wskazywali również na źródła finansowania, możliwości kooperacji lokalnych firm i Partnerstwo Publiczno Prywatne.

Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej podkreślił walory korzystania z lokalnych banków m.in. krótka decyzyjność i fakt, że kapitał inwestowany jest w lokalną gospodarkę.

Współpraca z ludźmi sukcesu, dążenie do wspólnego wzrastania, zbadanie silnych i słabych stron miasta, zgoda w samorządzie – to według Prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza recepta na rozwój regionu. Wskazał także, że miasto powinno zastanowić się jakim kapitałem społecznym dysponuje.

- Postanowiliśmy wczuć się w przedsiębiorcę, czego szuka jeśli chce założyć firmę – mówił z kolei burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski. Wymagało to stworzenia stref gospodarczych co wiązało się z wykupem gruntów, doprowadzeniem mediów i budową infrastruktury drogowej o wysokich parametrach.

- Powinniśmy dokonać raportu otwarcia, diagnozy kapitału zarówno ludzkiego jak i finansowego – mówił burmistrz Jerzy Bauer, zadeklarował również wsparcie dla przedsiębiorczości i organizację w ramach OFR Forum eksperckiego, które skupi się na konkretnej tematyce. Ma się ono odbyć już na jesieni, zaś za rok II edycja OFR w podobnym formacie.

- Tylko poprzez połączenie sił publicznych i prywatnych jesteśmy w stanie pchnąć naszą gospodarkę na tory rozwoju. – mówił burmistrz.

I Ostrowskie Forum Rozwoju odbyło się w Sali Infocentrum Fabryk Mebli „FORTE” S.A. przy ul. Białej 1. Wzięło w nim udział około 200 uczestników, wśród nich posłowie, lokalni i regionalni samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji.

Forum zostało podzielone na dwa panele dyskusyjne:

I panel dyskusyjny – Źródła finansowania inwestycji w sektorze publicznym i prywatnym.
II panel dyskusyjny – Atrakcyjność inwestycyjna miasta – co przyciąga inwestorów?

Wzięli w nich udział:

Maciej Formanowicz – Prezes Zarządu Fabryk Mebli „FORTE” S.A.
Bartosz Kublik – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich
Ewa Jakubczyk-Cały - Prezes Zarządu PKF Consult Sp. z o.o.
Janusz Kotowski - Prezydent Miasta Ostrołęki
Grzegorz Nowosielski - Burmistrz Wyszkowa
Paweł Grzybowski - Burmistrz Miasta Rypin

Ostrowskie Forum Rozwoju poprowadzili dwaj dziennikarze

Piotr Chęciński – dziennikarz, publicysta, prezenter Telewizji Polskiej
Robert Łuchniak – redaktor, dziennikarz radia RDC

Fot. Barbara Siwek