-A +A
Pomnik Żołnierzy Wyklętych Ziemi Ostrowskiej

Pomnik upamiętniający żołnierzy podziemia niepodległościowego i cywilnych mieszkańców Ziemi Ostrowskiej poległych i pomordowanych w walce z komunistycznym zniewoleniem w latach 1944-1953 został odsłonięty 7 listopada 2015 r. Honorowy Patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Relacja z uroczystości

Obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

27 lutego 2015 r. miasto Ostrów Mazowiecka wspólnie z powiatem ostrowskim obchodziło Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jednym z elementów obchodów była sesja naukowa z udziałem Grzegorza Wąsowskiego z fundacji „Pamiętamy” oraz dr. Kazimierza Krajewskiego Kierownika Referatu Badań Naukowych Oddziału IPN w Warszawie. Podczas sesji Grzegorz Wąsowski zaprezentował miejsca pamięci, które powstały z inicjatywy fundacji „Pamiętamy” i zaproponował, aby kolejne powstało w Ostrowi Mazowieckiej. Propozycja spotkała się z aprobatą zebranych gości, którzy inicjatywę nagrodzili brawami.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie budowy pomnika

24 czerwca 2015 r. miejscy radni przyjęli uchwałę, która umożliwiła wybudowanie pomnika poświęconego pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrowi Mazowieckiej. Zgodnie z podjętą uchwałą na lokalizację pomnika wybrano plac u zbiegu ulic 3 Maja i S. Dubois.

Idea powstania pomnika jest bardzo szeroka

Pomnik upamiętnia ponad 200 ofiar NKWD i reżimu komunistycznego z terenu Ziemi Ostrowskiej. Wszystkie nazwiska i pseudonimy zostały wyryte na specjalnych tablicach. Lista osób, ofiar walczących o wolną Polskę w latach 1945-1953, została opracowana przez dr. Kazimierza Krajewskiego i zyskała akceptację Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Idea powstania pomnika jest bardzo szeroka. To sygnał dbałości o historię, patriotyzm, tożsamość narodową i odpowiedzialność za wspólnotę. Ważną kwestią jest też ocalenie pamięci o tych bohaterach, o których władza komunistyczna usiłowała wymazać wszelkie ślady. Wiązało się to z zagładą dokonywaną przez NKWD, szwadrony śmierci i inne struktury aparatu komunistycznego. Mordowanych najczęściej chowano w anonimowych grobach, by wymazać o nich pamięć i uniemożliwić oddanie im czci. Wśród ofiar wielu było z Ziemi Ostrowskiej, których nazwiska ustaliła grupa prowadzona przez dr. Kazimierza Krajewskiego. Według dr. Krajewskiego ofiar z naszej okolicy mogło być znacznie więcej. Problemy z ich ustaleniem wskazują jednak jak silnie zaangażowana była władza komunistyczna w walce przeciwko ruchom wolnościowym po 1945 roku. W obecnej chwili, kiedy terror komunistyczny jest już jedynie widmem przeszłości winniśmy zadbać o pamięć ofiar walczących o wolność. - Jest to oddanie szacunku wobec tych, którzy nas poprzedzali i wnieśli istotną ofiarę – mówi burmistrz Jerzy Bauer. Wskazuje również, że - trzeba akcentować w ten sposób historię, bo pamięć ludzka jest ulotna.

Kto finansował pomnik?

Koszt budowy pomnika w całości został pokryty ze środków Fundacji „Pamiętamy”, przy wsparciu finansowym Banku Zachodniego WBK. Po stronie Miasta pozostało przygotowanie terenu, wykonane przez rodzimy Zakład Gospodarki Komunalnej wraz z podwykonawcami. Swój udział finansowy w tym przedsięwzięciu miała firma KEFAL  z Ostrowi Mazowieckiej.

Wygląd pomnika

foto:Barbara Siwek

Pomnik został wykonany w brązie (orzeł, czapka i szarfa z napisem „Nie dajmy zginąć poległym” Zbigniew Herbert), granicie oraz kamieniu. Autorem pomnika jest artysta rzeźbiarz Marek Bartosz Szczepanik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, mający w swoim artystycznym dorobku szereg pomników o tematyce historycznej.

Na pomniku wyryto pamiątkowy napis:

 

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY

ARMII KRAJOWEJ

ZRZESZENIA „WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ”

NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

NARODOWEGO ZJEDNOCZENIA WOJSKOWEGO

ORAZ

CYWILNYCH MIESZKAŃCÓW

ZIEMI OSTROWSKIEJ

POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH

W WALCE Z KOMUNISTYCZNYM ZNIEWOLENIEM

W LATACH 1944-1953

ODDALI ŻYCIE

ZA NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

WIARĘ PRZODKÓW I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA

DOBRZE ZASŁUŻYLI SIĘ OJCZYŹNIE

Z okazji uroczystości została wydana publikacja
dr. Kazimierza Krajewskiego
"Żołnierze Wyklęci Ziemi Ostrowskiej"

do pobrania w formacie pdf


Załączniki: