-A +A
10.03.2016
„Muzeum – Dom Rodziny Pileckich” ma powstać w Ostrowi

Rada Miasta podjęła uchwały, które umożliwią zakup historycznej nieruchomości i utworzenie w niej instytucji muzealnej, zajmującej się upamiętnianiem postaci rotmistrza Witolda Pileckiego.

W obradach Rady Miasta, 9 marca, uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr Magdalena Gawin. Wiceminister przybyła na obrady, by wesprzeć inicjatywę miasta, której celem jest utworzenie Muzeum – Dom Rodziny Pileckich. - Pilecki to bohater formatu światowego – mówiła wiceminister dr Magdalena Gawin. Wskazała, że Ostrów Mazowiecka może być dumna z tego, że taka postać miała silne związki z naszą miejscowością. W Ostrowi Mazowieckiej rtm. Witold Pilecki wziął ślub z Marią Ostrowską, w obecnym kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Ostrowi Mazowieckiej mieszkały jego dzieci, a on sam wielokrotnie spotykał się tutaj z rodziną. Upamiętnienie bohaterskiej postaci Rotmistrza to jedno, bo jak zauważyła wiceminister miasto zyska na tym nie tylko w sposób symboliczny, ale wymierny w postaci promocji miasta, czy wzrostu świadomości historycznej oraz poziomu edukacji dzieci i młodzieży szkolnej.

Inicjatywa miasta spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony resortu kultury - Ministerstwo Kultury deklaruje chęć pomocy finansowej, zapewnienia odpowiednich kadr i wyszkolenia ich – powiedziała wiceminister dr Magdalena Gawin. – Tak daleko idących deklaracji nie oczekiwałem – powiedział burmistrz Jerzy Bauer, wskazując że miasto wystąpiło do ministerstwa o pomoc jedynie w zakupie nieruchomości.

Partycypacja ministerstwa w tworzeniu muzeum daje gwarancję, że projekt nie tylko zyska rozgłos, ale z pewnością będzie rozwijany na miarę postaci rotmistrza Witolda Pileckiego.

Maria i Witold Pileccy honorowymi obywatelami miasta

- Maria Pilecka z domu Ostrowska to rodowita ostrowianka. Jej dom rodzinny zachował się do dzisiaj i znajduje się przy ul. Warszawskiej. Maria zawarła związek małżeński z Witoldem Pileckim w 1931 r. w ostrowskim kościele pw. Wniebowzięcia NMP. – czytamy w uzasadnieniu do uchwały w sprawie nadania pośmiertnie Honorowego Obywatelstwa Miasta Ostrów Mazowiecka. Były burmistrz Ostrowi Mazowieckiej a obecnie radny Władysław Krzyżanowski zwrócił się do radnych, by z szacunku dla tak ważnych postaci przyjąć uchwałę przez aklamację, co spotkało się z akceptacją wszystkich.

Historyczna decyzja

Takich chwil jak podczas minionej sesji Ostrów Mazowiecka nie ma wiele. Samorząd ostrowski opowiedział się za utworzeniem muzeum upamiętniającym rotmistrza Witolda Pileckiego. Powołał w tym celu instytucję, która zajmie się również dokumentowaniem dziejów Ziemi Ostrowskiej. Jak zauważył Burmistrz „Może spełnić się marzenie wielu osób”. Na taką instytucję czekamy od dziesięcioleci, a do tego, powtarzając za wiceminister kultury, możemy być dumni, że Ostrów Mazowiecka stanie się ważnym punktem na mapie poświęconym wielkiej postaci - rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.