Czytaj więcej w kategorii Inwestycje

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
05.06.2017
Umowa na 16 mln zł na ścieżki rowerowe w Ostrowi Mazowieckiej została podpisana

W dniu dzisiejszym, w obecności mediów, kierownictwa i pracowników Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka podpisana została umowa na realizację projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka”. Całkowita wartość projektu wynosi 19 995 310,50 zł, w tym kwota dofinansowania 15 899 860,68 złotych. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

Umowę o dofinansowanie podpisali: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer.

Zgodnie z założeniami projektu już w połowie 2018 roku w Ostrowi Mazowieckiej powstanie nowa sieć ścieżek rowerowych. Łącznie planowane jest wykonanie 12,6 km ścieżek rowerowych, ponad 10,4 km chodników i około 4,1 km ciągów pieszo-rowerowych. Inwestycja zakłada też powstanie małej architektury, jak ławki, stojaki na rowery, miejsca serwisowe i postojowe, drzewka solarne. Jak podkreślał burmistrz Jerzy Bauer – Myślimy całościowo. Chcemy połączyć projektowane trasy z już istniejącymi lub projektowanymi ścieżkami na terenie powiatu ostrowskiego. Planujemy też powstanie Parku Południe.

Burmistrz Jerzy Bauer witając przybyłych gości zaprezentował działania samorządu Miasta Ostrów Mazowiecka, podejmowane są w sferze kultury i lokalnego dziedzictwa. Przedstawił dwa projekty, na które Miasto podpisało już umowy, a które zostaną zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych – „Ochrona zabytkowego budynku Jatek i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych” oraz „Kultura Pod Napięciem”. Szczegółowo projekt budowy na terenie miasta ciągów pieszo-rowerowych przedstawił dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Daniel Choinka.

Burmistrz podziękował pracownikom Urzędu, którzy zaangażowani są w przygotowanie i realizację projektu budowy ścieżek. Słowa uznania skierowała też Wicemarszałek Janina Orzełowska, która na ręce Burmistrza złożyła gratulacje, bo jak sama przyznała 16 mln zł to kwota niebagatelna, a środki unijne „nie leżą na ulicy”. W tej dziedzinie konkurencja jest bardzo duża a samorządy coraz lepiej piszą wnioski. Gratulowała Burmistrzowi szerokiego spojrzenia na sprawy miasta, ale też Radzie Miasta, która wyraziła zgodę na realizację tego zadania. Swoją radość z przekazania środków dla Ostrowi Mazowieckiej wyraziła też Członek Zarządu Elżbieta Lanc, mówiąc, że tu nie tylko ważne są ścieżki rowerowe, ale też podniesienie komfortu życia mieszkańców. Jak zauważyła, 30 mln zł, które trafi do Ostrowi na realizację projektów „przepracują” ludzie, to będzie dźwignia rozwoju miasta. Dziękując za zaproszenie do Ostrowi podkreśliła rolę samorządu w rozwoju całego kraju.