-A +A
Ostrowska Karta Rodzinka

Do kogo skierowany jest Program?

Program skierowany się do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci.

Cele

Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez ułatwienie dostępu do różnorodnych dóbr i usług, w szczególności kultury i sportu.

Kto jest uprawniony do korzystania z  Programu?

Osoby posiadające aktualną Kartę Dużej Rodziny z numerem identyfikującym gminę: 1416011. Nie ma potrzeby wyrabiania dodatkowych dokumentów.

Korzyści z udziału w programie

1) zniżki w wysokości 50% w zakupie biletów wstępu na pływalnię Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej,

2) zniżki w wysokości 50% w zakupie biletów wstępu na boisko-lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej (ul. Trębickiego) oraz za wypożyczenie łyżew,

3) zniżki w wysokości 50% na zajęcia organizowane przez Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej,

4) zakup, dla osób dorosłych- członków rodzin wielodzietnych posiadających aktywną Kartę, biletów na seanse filmowe w kinie Ostrowia w Ostrowi Mazowieckiej w cenie indywidualnych biletów ulgowych,

5) zniżki w wysokości 50% na zakup biletów komunikacji miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej,

6) zniżki w wysokości określonej przez podmioty, które przystąpią do Programu na podstawie umowy zawartej z Miastem Ostrów Mazowiecka.

Przedsiębiorco!

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie, wypełnij wniosek przystąpienia firmy do programu i dostarcz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej lub Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka lub wyślij skan dokumentu mailem sekretariat@mopsostrowmaz.pl

Za koordynację działań związanych z realizacją Programu odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Pytania: sekretariat@mopsostrowmaz.pl, tel. 29 745 24 45