-A +A
Honorowy Patronat Burmistrza

Honorowy Patronat Burmistrza Miasta jest wyrazem wyróżnienia, podkreślającego szczególny charakter wydarzenia i jego rangę społeczną, kulturową i promocyjną. Patronat przyznawany jest przedsięwzięciom o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, których realizacja przyczyni się do promocji Miasta Ostrów Mazowiecka i tworzenia jej pozytywnego wizerunku.

Aby ubiegać się o patronat należy:

  1. Czytelnie wypełnić wniosek do Burmistrza Miasta z prośbą o patronat
  2. Dostarczyć kompletny wniosek do Urzędu Miasta w  Ostrowi Mazowieckiej na 45 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.

Wniosek można dostarczyć w następujący sposób:

  • złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka
  • przesłać elektronicznie na adres: promocja@ostrowmaz.pl

Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zasad obejmowania przedsięwzięć Honorowym Patronatem przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Wniosek

Sprawozdanie

Wydarzenia objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta