Czytaj więcej w kategorii Inwestycje

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
09.05.2018
Konsultacje społeczne granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Powiedz nam co sądzisz o proponowanych zmianach granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście!

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Prawidłowe ustalenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zakończy pierwszy krok nad aktualizacją związaną z gminnym programem rewitalizacji.

Rewitalizacja ma na celu poprawę jakości życia na obszarze wykazującym szeroko rozumiany stan kryzysowy. Aby móc tego dokonać konieczny jest aktywny udział mieszkańców.  Zanim jednak przystąpimy do działań naprawczych, najpierw chcielibyśmy porozmawiać i ustalić, które obszary Państwa zdaniem wymagają interwencji w pierwszej kolejności.

W związku z tym, zapraszamy na konsultacje, podczas których będziemy wspólnie zastanawiać się nad zasadnością wyboru zaproponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje to szansa na wyrażenie opinii i wprowadzenie ewentualnych modyfikacji.

Po zakończeniu konsultacji, uchwała zmieniająca obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Ostrowi Mazowieckiej zostanie przedstawiona do akceptacji Radzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

Zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z propozycją nowych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ułatwi diagnoza pn.: Wyznaczanie granic obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Opracowanie stanowi podstawę do określenia granic obszaru znajdującego się w stanie kryzysowym zgodnie z rozumieniem procesu rewitalizacji stosownie do zapisów Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Kwiecień 2018 roku. Opracowanie stanowi załącznik do wniosku o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dostępna jest ona w sekcji „do pobrania”.

Każdy, kto zechce wyrazić swoją opinię może uczestniczyć w co najmniej jednym z zaplanowanych spotkań:

Spotkanie otwarte ze wszystkimi zainteresowanymi procesem rewitalizacji, na którym możliwe będzie omówienie propozycji, wyrażenie opinii i uwag dotyczących proponowanej zmiany obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Ostrów Mazowiecka.

Termin spotkania: 24 maja 2018 r

Miejsce: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka, godzina: 17:00-18:00 oraz spotkanie podczas którego zbierane będą uwagi ustne.

Odbędzie się ono tego samego dnia i tym samym miejscu w godzinach od 18:15-19:15.

Dodatkowo każdy, kto nie będzie mógł skorzystać z okazji bezpośredniego spotkania się z nami w zaproponowanych terminach, może podzielić się swoimi sugestiami wysyłając uzupełniony formularz konsultacyjny. Uwagi będzie można zgłaszać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Przygotowany w tym celu formularz znajduje się w plikach do pobrania, jak również na stronie: http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/

W formie papierowej jest także dostępny w

Urzędzie Miasta, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66,
Uwagi są zbierane w okresie

od dnia 9 maja 2018 r. do dnia 14 czerwca 2018 r.
Serdecznie zapraszamy
do wyrażenia swojej opinii.

Pamiętaj! Każdy głos się liczy!

Do pobrania:

Diagnoza pn. Wyznaczanie granic obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Opracowanie stanowi podstawę do określenia granic obszaru znajdującego się w stanie kryzysowym zgodnie z rozumieniem procesu rewitalizacji stosownie do zapisów Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Kwiecień 2018 roku.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów oraz poprzednie uchwały w przedmiotowej sprawie

Mapki obszarów

formularz konsultacyjny

 

 

Data wydarzenia: 
24-05-2018 17:00 do 19:15