Czytaj więcej w kategorii Kultura i sport

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
29.06.2019
Zawołane po imieniu: Jadwiga Długoborska i Lucyna Radziejowska

Projekt „Zawołani po imieniu” poświęcony jest osobom narodowości polskiej zamordowanym za niesienie pomocy Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Pamięć o tych, którzy wykazali się heroizmem w obliczu niemieckiego terroru, jest pielęgnowana we wspomnieniach rodzin, często jednak ich historie nie są znane ogółowi społeczeństwa. Projekt „Zawołani po imieniu”, zainicjowany przez wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalenę Gawin, a realizowany przez Instytut Pileckiego, wynika z potrzeby zaznaczenia w przestrzeni publicznej miejsc związanych z pomordowanymi. Instytut Pileckiego chce w ten symboliczny sposób wprowadzić lokalne doświadczenia do powszechnej świadomości historycznej.

29 czerwca w Ostrowi Mazowieckiej odsłonięte zostały pamiątkowe tablice honorujące polskie bohaterki - Jadwigę Długoborską i Lucynę Radziejowską, zamordowane w czasie okupacji za ukrywanie Żydów.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej Tadeusz Bronakowski wspólnie z ks. dziekanem dr. Janem Okułą i ks. dziekanem Jackiem Schneiderem odprawili mszę świętą. Na mszy licznie zgromadziły się poczty sztandarowe szkół, instytucji i organizacji, rodziny upamiętnionych, władze państwowe, samorządowe oraz mieszkańcy Ostrowi.

Dalsza część uroczystości odbyła się w parku przed Szkołą Podstawową nr 1, gdzie nastąpiło odsłonięcie tablic upamiętniających Jadwigę Długoborską oraz Lucynę Radziejowską.

Bohaterska postawa, poszanowanie dla życia ludzkiego, godność drugiego człowieka, a także odwaga, to cechy, którymi odznaczały się obydwie bohaterki. Pielęgnowanie historii to nasz obowiązek, co podkreślali występujący oraz autorzy listów. Upamiętnienie zakończyło się odsłonięciem tablic oraz złożeniem kwiatów przez obecne na uroczystości delegacje.

W uroczystości udział wzięli: Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej Tadeusz Bronakowski, księża dziekani dr Jan Okuła i Jacek Schneider, członkowie rodzin osób upamiętnionych, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin, minister cyfryzacji Marek Zagórski, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego kierownik delegatury w Ostrołęce Marcin Grabowski, burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer, radni miasta i powiatu, przedstawiciele szkół i przedszkoli, instytucji, organizacji, harcerze i zuchy, służby mundurowe oraz mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej. Wszystkim obecnym na uroczystości dziękujemy!

Po odsłonięciu tablic wiceminister kultury prof. Magdalena Gawin wręczyła Grażynie Dudzie i Agnieszce Kaczmarek odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Serdecznie gratulujemy odznaczonym!

Organizatorem uroczystości był Instytut Pileckiego, partnerami: Miasto Ostrów Mazowiecka i Powiat Ostrowski, zaś inicjatorką projektu prof. Magdalena Gawin Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Załącznik: