-A +A
11.03.2021
PKN Orlen poinformował o rezygnacji z budowy stacji paliw w centrum miasta

Budowa stacji paliw w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja, vis a vis kościoła pw. WNMP, od początku budzi kontrowersje. Od czasu wpłynięcia wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji, Burmistrz Miasta informował o negatywnym stanowisku wobec tych planów. Sprzeciw wobec budowy stacji wyraziły strony postępowania, dwukrotnie negatywne stanowisko zajęła Rada Miasta Ostrów Mazowiecka a Wojewódzki Konserwator Zabytków uznał tę lokalizację za „niedopuszczalną”. Swój sprzeciw wyrazili również mieszkańcy miasta poprzez zbiórkę podpisów pod negatywnym stanowiskiem wobec planów budowy stacji vis a vis kościoła pw. Wniebowzięcia NMP.

Od czerwca 2018 r. trwa postępowanie. W jego trakcie Burmistrz Miasta wystąpił do kilku instytucji o opinię. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej. Stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia takiej oceny. Stwierdzili natomiast, że po spełnieniu określonych prawem wymagań wnioskodawca będzie mógł realizować inwestycję.

Podczas trwającego postępowania administracyjnego brane są pod uwagę wszystkie opinie, zastrzeżenia i protesty wpływające od instytucji i osób prywatnych. W związku z tym Burmistrz Miasta w styczniu 2020 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej z udziałem wnioskodawcy, stron i mieszkańców. Ze względu na sytuacją epidemiczną do chwili obecnej jej przeprowadzenie nie jest możliwe.

Po ostatnich doniesieniach medialnych, Urząd Miasta skontaktował się z PKN Orlen S.A., który podtrzymał swoje stanowisko w sprawie rezygnacji z uruchomienia nowej stacji paliw w naszym mieście. O zajęcie stanowiska w tej sprawie poprosiliśmy również właściciela nieruchomości planującego budowę stacji paliw. Do czwartku, do godz. 15:00 nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Informujemy, że postępowanie związana z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji nadal trwa a inwestor nie wycofał swojego wniosku. Złożona została natomiast skarga na przewlekłość prowadzenia postępowania przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Nasze artykuły na temat budowy stacji paliw:

Budowa stacji paliw w centrum miasta: Oświadczenie Burmistrza Miasta

O budowie szkoły, stacji paliw i nowej siedzibie komendy policji podczas sesji

Oświadczenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

Postanowienie RDOŚ ws. budowy stacji paliw

W załacznikach znajdują się Stanowiska Rady Miasta Ostrów Mazowieck, wyrażające sprzeciw wobec lokalizacji stacji paliw vis a vis kościoła pw. WNMP.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon stanowisko7marca2019.pdf365.8 KB
PDF icon stanowisko18lipca2018.pdf335.18 KB